Vsebine


Novosti - zadnje objave


Novice


Žarko Lazarević, Kmečki dolgovi na Slovenskem. Ljubljana, 1994

Žarko Lazarević, Kmečki dolgovi na Slovenskem. Socialno-ekonomski vidiki zadolženosti slovenskih kmetov. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1994

Dopolnila Prometnega pravilnika. Ljubljana 1946

Dopolnila Prometnega pravilnika. Ljubljana 1946


Boris Golec, Nedokončana kroatizacija delov vzhodne Slovenije med 16. in 19. stoletjem. Ljubljana, 2012

Boris Golec, Nedokončana kroatizacija delov vzhodne Slovenije med 16. in 19. stoletjem. Po sledeh hrvaškega lingvonima in etnonima v Beli krajini, Kostelu, Prekmurju in Prlekiji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012

Občinski in deželni zakon, potrjen s kr. odlokom 4. febr. 1915. Gorica, 1923

Občinski in deželni zakon, potrjen s kr. odlokom 4. febr. 1915. Gorica, 1923