Vsebine


Novice


Luka Peček: Primerjava dubrovniške zgodnjenovoveške diplomacije v času miru in v času osmansko-beneških vojn. Pozno 17. in zgodnje 18. stoletje

Luka Peček: Primerjava dubrovniške zgodnjenovoveške diplomacije v času miru in v času osmansko-beneških vojn. Pozno 17. in zgodnje 18. stoletje. Diplomsko delo. Ljubljana, 2019. Mentor: Žiga Zwitter

David Papež: Prva matura v slovenskem jeziku 1913 - pomen za slovensko družbo

David Papež: Prva matura v slovenskem jeziku 1913 - pomen za slovensko družbo. Diplomsko delo, Ljubljana, 2020. Mentorica: Irena Selišnik


Katjuša Čeh: Piranske soline v odnosu do Benetk med 16. in 18. stoletjem

Katjuša Čeh: Piranske soline v odnosu do Benetk med 16. in 18. stoletjem. Diplomsko delo, 2019, Koper. Mentor: Žiga Zwitter, somentor: Flavio Bonin

Vita Zalar: »Vedel pa jest nisem tega da se nesmejo Cigani prenočvat« Prispevek k zgodovini "ciganov" na Kranjskem, 1870-1918

Vita Zalar: »Vedel pa jest nisem tega da se nesmejo Cigani prenočvat« Prispevek k zgodovini "ciganov" na Kranjskem, 1870-1918. Magistrsko delo, Ljubljana, 2017. Mentorica: Marta Verginella