Zgodovinarski indeks citiranosti (ZIC)

Osnovni namen ZIC je bil ustvariti bazo citatov iz slovenskih zgodovinskih monografij, osrednjih znanstvenih časopisov in revij, ki so po UDK standardu uvrščene v kategorijo zgodovina oziroma jih v katalogu Cobiss najdemo s ključnimi besedami zgodovina.

Leta 2011 se je projektu ZIC pridružil Inštitut za narodnostna vprašanja, leta 2012 Arhiv Republike Slovenije, leta 2013 pa se je vpisovanju v bazo pridružil Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, tako v ZIC vnašamo tudi publikacije s širšega področja humanistike in družboslovja.

Indeks ni zaključen in se nenehno dopolnjuje. Do zdaj smo v ZIC vključili publikacije, ki so izšle v Sloveniji po letu 2005, nadaljevali pa bomo s popisovanjem citatov za tekoča leta in za obdobje pred letom 2005. Rezultati bodo popolnejši, če se nam boste s svoji vpisi ali že obstoječimi bazami pridružile tudi ostale raziskovalne in izobraževalne institucije – vabljeni k sodelovanju.