Мени

ЗАЈЕДНО У ВИХОРУ РАТА

Силе осовине су 1941. напале Југославију и извршиле поделу њене територије. Словенија је подељена између Немачке, Италије и Мађарске. Србија је била под директном немачком окупационом управом. Немци су из окупираних делова Словеније прогнали на десетине хиљада Словенаца од којих је око 20.000 нашло уточиште у Србији. Избеглицама из свих крајева Југославије, смештај и храну обезбеђивао је Комесаријат за избеглице у Београду, установа при влади Милана Недића.

Словеначки прогнаници делили су судбину Београђана, српског народа и становника Србије у ратним условима. Хапшења, рације, одмазде, стрељања, постала су свакодневица. Таоци, сумњива лица и антифашисти одвођени су у полицијске затворе, концентрационе и радне логоре Гестапоа и Специјалне полиције у Београду, Србији и широм окупиране Европе.

 • Налог за пријем у Полицијски затвор Гестапоа Шкабар Јосипа, војног чиновника, рођ. 1901 у Љубљани. Ухапшен је као припадник Пожешког четничког одреда. Био је заточеник логора Бањица, одакле је депортован у логор Маутхаузен, где је и умро, ИАБ, BdS.
  Налог за пријем у Полицијски затвор Гестапоа Шкабар Јосипа, војног чиновника, рођ. 1901 у Љубљани. Ухапшен је као припадник Пожешког четничког одреда. Био је заточеник логора Бањица, одакле је депортован у логор Маутхаузен, где је и умро, ИАБ, BdS.
 • Одлука да се инж. Томц Иво, рођ. 1905. у Љубљани, пошаље на принудни рад. Ухапшен под сумњом да је помагао покрет Драже Михаиловића. Заточеник логора Бањица. Депортован у логор Маутхаузен, ИАБ, BdS.
  Одлука да се инж. Томц Иво, рођ. 1905. у Љубљани, пошаље на принудни рад. Ухапшен под сумњом да је помагао покрет Драже Михаиловића. Заточеник логора Бањица. Депортован у логор Маутхаузен, ИАБ, BdS.
 • Персонални картон немачке полиције безбедности за Гобец Мирослава, прокуристе, рођеног 1904. у Цељу, прогнаника из Словеније. Ухапшен од Гестапоа. У логор Бањица је довођен два пута од СС 1944. године. Из логора је пуштен на слободу. Преживео је рат и након ослобође- ња наставио да живи у Београду, ИАБ, BdS.
  Персонални картон немачке полиције безбедности за Гобец Мирослава, прокуристе, рођеног 1904. у Цељу, прогнаника из Словеније. Ухапшен од Гестапоа. У логор Бањица је довођен два пута од СС 1944. године. Из логора је пуштен на слободу. Преживео је рат и након ослобође- ња наставио да живи у Београду, ИАБ, BdS.
 • Група прогнаника из Словеније на принудном раду поправке железничке пруге Београд – Пожаревац, 1943. Фотографију је Архиву Београда поклонио Чепирло Рудолф, на фотографији други с лева у првом реду, ИАБ, Зф РП и НОБ и социјалистичке изградње.
  Група прогнаника из Словеније на принудном раду поправке железничке пруге Београд – Пожаревац, 1943. Фотографију је Архиву Београда поклонио Чепирло Рудолф, на фотографији други с лева у првом реду, ИАБ, Зф РП и НОБ и социјалистичке изградње.
 • Део персоналног досијеа притвореника Специјалне полиције Вивот (Вивод) Јустине, рођ. 1922, Словенке. Она је за време трајања Ужичке републике (септембар–новембар 1941) радила у партизанској болници. Била је заточеница логора Бањица, одакле је депортована у логор Аушвиц, ИАБ, УГБ, СП. (Страна 1)
  Део персоналног досијеа притвореника Специјалне полиције Вивот (Вивод) Јустине, рођ. 1922, Словенке. Она је за време трајања Ужичке републике (септембар–новембар 1941) радила у партизанској болници. Била је заточеница логора Бањица, одакле је депортована у логор Аушвиц, ИАБ, УГБ, СП. (Страна 1)
 • Део персоналног досијеа притвореника Специјалне полиције Вивот (Вивод) Јустине, рођ. 1922, Словенке. Она је за време трајања Ужичке републике (септембар–новембар 1941) радила у партизанској болници. Била је заточеница логора Бањица, одакле је депортована у логор Аушвиц, ИАБ, УГБ, СП. (Страна 2)
  Део персоналног досијеа притвореника Специјалне полиције Вивот (Вивод) Јустине, рођ. 1922, Словенке. Она је за време трајања Ужичке републике (септембар–новембар 1941) радила у партизанској болници. Била је заточеница логора Бањица, одакле је депортована у логор Аушвиц, ИАБ, УГБ, СП. (Страна 2)
 • Део персоналног досијеа притвореника Специјалне полиције Вивот (Вивод) Јустине, рођ. 1922, Словенке. Она је за време трајања Ужичке републике (септембар–новембар 1941) радила у партизанској болници. Била је заточеница логора Бањица, одакле је депортована у логор Аушвиц, ИАБ, УГБ, СП. (Страна 3)
  Део персоналног досијеа притвореника Специјалне полиције Вивот (Вивод) Јустине, рођ. 1922, Словенке. Она је за време трајања Ужичке републике (септембар–новембар 1941) радила у партизанској болници. Била је заточеница логора Бањица, одакле је депортована у логор Аушвиц, ИАБ, УГБ, СП. (Страна 3)
 • Четврта књига личних података заточеника за 1941/1942. Од р. бр. 6831 до 6834 уписани су заточеници Словенци. Једна je од осам сачуваних књига Концентрационог логора Београд – Бањица, које је управа логора водила од 10. јула 1941. до 3. октобра 1944. У овом логору било је заточено око 130 логораша словеначке националности, ИАБ, УГБ, СП.
  Четврта књига личних података заточеника за 1941/1942. Од р. бр. 6831 до 6834 уписани су заточеници Словенци. Једна je од осам сачуваних књига Концентрационог логора Београд – Бањица, које је управа логора водила од 10. јула 1941. до 3. октобра 1944. У овом логору било је заточено око 130 логораша словеначке националности, ИАБ, УГБ, СП.