Zbirka Zgodovinskega časopisa

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Ključne besede: Zgodovina, History
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije
Identifier: ISSN 1408-3531 / COBISS.SI-ID 67929088


 • Podroben opis
  Sistory
  Družina v Dolini pri Trstu v 19. stoletju
  Avtor(ji): Verginella, Marta
  Leto: 2010
  Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 7

  Sistory
  Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja
  Avtor(ji): Bratož, Rajko
  Leto: 1990
  Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 8

  Sistory
  Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno
  Avtor(ji): Svoljšak, Petra
  Leto: 1991
  Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 9

    Sistory
    Oblikovanje severne slovenske narodnostne meje
    Avtor(ji): Grafenauer, Bogo
    Leto: 1994
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 10

    Sistory
    Goriški grofje ter njihovi ministeriali in militi v Istri in na Kranjskem
    Avtor(ji): Štih, Peter
    Leto: 1994
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 11

    Sistory
    Bitka pri Frigidu v izročilu antičnih in srednjeveških avtorjev
    Avtor(ji): Bratož, Rajko
    Leto: 1994
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 12

    Sistory
    Templarji na Slovenskem
    Prispevek k reševanju nekaterih vprašanj srednjeveške zgodovine Prekmurja, Bele krajine in Ljubljane
    Avtor(ji): Kosi, Miha
    Leto: 1995
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 13

    Sistory
    Češko-slovenski stiki med svetovnima vojnama
    Avtor(ji): Keršič Svetel, Marjeta
    Leto: 1996
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 14

    Sistory
    Historično društvo za Kranjsko
    Avtor(ji): Janša Zorn, Olga
    Leto: 1996
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 15

    Sistory
    Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov
    Avtor(ji): Pleterski, Andrej
    Leto: 1997
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 17

    Sistory
    "Vojski prijazen in zaželen garnizon"
    Ljubljanski častniki med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno
    Avtor(ji): Stergar, Rok
    Leto: 1999
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 19

    Sistory
    Med Trstom in Dunajem: Ivan Nabergoj v avstrijskem državnem zboru (1873-1897)
    Avtor(ji): Rustja, Peter
    Leto: 1999
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 20

    Sistory
    Slovenski književniki in 1. svetovna vojna
    Avtor(ji): Vogrič, Ivan
    Leto: 2001
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 22

    Sistory
    "Slovenci v osemdesetih letih
    Avtor(ji):Repe, Božo
    Leto: 2001
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 23

    Sistory
    Otokar Rybář v dunajskem parlamentu: 1. del
    Avtor(ji): Rustja, Peter
    Leto: 2001
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 24

    Sistory
    Boj za slovenstvo Kanalske doline: od TIGR-a do volitev 1946
    Avtor(ji): Dolhar, Erik
    Leto: 2002
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 25

    Sistory
    Koroški plebiscit 1920 : poskus enciklopedične razlage gesla o koroškem plebiscitu
    Avtor(ji): Pleterski, Janko
    Leto: 2003
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 27

    Sistory
    Otokar Rybář v dunajskem parlamentu: 2. del
    Avtor(ji):Rustja, Peter
    Leto: 2003
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 28

    Sistory
    Boj za sveti zakon: prizadevanja za reformo poročnega prava od 18. stoletja do druge svetovne vojne
    Avtor(ji): Cvirn, Janez
    Leto: 2005
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 30

    Sistory
    Zwittrov zbornik
    Urednik: Štih, Peter
    Leto: 2006
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 31

    Sistory
    Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino
    Urednika: Ferenc, Mitja / Petkovšek, Branka
    Leto: 2006
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 32

    Sistory
    Evropski vplivi na slovensko družbo
    Uredniki: Troha, Nevenka / Šorn, Mojca / Balkovec, Bojan
    Leto: 2008
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 35

    Sistory
    Migracije in slovenski prostor od antike do danes
    Uredniki: Štih, Peter / Balkovec, Bojan / Mlinar, Janez / Friš, Darko
    Leto: 2008
    Zbirka: Zbirka Zgodovinskega časopisa; 39