• Adresar mesta Ljubljane in okolice
  Leto: 1933
  Tiskarna grafika, Ljubljana
 • Adresar
  Splošna naslovna knjiga za Kranjsko
  Leto: 1912
  Mulley & Kamenšek, Ljubljana
 • Policijski žepni priročnik
  Izdaja za dravsko banovino
  I. izdaja
  Leto: 1940
  Orip, Beograd
 • Poštni krajevni leksikon za Dravsko banovino
  II. izdaja
  Avtor(ji): Franc Pirc
  Leto: 1938
  Uprava Poštnega krajevnega leksikona za Dravsko banovino, Ljubljana
 • Krajevni repertorij za Slovenijo
  Leto: 1922
  Naslovni oddelek Anončnega in informačnega zavoda Drago Beseljak & Drug, Ljubljana
 • Naslovna knjiga in zaznamek trgovin in obrtov za deželno stolno mesto Ljubljano
  Wohnungs- und Geschäfts- Anzeiger für die Landeshauptstadt Laibach
  Avtor(ji): Štefan Lapajne
  Leto: 1912
  lg. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg, Ljubljana
 • Navod za oskrbovanje malih gozdnih posestev na Kranjskem in Primorskem
  Avtor(ji): Avgust Guzelj
  Leto: 1903
  Gozdarsko društvo za Kranjsko in Primorsko, Ljubljana
 • Opći šematizam Katoličke crkve u Jugoslaviji
  Prema mandatu preč. Episkopata Jugoslavije izradio Dr. Krunoslav Draganović
  Leto: 1939
  Akademija Regina Apostolorum, Sarajevo
 • Predpisi za zaščito delavstva
  Leto: 1924
  Tiskovna zadruga, Ljubljana
 • Splošni strokovni adresar Velike Ljubljane
  Leto: 1938
  Reklama "Saturn", Ljubljana
Št. zadetkov: 10