Vsebine


Novice


Življenje in delo Josipa Žontarja. Ljubljana in Kranj 1996

Življenje in delo Josipa Žontarja. Ob stoletnici rojstva. Ljubljana in Kranj 1996

Intra Yugoslav Albanian migration (1953-1989)

Predavanje z naslovom Intra Yugoslav Albanian migration (1953-1989)


Andrej Rahten: Slovenska ljudska stranka v beograjski skupščini

Andrej Rahten: Slovenska ljudska stranka v beograjski skupščini: Jugoslovanski klub v parlamentarnem življenju Kraljevine SHS 1919-1929. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2002.

Mateja Ratej: Begunstvo profesorja Tofana. Kulturnozgodovinski prerez Maribora v dvajsetih letih 20. stoletja

Mateja Ratej: Begunstvo profesorja Tofana. Kulturnozgodovinski prerez Maribora v dvajsetih letih 20. stoletja. Ljubljana: Modrijan, 2015