Časopis za zgodovino in narodopisje, 1937, št. 1-4

Kovačičev zbornik

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1937
Založnik(i): Zgodovinsko društvo, Maribor
Soavtor(ji): Janko Glaser (urednik)
Posamezni prispevki:
 • Mihovil Abramić: O predstavama Ilira na antiknim spomenicima
 • Balduin Saria: Spomeniki egiptovskih božanstev v Poetoviju
 • Viktor Hoffiller: Nove rimske vojničke kacige
 • France Mesesnel: Starokrščanska bazilika v Suvodolu pri Bitolju
 • Franc Grivec: Slovenski knez Kocelj, učenec in pokrovitelj sv. Cirila in Metoda
 • Milko Kos: K postanku urbarjev iz l. 1309. in l. 1322. za salzburško posest v Posavju
 • France Stele: Freske v Šmartnem ob Paki
 • Josip Turk: O početkih ljubljanske Škofije
 • Ivan Zelko: K zgodovini reformacije v Prekmurju
 • Jakob Soklič: Nekaj anonimnih del slikarjev Straussov
 • Pavel Strmšek: Lemberg, (Prispevek k vprašanju gibanja topografekih središč)
 • Franc Ksaver Lukman: Škofa Karla Herbersteina bogoslužni red za cerkev sv. Frančiška Ksaverija na Stražah
 • Viktor Skrabar: P. Edvard Gebronšek
 • Metod Dolenc: O jezikovnem vprašanju pri sodišču francoske Ilirije
 • Melita Pivec Stele: Prošnja rudarjev rabeljskega rudnika l. 1811
 • Vaclav Burian: Stik Jerneja Kopitarja z zagrebškim škofom Maksimilijanom Vrhovcem
 • France Kidrič: Rogaška Slatina 1801—1814 v situacijskih načrtih, slikah in memoarih
 • Fran Ilešič: Iz našeg zavičaja
 • Fran Zwitter: Prva štajerska narodnostna statistika
 • Josip Mal: Slomškovo društvo za izdajanje ljudskih knjig
 • Josip Žontar: Prešeren in Kranj 1846—1849
 • Anton Breznik: Slovenske besede v češčini, slovenščini in poljščini
 • Jaroslav Dolar: Stremljenje po slovenskem literarnem listu v Mariboru, (Od Trstenjakovega „Nasveta" do Tomšičeve smrti)
 • Janko Glaser: K zgodovini prve slovenske tiskarne v Mariboru
 • Franc Sušnik: Prevaljski punt o Sinsvetih 1918
 • Anton Dolar: Koroški plebiscit in načelo paritete
 • Anton Melik: Jugoslovanska državna meja, Analiza odsekov po dobi in motivih nastanka ter geografskih značilnosti
 • Vilko Novak: Zgodovina in narodopisje v prekmurski publicistiki
 • Ivan Grafenauer: Najstarejši slovenski zagovori
 • Fran Kotnik: Skoz potegniti, skoz vleči, skoz iti ali lesti — kot zdravilno in čarovno sredstvo
 • Matija Murko: Zgodovinski podatki o slovenskih narodnih pesmih
 • Josip Tominšek: Prvo sestavno nabiranje slovenskih narodnih napevov
 • Josip Mravljak: Vulgarna imena kmetij v vuzeniškem okolišu
 • Franjo Baš: Izgoni na Dravskem polju