Politika Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije do zdomstva

Avtor(ji): Franjić, Lidija
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.)


 • Podroben opis
  Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije in Jugoslavije je bila družbenopolitična organizacija od leta 1953 do 1990, ki je politično razlikovala in ločeno obravnavala zdomce in izseljence. Za ene in druge je menila, da je bilo potrebno zastaviti različne cilje. V Sloveniji je delovala vrsta ustanov in organizacij, ki so v svoje programe dela vključevali skrb za zdomce. Pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva je deloval Koordinacijski odbor za vprašanja naših delavcev na začasnem delu v tujini, ki seje ukvarjal s problematiko zdomcev in zdomstva. Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije je bila aktivna na področju interesnega združevanja naših delavcev v tujini, pri vzgoji in izobraževanju otrok zdomcev, pri informativno-propagandni dejavnosti med zdomci ter je obravnavala problematiko delovanja rimskokatoliške cerkve v tujini.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15224
  • dcterms:title
   • Politika Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije do zdomstva
  • dcterms:creator
   • Lidija Franjić
  • dcterms:subject
   • zdomci
   • Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije
   • migrant workers
   • The Socialist Alliance of the Working People of Slovenia
  • dcterms:abstract
   • Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije in Jugoslavije je bila družbenopolitična organizacija od leta 1953 do 1990, ki je politično razlikovala in ločeno obravnavala zdomce in izseljence. Za ene in druge je menila, da je bilo potrebno zastaviti različne cilje. V Sloveniji je delovala vrsta ustanov in organizacij, ki so v svoje programe dela vključevali skrb za zdomce. Pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva je deloval Koordinacijski odbor za vprašanja naših delavcev na začasnem delu v tujini, ki seje ukvarjal s problematiko zdomcev in zdomstva. Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije je bila aktivna na področju interesnega združevanja naših delavcev v tujini, pri vzgoji in izobraževanju otrok zdomcev, pri informativno-propagandni dejavnosti med zdomci ter je obravnavala problematiko delovanja rimskokatoliške cerkve v tujini.
   • The Socialist Alliance of the Working People of Slovenia and Yugoslavia was a socialpolitical organisation from 1953 do 1990, which politically differentiated and separately dealt with migrant workcrs and emigrants. For the both it was of opinion that different goals were necessary. In Slovenia, a number of institutions and organisations were active, which included in their programmes care for emigrants. At the Presidency of the Republic Conference of the Socialist alliance of the Working People, a Coordination committee was active that dealt with the problematic ofemigrants and emigration. The Socialist Alliance of the Working People of Slovenia was active in the field of interest uniting of our workers abroad, with the education of the children ofemigrants, with information-propaganda activities among emigrants, and as well dealt with the problematic of the activity of the Roman Catholic Church abroad.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15224
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf