Kronika, 2021, št. 3

Iz zgodovine Šoštanja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2021
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur), Manca Gasperšič (prev. ang.), Rok Janežič (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Tone Ravnikar: Trg Šoštanj v srednjem veku
 • Boris Golec: Šoštanj v stoletjih trške avtonomije
 • Boris Golec: Trg Šoštanj po prvem ljudskem štetju leta 1754
 • Igor Sapač: Gradova Žamberk in Forhtenek. Arhitekturnozgodovinski oris
 • Igor Sapač: Grad in dvorca v Šoštanju. Arhitekturnozgodovinski oris
 • Miha Preinfalk: Rodbina Del-Negro. Genealoška skica šoštanjskih graščakov
 • Rok Poles: S praporom in partizano skozi luknjo pri vretenu Prostorske in obredne značilnosti obhoda pomirja trga Šoštanj
 • Lilijana Urlep: Kako je trg Šoštanj v obdobju jožefinskih cerkvenih reform skoraj dobil samostojno župnijo Izsek iz cerkvenoupravne zgodovine trga Šoštanj
 • Aleksander Žižek: Med hudodelci Deželskega sodišča Šoštanj
 • Aleksandra Gačić: Odšli so iz Šoštanja, a nikoli pozabili nanj — Josip, Mihael in Bogumil Vošnjak
 • Miha Šimac / Franc Rozman: Vse doseže, kar mu drago: Johann baron Samonigg (1839–1915)
 • David Vidmar Čeru: »Živelo najmlajše mesto štajerskega zaledja!« Administrativni povzdig Šoštanja iz trga v mesto maja 1911
 • Miran Aplinc: Šoštanj in Šaleška dolina v popisih prebivalstva od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne
 • Miha Šimac: Pozdravi iz Šoštanja: Od časopisnih notic do zaporniških aktov (1890–1918)
 • Špela Poles: Poldrugi vagon kanditov in slaščic na mesec, O Rajšterjevi tovarni čokolade, bonbonov in slaščic v Šoštanju
 • Bogdana Marinac: Dušan Mayer, kapitan dolge plovbe iz Šoštanja, in življenje pomorščakov v njegovem času
 • Klemen Kocjančič: »Hitlerjansko gnezdo«: iz zgodovine Šoštanja med drugo svetovno vojno
 • Danilo Čebul: Živeti v Šoštanju – mestu luči in visokih dimnikov
 • Bogdan Kolar: Ivan Kešpret, a native of Lokovica: photographer and teacher in India
 • Milana Klemen / Urška Todosovska Šmajdek: Vila Mayer, vila Široko in dvorec Gutenbüchel s parkom, Konservatorski oris stavbne in vrtnoarhitekturne dediščine
 • Luka Bogovčič: Ponovno odkrite lepote in skrivnosti Vile Mayer, Konservatorsko-restavratorski posegi v Vili Mayer
 • Matija Zorn / Mateja Breg Valjavec / Daniela Ribeiro: Preoblikovanje pokrajine zaradi pridobivanja lignita – na primeru Šoštanja in okolice
 • Andreja Ažber: Domoznanska dejavnost Knjižnice Velenje
 • Miran Aplinc: Muzej usnjarstva na Slovenskem (MUS)
 • Spela Poles: Vila Mayer