Vpogledi

Jezik: slovenski / angleški / hrvaški
Vrsta gradiva: Besedilo
Ključne besede: Zgodovina, History
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, http://hdl.handle.net/11686/4893
Identifier: ISSN 2350-5656 / COBISS.SI-ID 273025536


 • Podroben opis

  Značilnost nove zbirke, ki jo je začel izdajati Inštitut za novejšo zgodovino leta 2008 z imenom Vpogledi, je objava znanstvenih člankov na določeno temo oziroma na določeno vprašanje iz novejše zgodovine, ki ima skupne vsebinske in časovne značilnosti. Namen zbirke, kar kaže njeno ime, je obravnava posameznega vprašanja ali zgodovinskega obdobja – pogledati čim globlje vanj, zato vpogledi – z več izhodišč. V posamezni knjigi so objavljeni prispevki več avtorjev.


  Izdajatelj in založnik: Inštitut za novejšo zgodovino
  Naslov: Kongresni trg 1 SI-1000 Ljubljana, Republika Slovenija
  Kontakti: e-pošta, tel. (386) 01 200 31 20, fax (386) 01 200 31 60

  Naročilo tiskanih izvodov


  Sistory
  1945 – A BREAK WITH THE PAST
  A History of Central European Countries at the End of World War Two
  1945 – PRELOM S PRETEKLOSTJO
  Zgodovina srednjeevropskih držav ob koncu druge svetovne vojne
  Leto: 2008
  Zbirka: Vpogledi; 1

  Sistory
  Slovenija – Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988
  Leto: 2010
  Zbirka: Vpogledi; 2

  Sistory
  The Role of Education and Universities in Modernization Processes in Central and South-Eastern European Countries in 19th and 20th Century
  Leto: 2011
  Zbirka: Vpogledi; 3

  Sistory
  Iz Hrvaške zgodovine 20. stoletja
  Leto: 2012
  Zbirka: Vpogledi; 4

  Sistory
  Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem
  Leto: 2012
  Zbirka: Vpogledi; 5

  Sistory
  Pomisli na jutri: o zgodovini (samo)odgovornosti
  Leto: 2012
  Zbirka: Vpogledi; 6

  Sistory
  School History and Textbooks: A Comparative Analysis of History Textbooks in Japan and Slovenia
  Leto: 2013
  Zbirka: Vpogledi; 7