Vsebine


Novice


Kronika, letnik 66 (2018), številke 1, 2 in 3

- Kronika, letnik 66 (2018), številka 1- Kronika, letnik 66 (2018), številka 2- Kronika, letnik 66 (2018), številka 3

Kronika, letnik 65 (2017), številke 1, 2 in 3

- Kronika, letnik 65 (2017), številka 1- Kronika, letnik 65 (2017), številka 2- Kronika, letnik 65 (2017), številka 3


Jernej Komac: »Eno pa bomo lahko rekli: Doma smo!«: Prebivalstvo Bovškega in njegova izkušnja vélike vojne 1914 - 1918

Jernej Komac: »Eno pa bomo lahko rekli: Doma smo!«: Prebivalstvo Bovškega in njegova izkušnja vélike vojne 1914 - 1918. Magistrsko delo. Ljubljana, 2018. Mentor: Rok Stergar.

"Small" and "great" nations. Nationalist movements in Ireland and the Balkans

Predavanje: Siniša Malešević: "Small" and "great" nations. Nationalist movements in Ireland and the Balkans. Ljubljana, 2019