Vsebine


Novice


Rdeči prapor: glasilo jugoslovanske socialne demokracije

Rdeči prapor: glasilo jugoslovanske socialne demokracije, 1989-1904, 1909-1910, 1920

Prispevki za novejšo zgodovino, 2018-2020

Prispevki za novejšo zgodovino:- letnik 58 (2018), št. 1, 2 in 3 - letnik 59 (2019), št. 1, 2 in 3 - letnik 60 (2020), št. 1, 2 in 3


Mateja Jeraj: Slovenski sindikati in socialna politika: 1945-1950, 1995

Mateja Jeraj: Slovenski sindikati in socialna politika: 1945-1950. Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, 1995

Ana Kladnik: The formation and development of the socialist town in Yugoslavija and Czechoslovakia, 1945-1965

Ana Kladnik: The formation and development of the socialist town in Yugoslavija and Czechoslovakia, 1945-1965. Doktorsko delo. Ljubljana, 2013. Mentor: Božo Repe