Napredno iskanje
Kategorija
Skupina
Generacija
Sortiraj po
Smer
Iskanje po vsebini, ki vsebuje:
  slike
  video
  zvok
  pdf
 

Delavnice »MLADIH RAZISKOVALCEV« na Inštitutu za Novejšo Zgodovino

   Na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani bomo v okviru programa Raziskovalna infrastruktura Slovenskega zgodovinopisja v letu 2010 v duhu popularizacije znanosti organizirali brezplačne delavnice, na katerih bomo osnovnošolcem v starosti od osmih let predstavili portal Sistory oziroma posamezne vsebinske problematike, v navezavi s tem pa jim bomo približali znanstveno raziskovalno delo zaposlenih na inštitutu.

   Namen delavnic ni zgolj odpiranje akademskega prostora v širši družbeni prostor, temveč tudi iskanje poti, kako mladim približati preteklosti, jih izobraževati in vzgajati v smislu večje senzibilnosti do preteklega prostora in časa. Na delavnicah bomo izstopili iz okvirov pisane besede in z novimi prijemi podajali interaktivne prezentacije historičnih vsebin ter se na tak način približali mladim in jih spodbujali k odkrivanju in raziskovanju preteklosti.

   Na prvi delavnici, ki bo potekala 20. marca 2010 od 10. 30 do 12. ure na Inštitutu za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1  (2. nadstropje), Ljubljana, bomo »mladim raziskovalcem« predstavili spletni portal SIstory oziroma sklop, namenjen osnovnošolcem: ZGOD(B)OVED.

Zgod(b)oved je spletna stran, na kateri bodo učenke in učenci preko posameznih tematskih sklopov (telekomunikacije, oblačila, prehrana, promet itd.) spoznavali vsakdanje življenje svojih starih staršev in staršev. Za zdaj je na Zgod(b)ovedovi spletni strani dostopen sklop POŠTA in ta tematika bo tudi vodilo naše delavnice.  Na delavnici bomo udeležencem poleg dela preteklosti približali tudi »klasično poštno« komuniciranje.

gasilec - tretja delavnica   Delavnica bo razdeljena na dva dela; v prvem delu, ki bo trajal eno šolsko uro, bo Katarina Stanovnik predstavila Zgod(b)oveda in njegovo vsebino, Ajda Kozjek pa bo govorila o tem, KAKO POTUJE PISMO. Rdeča nit kratke predstavitve bo potovanje pisma od vnučka do babice, od oddaje pisma na pošti do babičinega nabiralnika. Otroci bodo s pomočjo predmetov spoznali različne vrste poštnih pošiljk, ki so bile v uporabi nekoč in danes (pismo, dopisnica, razglednica, voščilnica, paket, telegram …), kako morajo opremiti pismo, da pride do pravega naslovnika (naslov, znamka, žig, tehtanje pisma s pomočjo pisemske tehtnice, tehtanje paketa s paketno tehtnico). Spoznali bodo različna poštna prevozna sredstva iz preteklosti in iz današnjega časa ter pogledali, kaj se skriva v pravi poštarski torbi. Po odmoru bodo »mladi raziskovalci« skupaj s prof. Suzano Cvirn Guček in prof. Damjanam Snojem ponovili pravila pisanja razglednic, pisem, voščilnic in dopisnic, sami pa bodo poleg ene ali dveh voščilnic izdelali tudi nekaj znamk. Za uspešno delo bodo nagrajeni z osemminutnim filmom režiserja Črta Škodlarja Čigavo je pismo?.

Ogled video posnetka 1. delavnice

   Druga delavnica na temo POŠTA, ki bo potekala 8. maja 2010 od 10.30 do 12. ure na Inštitutu za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1 (2. nadstropje), Ljubljana, bo posvečena RAZGLEDNICAM.

gasilec - druga delavnica   Delavnica bo razdeljena na dva dela. V prvem delu, ki bo trajal pol ure, nam bo Zmago Tančič predstavil del svoje zbirke ljubljanskih razglednic. Razglednice nas bodo popeljale v čas babic in dedkov – na sprehodu po stari Ljubljani pa ne bomo spoznavali samo mesta, spoznavali bomo tudi njegove prebivalce in njihov vsakdanjik.
   Po odmoru bodo »mladi raziskovalci« skupaj z zgodovinarkama Marto Rendlo in Mojco Šorn s pomočjo izbranega gradiva sledili modernizaciji in urbanizaciji prestolnice v 20. stoletju ter primerjali življenje v njej nekoč in danes. Pri tem nikakor ne bomo pozabili na glavni motiv srečanja – pogovor bo namreč usmerjen v iskanje ustreznih motivov, ki jih bomo ovekovečili na ročno izdelanih razglednicah. Te bomo pravilno opremili in oddali v »poštarsko torbo«.

Ogled fotoutrinkov 2. delavnice

   Tretja delavnica, ki bo potekala na Inštitutu za novejšo zgodovino (Kongresni trg 1, 2. nadstropje, Ljubljana) 20. novembra 2010 od 10. do 12. ure, GASILCI NEKOČ IN DANES.

gasilec - tretja delavnica   Delavnica bo razdeljena na tri dele. V prvem delu, ki bo trajal pol ure, nam bo mag. Marjetka Balkovec Debevec predstavila zgodovino gasilstva: kdo in kakšni so bili gasilci nekoč, kdo in kakšni so gasilci danes, kakšne so bile njihove naloge in pripomočki, s katerimi so si pomagali pri delu v preteklosti, kakšne so njihove zadolžitve in oprema v sedanjosti. Namesto odmora si bomo ogledali risanko Gasilec Samo, po oddihu pa bomo nadaljevali z delom. Pod vodstvom Anite Rus in Mojce Šorn bomo ponovili, kar smo se naučili v prvem sklopu. Svoja spoznanja in predstave bomo prelili na papir in z risbicami, ki bodo izkazovale naše znanje, pripravljeni počakali na gosta – med 11. 00 in 11. 15 uro se nam bo pridružil gasilec Jošt Jakša.

Ogled fotoutrinkov 3. delavnice

Za več informacij nam pišite: zgodboved@inz.si

Raziskovalno infrastrukturo Slovenskega zgodovinopisja (Zgodovina Slovenije — SIstory) je financirala Agencija za raziskovalno dejavnost RS iz državnega proračuna (št. IP 100.700)
Copyright © INZ. Vse pravice pridržane. Pravila portala :: Varstvo osebnih podatkov. Izvedba: Invita.si