Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej

Franc Albin Lap

PODATKI O OSEBI
Ime in priimek: Franc Albin Lap
Oče: Franc
Mati: Ana
Priimek matere: Sonc
Po domače: NULL
Datum rojstva: 27.02.1927
Kraj rojstva: Verje pri Medvodah
Kraj bivanja: Verje
Stara občina: Medvode
Nova občina: Medvode
Pokrajina:
Zakonski stan: mladoleten
Poklic (soc. status): steklar
Narodnost: Slovenec
Spol: moški
 
PODATKI O SMRTI
Datum smrti / izginotja: 13.08.1944
Kraj smrti / izginotja: Šmihel pod Nanosom
Kraj pokopa: NULL
Država pokopa: Slovenija