• Popis judovskega prebivalstva Dravske banovine iz leta 1937
    List of Jews in Slovenia (Dravska banovina), 1937
    Leto: 2012
Št. zadetkov: 1