Мени

Увод

Историјске, привредне и културне везе словеначког и српског народа приказане су одабиром докумената који се чувају у Историјском архиву Београда. Изложбени панои приређени су као посебна целина, поводом гостовања архивске изложбене поставке у Љубљани, Копру и Марибору, током 2013. и 2014. године.