Vsebine


Novice


Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo

Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo

Primož Žvokelj: Ženske v oboroženih silah na slovenskem ozemlju med drugo svetovno vojno. Ljubljana, 2021

Primož Žvokelj: Ženske v oboroženih silah na slovenskem ozemlju med drugo svetovno vojno. Ljubljana, 2021


Mateja Ratej: Markuzzijev madež. Ljubljana 2017

Mateja Ratej: Markuzzijev madež. Rojevanje človekovih pravic po prvi svetovni vojni. Ljubljana: Modrijan in ZRC SAZU, 2017

Bleiweisov zbornik. Ljubljana 1909

Bleiweisov zbornik. Ljubljana 1909