Vsebine


Novice


Nataša Henig Miščič: Vpliv propagande v Tretjem rajhu: filmi Leni Riefenstahl

Nataša Henig Miščič: Vpliv propagande v Tretjem rajhu: filmi Leni Riefenstahl. Ljubljana, samozal., 2015. Mentor: Dušan Nećak

Sosed v ogledalu soseda: od 1848 do danes

Sosed v ogledalu soseda: od 1848 do danes. Nacionalni komite za zgodovinske vede Republike Slovenije, Ljubljana, 1995. Urednik: Franc Rozman


Natalija Glažar: Organizacijsko komuniciranje arhivov - hraniteljev informacij

Natalija Glažar: Organizacijsko komuniciranje arhivov - hraniteljev informacij, Ljubljana: samozaložba, 2001. Mentorica: Manca Košir

Temeljne prelomnice preteklih tisočletij: zbornik referatov

Temeljne prelomnice preteklih tisočletij: Zbornik referatov: Zborovanje slovenskih zgodovinarjev (30; 2000; Rogla). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2001