Napredno iskanje
Kategorija
Skupina
Generacija
Sortiraj po
Smer
Iskanje po vsebini, ki vsebuje:
  slike
  video
  zvok
  pdf
 

Kaj je Zgod(b)oved?

Zgod(b)oved je spletna stran, na kateri boste preko posameznih tematskih sklopov (telekomunikacije, oblačila, prehrana, promet …) spoznavali vsakdanje življenje svojih starih staršev in staršev. Kot prvi sklop vam predstavljamo POŠTO. Ta je razdeljen na pet delov: pošta, poštar, pisma in voščilnice, razglednice in dopisnice, žigi in znamke. Gradivo, ki smo ga zbrali za vas, je raznoliko. Predstavljene so raziskovalne naloge osnovnošolcev, strokovni in znanstveni članki, intervjuji, slikovno gradivo, avdio in video posnetki. Po gradivu lahko listate ali si pomagate z iskalnikom.

Zakaj Zgod(b)oved?

Zgod(b)oved ni samo zabavna spletna stran, ampak tudi poučna. Namen te strani je spoznavanje preteklosti, spodbujanje k vzročno-posledičnemu razmišljanju in usmerjanje k samostojnemu raziskovalnemu delu. Za mlade raziskovalce zgodovine, ki boste želeli preveriti, ali ste se kaj novega naučili, morda vaše znanje celo nadgradili, pripravljamo križanke in kvize. Za tiste, ki pa vas mika celo pisanje, smo pripravili nekaj pravil, ki naj vam bodo vodilo pri sestavljanju vaših pisnih prispevkov.

ZLATA PRAVILA sestavljanja raziskovalnih nalog

1. Raziskovalna naloga mora biti smiselno sestavljena: utemeljitev izbrane teme, načrt in metode raziskovalnega dela, potek raziskave in posamezni rezultati dela, skupne ugotovitve in sklep, priloge, seznami uporabljene literature in virov ter kazalo. Vsebina raziskovalne naloge naj bo podana smiselno, smiselno in logično naj bodo izpeljani izsledki raziskave.

2. Zelo pomembno je, da je iz besedila jasno razvidno, od kod je informacija, ki jo navajate. Za ta pojasnila lahko uporabite opombe (pod črto na vsaki strani ali na koncu besedila), lahko citirate vir informacije v oklepaju ali to preprosto dopišete v besedilo. Dobrodošel je tudi dodatni seznam arhivskih, časopisnih ali ustnih virov na koncu besedila, obvezen pa seznam literature.

3. Priloženo slikovno gradivo mora biti opremljeno, jasno mora biti razvidno, kaj priloga predstavlja, časovna datacija in izvor priloge. Komentar je lahko pod prilogo, lahko v glavnem besedilu.

4. V primeru raziskave, ki vsebuje že obravnavane ali podobne teme, je v sklepnem delu smiselno povzeti razlike z že objavljenimi raziskavami ali potrditi starejše raziskovalne rezultate ter jih primerjati s podobnimi znanimi raziskavami za druge kraje oziroma za širše območje.

Pri izdelovanju raziskovalnih nalog bodite pozorni predvsem na:

 • izvirnost izbrane raziskave
 • vsebino raziskovalne naloge
 • nove ugotovitve
 • upoštevanje literature o izbrani temi
 • citiranje – navajanje virov in literature
 • metodo dela in njene učinke
 • način povezovanja podatkov v skupno zgodbo
 • ujemanje ilustriranega gradiva s potekom zgodbe
 • sklepe o izsledkih raziskave in povzetek razumljivost in jasnost poteka dela
 • opremljenost naloge
 • količino vloženega dela
 • jezikovno neoporečnost
 • dovršenost
 • zbrano in uporabljeno gradivo

Zlata pravila sta sestavila Nadja Terčon in Ervin Dolenc v sodelovanju s člani Komisije za delo zgodovinskih krožkov pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (Obleka po meri človeka : oblačila in obutev v preteklosti. Ljubljana 2007, str. 59-62).

Raziskovalno infrastrukturo Slovenskega zgodovinopisja (Zgodovina Slovenije — SIstory) je financirala Agencija za raziskovalno dejavnost RS iz državnega proračuna (št. IP 100.700)
Copyright © INZ. Vse pravice pridržane. Pravila portala :: Varstvo osebnih podatkov. Izvedba: Invita.si