Vsebine


Novice


Slovenski trgovski vestnik (1904, 1905, 1908, 1910, 1912-1918)

Slovenski trgovski vestnik, Glasilo Slovenskega trgovskega društva Merkur (1904, 1905, 1908, 1910, 1912-1918), Ljubljana

Мальшина, К. В., Тернистий шлях словенського державотворення (1918-1941)

Мальшина, К. В., Тернистий шлях словенського державотворення (1918-1941), Київ, 2018


Luka Peček: Primerjava dubrovniške zgodnjenovoveške diplomacije v času miru in v času osmansko-beneških vojn. Pozno 17. in zgodnje 18. stoletje

Luka Peček: Primerjava dubrovniške zgodnjenovoveške diplomacije v času miru in v času osmansko-beneških vojn. Pozno 17. in zgodnje 18. stoletje. Diplomsko delo. Ljubljana, 2019. Mentor: Žiga Zwitter

David Papež: Prva matura v slovenskem jeziku 1913 - pomen za slovensko družbo

David Papež: Prva matura v slovenskem jeziku 1913 - pomen za slovensko družbo. Diplomsko delo, Ljubljana, 2020. Mentorica: Irena Selišnik