Vsebine


Novosti - zadnje objave


Novice


Edvard Kardelj: Razvoj slovenskega narodnega vprašanja. Ljubljana, 1939

Edvard Kardelj: Razvoj slovenskega narodnega vprašanja. Ljubljana, 1939

Rad Ustavnog odbora Ustavotvorna skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1921)

Rad Ustavnog odbora Ustavotvorna skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1921)Dostopno v meniju:http://hdl.handle.net/11686/50511http://hdl.handle.net/11686/50512http://hdl.handle.net/11686/50513http://hdl.handle.net/11686/50514


Robert William Seton Watson: The Southern Slav Question and the Habsburg Monarchy. London, 1911

Robert William Seton Watson: The Southern Slav Question and the Habsburg Monarchy. London, 1911

Digitalizirani učbeniki

Novost na spletnem portalu Zgodovina Slovenije - SIstory