Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej

Iskanje

Ime in priimek Datum rojstva Datum smrti Kraj bivanja
Dragislav (Anton) Pelan 14.04.1924 00.06.1945 Brezovica pri Ljubljani
Ladislav Pelan 17.11.1922 29.10.1944 Merče
Stanislav Celan 13.10.1923 25.02.1945 Vrhov Dol
Stanislav Popelar 02.07.1927 12.02.1945 Prešna Loka
Miroslav Klanjšček (Klanšček) 12.11.1925 08.11.1945 Ljubljana
Stanislava Klaneček 06.11.1924 08.01.1945 Maribor
Vojislav Ferlan 00.00.1924 17.01.1945 NULL
Ladislav /Slavko/ Anželak 17.06.1926 08.10.1944 Spodnji Razbor
Stanislav Delalut 09.11.1927 22.09.1944 Podpeca
Stanislav Dežela 07.11.1928 30.03.1945 Planina pri Cerknem
Stanislav Debelak 05.12.1922 00.06.1945 Stara Oselica
Ladislav Furlan 20.02.1921 00.12.1942 Ajdovščina
Stanislav Planinšek 14.05.1920 00.00.0000 Češnjevek
Stanislav Planinšek 19.07.1922 00.06.1945 Češča vas
Stanislav Planko 19.11.1921 02.11.1944 Žegar
Stanislav Polanec 17.10.1922 00.00.0000 Trebnje na Dolenjskem
Dragica Prislan 17.10.1928 30.11.1944 Parižlje
Stanislav Prislan 25.04.1921 20.12.1944 Mozirje
Stanislav Špelič 31.12.1920 06.10.1942 Gabrovčec
Stanislav Štrafela 28.07.1925 09.12.1944 Ptuj
Št. zadetkov: 10000