Vsebine


Novice


Predstavitev knjige avtorice Tanje Jakomin Kocjančič: Časopisje na Primorskem v letih 1941-1945 in njegova propagandna funkcija

Predstavitev knjige avtorice Tanje Jakomin Kocjančič: Časopisje na Primorskem v letih 1941-1945 in njegova propagandna funkcija. Založba INZ, 2021

Rdeči prapor: glasilo jugoslovanske socialne demokracije

Rdeči prapor: glasilo jugoslovanske socialne demokracije, 1989-1904, 1909-1910, 1920


Prispevki za novejšo zgodovino, 2018-2020

Prispevki za novejšo zgodovino:- letnik 58 (2018), št. 1, 2 in 3 - letnik 59 (2019), št. 1, 2 in 3 - letnik 60 (2020), št. 1, 2 in 3

Mateja Jeraj: Slovenski sindikati in socialna politika: 1945-1950, 1995

Mateja Jeraj: Slovenski sindikati in socialna politika: 1945-1950. Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, 1995