Vsebine


Novice


Slovenski trgovski vestnik (1904-1918)

Slovenski trgovski vestnik (1904-1918)

Ženska skozi zgodovino. Ljubljana 2004

Ženska skozi zgodovino. Zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev (Celje, 30. 9. - 2. 10. 2004). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2004


Življenje in delo Josipa Žontarja. Ljubljana in Kranj 1996

Življenje in delo Josipa Žontarja. Ob stoletnici rojstva. Ljubljana in Kranj 1996

Intra Yugoslav Albanian migration (1953-1989)

Predavanje z naslovom Intra Yugoslav Albanian migration (1953-1989)