Мени

ИЗМЕЂУ ПОЛУМЕСЕЦА И КРСТА

ДОБА РАТОВА

Београд је пао под турску власт 28. августа 1521. за време владавине Сулејмана Величанственог. С краћим периодима аустријске владавине, све до XIX века био је у саставу османске државе, као кадилук Смедеревског санџака и, поред Будима, највеће складиште оружја у европској Tурској. Становништво, које су поред Срба, чинили Турци, Дубровчани, Јевреји, Јермени, Цигани и други, бавило се риболовом, земљорадњом, трговином и занатима. Град су красиле куле, цркве, џамије, караван сараји. Ислам је имао значајну улогу у свим областима живота.

 • Панорама и ратна сцена заузимања Београда 1521. године, бакрорез, ИАБ, ЗШТ
  Панорама и ратна сцена заузимања Београда 1521. године, бакрорез, ИАБ, ЗШТ
 • Дијалози Османлије и Хришћанина о војнополитичкој ситуацији, друга половина XVI века, ИАБ, ОЗ
  Дијалози Османлије и Хришћанина о војнополитичкој ситуацији, друга половина XVI века, ИАБ, ОЗ

ДИЈАЛОГ ОСМАНЛИЈЕ И ХРИШЋАНИНА:

„Ако Aустрија не буде тражила мир, енглески краљ би могао да интервенише. Колико пута је био у стању да обе стране обавеже на мир”.

Одговор хришћанина:

„То питање ће енглески краљ размотрити са ћесаром за кога зна да му je привржен и да је благонаклон”.

 • Књига Фетви – пресуда, ИАБ, ОЗ
  Књига Фетви – пресуда, ИАБ, ОЗ
 • Дефтердарова џамија, Београд, 1876, ИАБ, Зф
  Дефтердарова џамија, Београд, 1876, ИАБ, Зф

БОРБА ЕУГЕНА САВОЈСКОГ

По саветима Еугена Савојског Аустрија је поново ступила у рат с Tурцима, 1716. године. После освајања Темишвара и Петроварадина, следећа стратешка тачка постао им је Београд. Никад се у Београду није у исто време окупило толико генерала, војника најразличитије народности, принчева из свих познатих владајућих кућа у Европи. Сви су хтели да присуствују великој бици, коју је водио у то доба највећи и најпознатији ратни војсковођа. Противно дотадашњој војној тактици, Савојски је пребацио војску преко Дунава а не као до тада преко Саве. То је било велико изненађење за Турке.

 • Детаљна карта подручја Београда, Темишвара и Петроварадина за време борбе између Аустријске царевине и Велике Турске, 5. август 1716, бакрорез, ИАБ, ЗШТ
  Детаљна карта подручја Београда, Темишвара и Петроварадина за време борбе између Аустријске царевине и Велике Турске, 5. август 1716, бакрорез, ИАБ, ЗШТ
 • План битке пред Београдом, 16. август 1717, бакрорез, ИАБ, ЗШТ
  План битке пред Београдом, 16. август 1717, бакрорез, ИАБ, ЗШТ

ДВА ГРАДА – ДВЕ ЦАРЕВИНЕ

Византијски писац Јован Кинам забележио је да је судбина Београда и Земуна повезана, да су рушени наизменично као по неком колу среће, да би камење једног града послужило за изграђивање зидина оног другог. Сукоби Аустрије и Турске на овом простору предодредили су и судбину два града. После Свиштовског мира 1791. многобројне породице из Београда преселиле су се у Земун, који је преузео улогу Београда, нарочито у трговачком погледу.

 • Панорама Земуна, друга половина XIX века, ИАБ, ЗШТ
  Панорама Земуна, друга половина XIX века, ИАБ, ЗШТ
 • Списак становника који су после Свиштовског мира желели да се преселе у Земун, 1791, ИАБ, ЗМ
  Списак становника који су после Свиштовског мира желели да се преселе у Земун, 1791, ИАБ, ЗМ

ВОЈНА ГРАНИЦА

Срби који су побегли из своје поробљене земље и даље су се борили против Турака у такозваној Војној граници, коју су аустријски владари основали у XVI веку. Живот граничара одвијао се на вечитом ратишту.

 • План изгледа два чардака (стражарнице), ИАБ, ЗПМ
  План изгледа два чардака (стражарнице), ИАБ, ЗПМ
 • План цркве у Фаркаждину, ИАБ, ЗПМ
  План цркве у Фаркаждину, ИАБ, ЗПМ

ДОБА ПРОСВЕЋЕНОСТИ

После реформи које је спровео аустријски цар Јосиф II, у култури је дошла до изражаја филозофска критика стварности, слављење науке и знања. Сходно томе доносила су се упутства о школама. У Земун је дошао астроном будимске звездаре Данијел Богданић, који је током 1799. године вршио низ астрономских мерења. Овај прелазни тренутак у српској култури персонифицира Доситеј Обрадовић (1742–1811), први српски рационалиста, оснивач Велике школе (1808) и богословије (1810), министар просвете. Међу Доситејевим следбеницима били су Јован Мушкатировић, први српски адвокат, Атанасије Стојковић, творац прве физике и први романописац, Павле Соларић, филозоф, филолог, историчар, творац прве географије и Јоаким Вујић, отац српског театра.

 • Упутство Бригадне комисије из Винковаца о наставној методи, о унапређењу школства, профилу учитеља, религијској настави, упућивању граничарске младежи, пре свега, у ратарство, Земун, 1790, ИАБ, ЗМ
  Упутство Бригадне комисије из Винковаца о наставној методи, о унапређењу школства, профилу учитеља, религијској настави, упућивању граничарске младежи, пре свега, у ратарство, Земун, 1790, ИАБ, ЗМ
 • Саопштење Војне команде Земунском магистрату о доласку астронома Данијела Богданићa у Земун, 1799, ИАБ, ЗМ
  Саопштење Војне команде Земунском магистрату о доласку астронома Данијела Богданићa у Земун, 1799, ИАБ, ЗМ
 • Доситеј Обрадовић, литографија, ИАБ, ЗШТ
  Доситеј Обрадовић, литографија, ИАБ, ЗШТ