Uvod

Zgodovinske, kulturne in gospodarske vezi med slovenskim in srbskim narodom so prikazane s pomočjo dokumentov, ki se nahajajo v Zgodovinskem arhivu mesta Beograd. Razstavni panoji so prikazani kot zaokrožena celota in so nastali kot prispevek v okviru gostovanja arhivske razstavne postavitve, prikazane leta 2013 in 2014 v Ljubljani, Kopru in Mariboru.