• Adresar mesta Ljubljane in okolice
  Leto: 1933
  Tiskarna grafika, Ljubljana
 • Adresar
  Splošna naslovna knjiga za Kranjsko
  Leto: 1912
  Mulley & Kamenšek, Ljubljana
 • Službeni telefonski imenik za omrežje mesta Ljubljana in omrežij v pokrajini
  po stanju 15. maja 1942/XX
  Elenco ufficiale degli abbonati al telefono della rete di Lubiana e delle reti della provincia
  Aggiornato al 5 Maggio 1942/XX - E. F.
  Leto: 1942
  Edizioni SEAT, Torino
 • Almanach der k.k. österreichischen Staatsbahnen 1918/1919 (XXXIX. Jahrgang)
  Leto: 1919
  Selbstverlag und Verwaltung des k.k. Eisenbahnministeriums, Wien
 • Deželni zbor in deželni odbor kranjski po stanju dne 1. maja 1913
  Leto: 1913
  Samozaložba deželnega odbora kranjskega, Ljubljana
 • Die Hausinhaber der Stadt Laibach
  Leto: 1869
  natisnil in založil Johan Rudolf Millitz
 • Zakon o uradnikih z dne 31. marca 1931.
  Drugi natisk, izpopolnjen s poznejšimi zakonskimi določbami in s stvarnim kazalom.
  Leto: 1932
  Tiskovna zadruga, Ljubljana
 • Poslovnik deželnega zbora kranjske vojvodine
  Geschäftsordnung des Landtages für das Herzogtum Krain
  Leto: 1909
  Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg, Ljubljana
 • Godišnjak za članove organa upravljanja 1967
  Leto: 1966
  Novinsko-izdavački, štamparski i birotehnički zavod, Zagreb
 • Les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’etat, poinçons officiels de contrôle et de garantie du Royaume de Yougoslavie
  Grbovi, zastave, drugi državni amblemi i zvanični znaci Kraljevine Jugoslavije
  Leto: 1936
  Ministarstvo trgovine i industrije — Uprava za zaštitu industrijske svojine, Beograd
 • Jahrbuch für Industrie und Handel in Oesterreich
  Herausgegeben vom Vereine der oesterreichischen Industriellen
  Jahrgang II
  Leto: 1866
  Commisions-Verlag der Lit.-Art. Anstalt von C. Ditmarsch, Wien
 • Zapisnik hiš deželnega glavnega mesta ljubljanskega
  Häuser-Verzeichnis der Landeshauptstadt Laibach
  Leto: 1877
  Ignac Alojz Kleinmayr in Fedor Bamberg
 • Poštni krajevni leksikon za Dravsko banovino
  II. izdaja
  Avtor(ji): Franc Pirc
  Leto: 1938
  Uprava Poštnega krajevnega leksikona za Dravsko banovino, Ljubljana
 • Imenik naselij v SR Sloveniji : stanje 1. 7. 1982
  Leto: 1982
  Uradni list SR Slovenije, Ljubljana, Zavod SRS za statistiko, Ljubljana
 • Koledar 1938
  Lekarna "Pri Angelu", dr. G. Piccoli, nasproti nebotičnika
  Leto: 1938
  Lekarna "Pri Angelu", dr. G. Piccoli, Ljubljana
 • Krajevni repertorij za Slovenijo
  Leto: 1922
  Naslovni oddelek Anončnega in informačnega zavoda Drago Beseljak & Drug, Ljubljana
 • Kratko navodilo staršem o verskem pouku majhnih otrok
  Leto: 1915
  Katoliška tiskarna, Ljubljana
 • Maribor 1979
  Leto: 1979
  Informacijsko-dokumentacijski center, Maribor
 • Naslovna knjiga in zaznamek trgovin in obrtov za deželno stolno mesto Ljubljano
  Wohnungs- und Geschäfts- Anzeiger für die Landeshauptstadt Laibach
  Avtor(ji): Štefan Lapajne
  Leto: 1912
  lg. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg, Ljubljana
 • Navod za oskrbovanje malih gozdnih posestev na Kranjskem in Primorskem
  Avtor(ji): Avgust Guzelj
  Leto: 1903
  Gozdarsko društvo za Kranjsko in Primorsko, Ljubljana
Št. zadetkov: 64