Prispevek k zgodovini gospostva Osterberg

A Contribution To The History Of The Osterberg Seigneury

Avtor(ji): Grilc, Viktor
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  je kritičen pregled literature o zgodovini gospostva Osterberg v Podgradu pri Ljubljani, s posebnim poudarkom na dveh grajskih stavbah, ki stojita na njegovem območju. Ugotovljene so številne netočnosti v zvezi z dosedanjimi opisi nastanka in zgodovine obeh stavb, njunima funkcijama in imenovanjem, ki se v nekritičnem navajanju ponavljajo in ohranjajo. Čeprav je točen čas nastanka gradov in njuna graditelja še vedno težko določiti, pa je na podlagi celovitega pregleda pisnih virov in materialnih ostankov ter upoštevajoč analogije z nastanki drugih podobnih gradov podan zaokrožen oris zgodovine tega gospostva. Prikazana so tudi številna imena, s katerimi označujejo obravnavana gradova in analizirani njihovi izvori, ter podan predlog za njuno enotno označevanje v prihodnje.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4546
  • dcterms:title
   • Prispevek k zgodovini gospostva Osterberg
   • A Contribution To The History Of The Osterberg Seigneury
  • dcterms:creator
   • Viktor Grilc
  • dcterms:subject
   • Podgrad
   • Osterberg
   • Dol
   • Spanheim
   • Gallenberg
   • Rasp
   • Erberg
   • Podgrad
   • Osterberg
   • Dol
   • Spanheim
   • Gallenberg
   • Rasp
   • Erberg
  • dcterms:abstract
   • critical review of literature on the history of the Osterberg seigneury in Podgrad near Ljubljana is given with a special emphasis on two castles that stand on its territory. Ascertained are several inaccuracies in regard of the so far existing descriptions of the origin and the history of the both buildings, their function and naming that are being repeated and preserved in non-critical quotations. Although the exact time of the coming into existence and of the builders of the castles is still difficult to determine, a rounded up suggestion of the history of the treated seigneury is given – based on a complex survey of written sources and material remains, and considering analogies with origins of other similar castles. Also presented are numerous names with which the treated castles are denoted, analysed are their origins, and a proposal for their unified designation in the future is given.
   • je kritičen pregled literature o zgodovini gospostva Osterberg v Podgradu pri Ljubljani, s posebnim poudarkom na dveh grajskih stavbah, ki stojita na njegovem območju. Ugotovljene so številne netočnosti v zvezi z dosedanjimi opisi nastanka in zgodovine obeh stavb, njunima funkcijama in imenovanjem, ki se v nekritičnem navajanju ponavljajo in ohranjajo. Čeprav je točen čas nastanka gradov in njuna graditelja še vedno težko določiti, pa je na podlagi celovitega pregleda pisnih virov in materialnih ostankov ter upoštevajoč analogije z nastanki drugih podobnih gradov podan zaokrožen oris zgodovine tega gospostva. Prikazana so tudi številna imena, s katerimi označujejo obravnavana gradova in analizirani njihovi izvori, ter podan predlog za njuno enotno označevanje v prihodnje.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2005
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:782
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf