Мени

НА ГРАНИЦИ ЦАРСТВА

Средина XVIII и почетак XIX века, донели су земљама под влашћу Хабзбурговаца државно- политичко уређење са нарочитим законским, културним и друштвеним променама. Цар Јосиф II спровео је свеобухватне реформе настојећи да измени друштвени систем.

Земун је 1718. потпао под власт Хабзбурговаца, 1749. издвојен из Војне границе у слободни град и 1751. организован као Магистрат. После 1918. улази у састав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, а од 1934. потпада под надлежност Београда. У XVIII и XIX веку био је станица на копненом трговачком путу Беч–Цариград и постао важан трговачки центар и место живе комуникације.

У најстаријем фонду Историјског Архива Београда, Земунском магистрату, чувају се бројни списи о словеначким градовима, као и о становницима тих градова. Један од најстаријих документа је из XVIII века и односи се на помоћ становништву Цеља.

 • Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die K. K. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer Sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780. bis 1784. Erster Band. Wien. 1785 (Приручник одредби и закона који су објављени за време владавине цара Јосифа II, за Царско-краљевске наследне земље. Садржи одредбе и законе од 1780. до 1784. Прва књига. Штампано у Бечу 1785), ИАБ, ЗМ.
  Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die K. K. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer Sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780. bis 1784. Erster Band. Wien. 1785 (Приручник одредби и закона који су објављени за време владавине цара Јосифа II, за Царско-краљевске наследне земље. Садржи одредбе и законе од 1780. до 1784. Прва књига. Штампано у Бечу 1785), ИАБ, ЗМ.
 • Прикупљена помоћ за становништво погорелог Цеља у износу од 12 форинти и 30 крајцара на територији Земунског магистрата, 1798, ИАБ, ЗМ.
  Прикупљена помоћ за становништво погорелог Цеља у износу од 12 форинти и 30 крајцара на територији Земунског магистрата, 1798, ИАБ, ЗМ.
 • Извештај упућен Земунском магистрату о додељеним привилегијама Фердинанду Доханеву и Матиасу Погачнику, обoјици из љубљанског округа, за њихове нове изуме у трајању од пет година, 1822, ИАБ, ЗМ.
  Извештај упућен Земунском магистрату о додељеним привилегијама Фердинанду Доханеву и Матиасу Погачнику, обoјици из љубљанског округа, за њихове нове изуме у трајању од пет година, 1822, ИАБ, ЗМ.
 • Штампани извештај упућен Земунском магистрату о приходима и расходима Војног инвалидског дома у Птују, 1823, ИАБ, ЗМ.
  Штампани извештај упућен Земунском магистрату о приходима и расходима Војног инвалидског дома у Птују, 1823, ИАБ, ЗМ.
 • Родослов породице Плауц (1625–1840), настао после 1840. Два века је породица Плауц живела и радила у месту Железники, почетком XIX века се селе у Љубљану, да би се на крају преселили и живели у Земуну, ИАБ, Пф Плауц.
  Родослов породице Плауц (1625–1840), настао после 1840. Два века је породица Плауц живела и радила у месту Железники, почетком XIX века се селе у Љубљану, да би се на крају преселили и живели у Земуну, ИАБ, Пф Плауц.
 • Anton Globočnik, к. к. Bezirksvorsteher und Ritter des Franc-Jozef-Ordens, Der Berg- und Hammerwerksort Eisnern (Антон Глобочник, срески начелник и витез Франц Јозефовог реда, Железники – рудник и ковачница, штампана у Љубљани 1867), ИАБ, Пф Плауц.
  Anton Globočnik, к. к. Bezirksvorsteher und Ritter des Franc-Jozef-Ordens, Der Berg- und Hammerwerksort Eisnern (Антон Глобочник, срески начелник и витез Франц Јозефовог реда, Железники – рудник и ковачница, штампана у Љубљани 1867), ИАБ, Пф Плауц.
 • Породична кућа Плауц у месту Железники, Словенија (данас Музеј Железники, Плавчева кућа), ИАБ, Пф Плауц.
  Породична кућа Плауц у месту Железники, Словенија (данас Музеј Железники, Плавчева кућа), ИАБ, Пф Плауц.