Vsebine


Novice


Proklamacija Njegovega veličanstva kralja z dne 6. januarja 1929 in njegov nagovor na ministre. Ljubljana 1929

Proklamacija Njegovega veličanstva kralja z dne 6. januarja 1929 in njegov nagovor na ministre. Ljubljana 1929

Proklamacija Njegovega veličanstva kralja z dne 6. januarja 1929 in njegov nagovor na ministre. Ljubljana 1929

Proklamacija Njegovega veličanstva kralja z dne 6. januarja 1929 in njegov nagovor na ministre. Ljubljana 1929


Boris Mlakar: Slovensko domobranstvo: 1943-1945: ustanovitev, organizacija, idejno ozadje. Ljubljana 2003

Boris Mlakar: Slovensko domobranstvo: 1943-1945: ustanovitev, organizacija, idejno ozadje. Ljubljana 2003

Andrej Studen: Rabljev zamah. K zgodovini kriminala in kaznovanja na Slovenskem od 16. do začetka 21. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica, 2004

Andrej Studen: Rabljev zamah. K zgodovini kriminala in kaznovanja na Slovenskem od 16. do začetka 21. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica, 2004