Dve domovini, 2007, št. 25

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.)
Posamezni prispevki:
 • Duška Kneževič Hočevar: People of Žumberk - the onetime and present-day border guards, An elucidation regarding the work pack
 • Marko Zajc: Problem »pripadnosti« Žumberčanov in Marindolcev v desetletjih pred razpustom Vojne krajine 1881 in po njem
 • Damir Josipović: Žumberk: meja, etničnost, veroizpoved, rodnost in migracije prebivalstva – demogeografska analiza
 • Peter Repolusk: Nekatere demografske značilnosti grkokatoliških Žumberčanov v Sloveniji
 • Jasna Čapo Žmegač: Povratak na granicu: migracijska iskustva u trokutu Hrvatska–Njemačka- Slovenija
 • Duška Kneževič Hočevar: Ali se Žumberčani večinoma poročajo med seboj? Primer župnije v Radatovićih
 • Irena Rožman: Poročne strategije župljanov Velikih Brusnic izpod Gorjancev pri Novem mestu
 • Marjan Drnovšek: Krekova vestfalska pisma: socialno-ekonomski pogledi in izseljenstvo
 • Marina Lukšič Hacin: Normativni vidiki in delovne razmere za migrante v Zvezni republiki Nemčiji
 • Janja Žitnik: Izseljenska književnost in časopisje: zgovorne statistike
 • Mirjam Milharčič Hladnik: Marie Prisland – her role in preserving Slovenian culture and tradition among Slovenian migrants in the United States
 • Ksenija Šabec: Ethnic, regional and national identities in the context of European cross border cooperation opportunities: A case study of Italian ethnic community in Slovene Istria
 • Rebeka Mesarić Žabčić: Način življenja hrvatskog iseljeničkog korpusa u Australiji: iskustva, mišljenja i stavovi mladih australskih Hrvata
 • Maša Mikola: Quiet observer in the silent field: Ethnography and the present time
 • Neža Florjančič: Vprašanje identitete v magrebski književnosti