Med Tatrami in Triglavom

Primerjave narodnega razvoja Slovencev in Slovakov in njihovi kulturno-politični stiki 1848-1938

Avtor(ji): Kregar, Tone
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Zgodovinsko društvo Celje, Celje
Soavtor(ji): Marija Počivavšek (odg. ur.), Janez Cvirn (gl. ur.), Anton Šepetavc (lekt.), Peter Čanji (prev. ang.), Aleksander Verhovšek (prev. nem.)
Zbirka: Zgodovini.ce; 6
Identifier: COBISS.SI-ID 236866048


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/1052
  • dcterms:title
   • Med Tatrami in Triglavom
   • Primerjave narodnega razvoja Slovencev in Slovakov in njihovi kulturno-politični stiki 1848-1938
  • dcterms:alternative
   • Between Tatras and Triglav
   • The comparisons of Slovene and Slovak national development and their cultural and political relations between 1848–1939
  • dcterms:creator
   • Tone Kregar
  • dcterms:subject
   • Slovenci
   • Slovaki
   • odnosi
   • Avstrija
   • narodnostno vprašanje
   • 20. stoletje
   • Habsburška monarhija
   • mednacionalni odnosi
   • slovenska periodika
   • slovaška periodika
   • Slovenes
   • Slovaks
   • relations
   • Habsburg monarchy
   • Austria
   • International relations
  • dcterms:publisher
   • Zgodovinsko društvo Celje, Celje
  • dcterms:isPartOf
   • Zgodovini.ce; 6
  • dcterms:contributor
   • Marija Počivavšek (odg. ur.)
   • Janez Cvirn (gl. ur.)
   • Anton Šepetavc (lekt.)
   • Peter Čanji (prev. ang.)
   • Aleksander Verhovšek (prev. nem.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 236866048
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:coverage
   • Habsburška monarhija, 20. stoletje