Vsebine


Novice


Intra Yugoslav Albanian migration (1953-1989)

Predavanje z naslovom Intra Yugoslav Albanian migration (1953-1989)

Andrej Rahten: Slovenska ljudska stranka v beograjski skupščini

Andrej Rahten: Slovenska ljudska stranka v beograjski skupščini: Jugoslovanski klub v parlamentarnem življenju Kraljevine SHS 1919-1929. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2002.


Mateja Ratej: Begunstvo profesorja Tofana. Kulturnozgodovinski prerez Maribora v dvajsetih letih 20. stoletja

Mateja Ratej: Begunstvo profesorja Tofana. Kulturnozgodovinski prerez Maribora v dvajsetih letih 20. stoletja. Ljubljana: Modrijan, 2015

Arne Jakob Zakrajšek: Poklicna struktura in socialne razmere izbranih ljubljanskih ulic in trgov na podlagi popisov prebivalstva Avstro-Ogrske in Kraljevine Jugoslavije. Ljubljana 2021

Arne Jakob Zakrajšek: Poklicna struktura in socialne razmere izbranih ljubljanskih ulic in trgov na podlagi popisov prebivalstva Avstro-Ogrske in Kraljevine Jugoslavije.  Krakovska ulica, Šentjakobski trg in Mestni trg, 1890-1931. Ljubljana 2021