V spomin

Davorin Jenko (1853-1914)

Skladatelj in dirigent Davorin Jenko se je rodil leta 1835 v Dvorjah pri Cerkljah v bližini Kranja. Svojo umetniško pot je začel kot zborovodja Slovenskega pevskega društva na Dunaju, kjer je komponiral za slovenske pevske zbore. Takrat je napisal tudi skladbo Naprej, zastava slave, ki je kasneje postala slovenska himna. Bil je tudi zborovodja Srbskega cerkvenega pevskega društva v Pančevu in Beograjskega pevskega društva ter dirigent in skladatelj Srbskega narodnega pozorišta. Napisal je glasbo za več kot 80 gledaliških predstav, med njimi tudi za scenskoglasbeno delo Markova sablja, ki so jo uprizorili leta 1872. Njen sestavni del je tudi pesem Bože pravde, ki je z razglasitvijo kneževine Srbije za kraljevino leta 1882 postala državna himna. V šestdesetih letih 19. stoletja je napisal prvo srbsko opereto Čarovnica, s katero je odprl pot razvoju srbske opere. Umrl je leta 1914 v Ljubljani.

 • Davorin Jenko, 1901, Muzej pozorišne umetnosti, ZF.
  Davorin Jenko, 1901, Muzej pozorišne umetnosti, ZF.
 • Pismo Davorina Jenka Srbski kraljevski akademiji s seznamom njegovih del, Beograd, 1887. Arhiv SANU, istorijska zbirka, 7553/30. (Stran 1)
  Pismo Davorina Jenka Srbski kraljevski akademiji s seznamom njegovih del, Beograd, 1887. Arhiv SANU, istorijska zbirka, 7553/30. (Stran 1)
 • Pismo Davorina Jenka Srbski kraljevski akademiji s seznamom njegovih del, Beograd, 1887. Arhiv SANU, istorijska zbirka, 7553/30. (Stran 2)
  Pismo Davorina Jenka Srbski kraljevski akademiji s seznamom njegovih del, Beograd, 1887. Arhiv SANU, istorijska zbirka, 7553/30. (Stran 2)
 • Pismo Davorina Jenka Srbski kraljevski akademiji s seznamom njegovih del, Beograd, 1887. Arhiv SANU, istorijska zbirka, 7553/30. (Stran 3)
  Pismo Davorina Jenka Srbski kraljevski akademiji s seznamom njegovih del, Beograd, 1887. Arhiv SANU, istorijska zbirka, 7553/30. (Stran 3)
 • Potrdilo Davorinu Jenku o izplačanem honorarju za prvo srbsko opereto Čarovnica, Beograd, 1896. IAB, SMŠ Mokranjac.
  Potrdilo Davorinu Jenku o izplačanem honorarju za prvo srbsko opereto Čarovnica, Beograd, 1896. IAB, SMŠ Mokranjac.
 • Partitura himne Bože pravde, objavljena ob prireditvi Kosovski dan, London, 1916. Kossovo Day Committee, Biblioteka Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. (Stran 1)
  Partitura himne Bože pravde, objavljena ob prireditvi Kosovski dan, London, 1916. Kossovo Day Committee, Biblioteka Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. (Stran 1)
 • Partitura himne Bože pravde, objavljena ob prireditvi Kosovski dan, London, 1916. Kossovo Day Committee, Biblioteka Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. (Stran 2)
  Partitura himne Bože pravde, objavljena ob prireditvi Kosovski dan, London, 1916. Kossovo Day Committee, Biblioteka Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. (Stran 2)
 • Partitura himne Bože pravde, objavljena ob prireditvi Kosovski dan, London, 1916. Kossovo Day Committee, Biblioteka Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. (Stran 3)
  Partitura himne Bože pravde, objavljena ob prireditvi Kosovski dan, London, 1916. Kossovo Day Committee, Biblioteka Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. (Stran 3)

Edvard Rusjan (1886-1911)

Prvi slovenski pilot, konstruktor, pionir letalstva in član vseslovanskega sokolskega gibanja se je 8. januarja 1911 smrtno ponesrečil na letalskem mitingu v Beogradu, ko je na Kalemegdanu strmoglavilo njegovo letalo. Rusjan je leta 1908, ko je Avstro-Ogrska anektirala Bosno in Hercegovino, svoje znanje in talent je ponudil kraljevini Srbiji.

Rusjanovega pogreba na Novem groblju se je udeležilo več kot 14.000 Beograjčanov. Eden od govornikov je bil tudi tedaj še mlad srbski pisatelj Branislav Nušić. Rusjanovi družini so izrazili sožalje tudi člani kraljeve družine, uredništvo časnika Politika pa je zanjo zbiralo denarne prispevke.

Leta 1979 je na beograjskem letališču pristalo prvo letalo Jugoslovanskega aerotransporta DC-10 z Rusjanovim imenom. Leta 2012 so na kraju Rusjanovega strmoglavljenja odkrili spominsko ploščo.

 • Mihailo Merćep in Edvard Rusjan, pionirja letalstva. Muzej vazduhoplovstva Beograd.
  Mihailo Merćep in Edvard Rusjan, pionirja letalstva. Muzej vazduhoplovstva Beograd.
 • Edvard Rusjan pred letalom. Muzej vazduhoplovstva Beograd.
  Edvard Rusjan pred letalom. Muzej vazduhoplovstva Beograd.
 • Naslovnica časnika Politika, posvečena Rusjanovemu strmoglavljenju. Politika, 28. december 1910 / 9. januar 1911.
  Naslovnica časnika Politika, posvečena Rusjanovemu strmoglavljenju. Politika, 28. december 1910 / 9. januar 1911.
 • Risba arhitekta Aleksandra Deroka, ki je v svojih spominih opisal Rusjanov polet. Iz knjige A. Deroka, Manguplici oko Kalimegdana, Beograd, 1987. (Stran 1)
  Risba arhitekta Aleksandra Deroka, ki je v svojih spominih opisal Rusjanov polet. Iz knjige A. Deroka, Manguplici oko Kalimegdana, Beograd, 1987. (Stran 1)
 • Risba arhitekta Aleksandra Deroka, ki je v svojih spominih opisal Rusjanov polet. Iz knjige A. Deroka, Manguplici oko Kalimegdana, Beograd, 1987. (Stran 2)
  Risba arhitekta Aleksandra Deroka, ki je v svojih spominih opisal Rusjanov polet. Iz knjige A. Deroka, Manguplici oko Kalimegdana, Beograd, 1987. (Stran 2)
 • Načrt Kalemegdana z označenim krajem tragedije.
  Načrt Kalemegdana z označenim krajem tragedije.
 • Spomenik Edvardu Rusjanu na Novem groblju v Beogradu, parcela 15, grob 343. Novo groblje Beograd, arhiv.
  Spomenik Edvardu Rusjanu na Novem groblju v Beogradu, parcela 15, grob 343. Novo groblje Beograd, arhiv.

Anton Korošec (1872¬–1940)

Anton Korošec je bil eden izmed najpomembnejših slovenskih in jugoslovanskih politikov, ki so zaznamovali prvo polovico 20. stoletja.

Politično kariero je začel leta 1906 v avstrijskem državnem zboru, in sicer kot predstavnik Slovenskega kluba. Leta 1917 je bil predsednik Jugoslovanskega kluba, ki si je kot temeljno načelo zastavil združitev Slovencev, Hrvatov in Srbov v mejah habsburške monarhije.

Kot vodja Slovenske ljudske stranke (SLS), predsednik Narodnega sveta Slovencev, Hrvatov in Srbov in udeleženec ženevske konference leta 1918 je sodeloval pri oblikovanju prihodnosti jugoslovanske državne skupnosti.

Bil je podpredsednik prve jugoslovanske vlade in kasneje tudi večkrat minister – za gozdove in rudnike, promet, prosveto in notranje zadeve. Bil je predsednik vlade Kraljevine SHS (od 27. 7. 1928 do 6. 1. 1929).

Zaradi prizadevanja za avtonomijo in združitev vseh Slovencev je bil v začetku leta 1933 konfiniran, najprej v Vrnjačko Banjo, nato pa na Hvar.

Kot minister za notranje zadeve v vladi Stojadinović-Korošec-Spaho je leta 1935 sodeloval pri ustanovitvi Jugoslovanske radikalne skupnosti (Jugoslovenska radikalna zajednica).

V vladi Cvetković-Maček je bil minister za prosveto.

Anton Korošec je bil zagovornik slovenskih nacionalnih interesov, minister – Jugoslovan, profesor na Fakulteti za kmetijstvo v Zemunu in predsednik Zadružne zveze Jugoslavije.

Umrl je 14. decembra 1940 v Beogradu. Pokopan je v Ljubljani, v spominskem parku Navje.

 • Pismo Koste Glavinića , predsednika glavnega odbora za kmetijsko obnovo pri Ministrstvu za kmetijstvo Kraljevine SHS, Antonu Korošcu, podpredsedniku ministrskega sveta, o svojih potovanjih po Sloveniji in Hrvaški, katerih namen je bil povojna obnova kmetijstva v Kraljevini SHS, Beograd, 3. julij 1919, osnutek, IAB, PfG. (Stran 1)
  Pismo Koste Glavinića , predsednika glavnega odbora za kmetijsko obnovo pri Ministrstvu za kmetijstvo Kraljevine SHS, Antonu Korošcu, podpredsedniku ministrskega sveta, o svojih potovanjih po Sloveniji in Hrvaški, katerih namen je bil povojna obnova kmetijstva v Kraljevini SHS, Beograd, 3. julij 1919, osnutek, IAB, PfG. (Stran 1)
 • Pismo Koste Glavinića , predsednika glavnega odbora za kmetijsko obnovo pri Ministrstvu za kmetijstvo Kraljevine SHS, Antonu Korošcu, podpredsedniku ministrskega sveta, o svojih potovanjih po Sloveniji in Hrvaški, katerih namen je bil povojna obnova kmetijstva v Kraljevini SHS, Beograd, 3. julij 1919, osnutek, IAB, PfG. (Stran 2)
  Pismo Koste Glavinića , predsednika glavnega odbora za kmetijsko obnovo pri Ministrstvu za kmetijstvo Kraljevine SHS, Antonu Korošcu, podpredsedniku ministrskega sveta, o svojih potovanjih po Sloveniji in Hrvaški, katerih namen je bil povojna obnova kmetijstva v Kraljevini SHS, Beograd, 3. julij 1919, osnutek, IAB, PfG. (Stran 2)
 • Prijava bivališča Antona Korošca v Beogradu, 1924, IAB, UGB, Centralni register – kartoteka prebivalcev, prijavljenih v Beogradu.
  Prijava bivališča Antona Korošca v Beogradu, 1924, IAB, UGB, Centralni register – kartoteka prebivalcev, prijavljenih v Beogradu.
 • Ljudski poslanci, izvoljeni v novo skupščino Kraljevine SHS (Anton Korošec je v četrti vrsti, in sicer prvi z desne), »Ilustrirani list«, 25. september 1927, IAB, P-3/II 1927.
  Ljudski poslanci, izvoljeni v novo skupščino Kraljevine SHS (Anton Korošec je v četrti vrsti, in sicer prvi z desne), »Ilustrirani list«, 25. september 1927, IAB, P-3/II 1927.
 • Pismo Antona Korošca Nikoli Uzunoviću, predsedniku Ministrskega sveta Kraljevine Jugoslavije, o obisku in razgovoru z Milanom Stojadinovićem, temeljnih načelih svoje stranke in o predlogu za medsebojno sodelovanje »v dobro ljudstva in države«, Hvar, 6. oktober 1934, AJ-37-11-77-477.
  Pismo Antona Korošca Nikoli Uzunoviću, predsedniku Ministrskega sveta Kraljevine Jugoslavije, o obisku in razgovoru z Milanom Stojadinovićem, temeljnih načelih svoje stranke in o predlogu za medsebojno sodelovanje »v dobro ljudstva in države«, Hvar, 6. oktober 1934, AJ-37-11-77-477.
 • Anton Korošec, Aca Stanojević, Mehmed Spaho in Milan Stojadinović (z leve proti desni), AJ-377-38-066.
  Anton Korošec, Aca Stanojević, Mehmed Spaho in Milan Stojadinović (z leve proti desni), AJ-377-38-066.
 • Razglas izvršilnega komiteja organizacijskega odbora Jugoslovanske radikalne skupnosti z naslovom »Prijateljem« o ustanovitvi stranke in njenih programskih načelih ter vabilom, naj se pridružijo njeni ustanovitvi, Beograd, 12. september 1935, AJ-37-12-79. (Stran 1)
  Razglas izvršilnega komiteja organizacijskega odbora Jugoslovanske radikalne skupnosti z naslovom »Prijateljem« o ustanovitvi stranke in njenih programskih načelih ter vabilom, naj se pridružijo njeni ustanovitvi, Beograd, 12. september 1935, AJ-37-12-79. (Stran 1)
 • Razglas izvršilnega komiteja organizacijskega odbora Jugoslovanske radikalne skupnosti z naslovom »Prijateljem« o ustanovitvi stranke in njenih programskih načelih ter vabilom, naj se pridružijo njeni ustanovitvi, Beograd, 12. september 1935, AJ-37-12-79. (Stran 2)
  Razglas izvršilnega komiteja organizacijskega odbora Jugoslovanske radikalne skupnosti z naslovom »Prijateljem« o ustanovitvi stranke in njenih programskih načelih ter vabilom, naj se pridružijo njeni ustanovitvi, Beograd, 12. september 1935, AJ-37-12-79. (Stran 2)
 • Udeleženci prvega državnega kongresa Jugoslovanske radikalne skupnosti, Beograd, 1. in 2. junij 1936 (Anton Korošec je četrti z leve), AJ-377-38-298.
  Udeleženci prvega državnega kongresa Jugoslovanske radikalne skupnosti, Beograd, 1. in 2. junij 1936 (Anton Korošec je četrti z leve), AJ-377-38-298.
 • Poročilo dopisnika Centralnega tiskovnega urada (Centralni pres biro) Kraljevine Jugoslavije o manifestacijskem zborovanju Jugoslovanske radikalne skupnosti v Ljubljani, na katerem so kot govorci nastopili Adlešič, Krek in Korošec, udeleženci pa so sprejeli resolucijo o izboljšanju gospodarskega, finančnega, socialnega in kulturnega položaja Ljubljane in Slovenije, Beograd, 17. januar 1937, AJ-37-13-84. (Stran 1)
  Poročilo dopisnika Centralnega tiskovnega urada (Centralni pres biro) Kraljevine Jugoslavije o manifestacijskem zborovanju Jugoslovanske radikalne skupnosti v Ljubljani, na katerem so kot govorci nastopili Adlešič, Krek in Korošec, udeleženci pa so sprejeli resolucijo o izboljšanju gospodarskega, finančnega, socialnega in kulturnega položaja Ljubljane in Slovenije, Beograd, 17. januar 1937, AJ-37-13-84. (Stran 1)
 • Poročilo dopisnika Centralnega tiskovnega urada (Centralni pres biro) Kraljevine Jugoslavije o manifestacijskem zborovanju Jugoslovanske radikalne skupnosti v Ljubljani, na katerem so kot govorci nastopili Adlešič, Krek in Korošec, udeleženci pa so sprejeli resolucijo o izboljšanju gospodarskega, finančnega, socialnega in kulturnega položaja Ljubljane in Slovenije, Beograd, 17. januar 1937, AJ-37-13-84. (Stran 2)
  Poročilo dopisnika Centralnega tiskovnega urada (Centralni pres biro) Kraljevine Jugoslavije o manifestacijskem zborovanju Jugoslovanske radikalne skupnosti v Ljubljani, na katerem so kot govorci nastopili Adlešič, Krek in Korošec, udeleženci pa so sprejeli resolucijo o izboljšanju gospodarskega, finančnega, socialnega in kulturnega položaja Ljubljane in Slovenije, Beograd, 17. januar 1937, AJ-37-13-84. (Stran 2)
 • Poročilo dopisnika Centralnega tiskovnega urada (Centralni pres biro) Kraljevine Jugoslavije o manifestacijskem zborovanju Jugoslovanske radikalne skupnosti v Ljubljani, na katerem so kot govorci nastopili Adlešič, Krek in Korošec, udeleženci pa so sprejeli resolucijo o izboljšanju gospodarskega, finančnega, socialnega in kulturnega položaja Ljubljane in Slovenije, Beograd, 17. januar 1937, AJ-37-13-84. (Stran 3)
  Poročilo dopisnika Centralnega tiskovnega urada (Centralni pres biro) Kraljevine Jugoslavije o manifestacijskem zborovanju Jugoslovanske radikalne skupnosti v Ljubljani, na katerem so kot govorci nastopili Adlešič, Krek in Korošec, udeleženci pa so sprejeli resolucijo o izboljšanju gospodarskega, finančnega, socialnega in kulturnega položaja Ljubljane in Slovenije, Beograd, 17. januar 1937, AJ-37-13-84. (Stran 3)
 • Člani jugoslovanske vlade na železniški postaji Topčider ob prihodu kneza Pavla Karađorđevića z obiska na Brdu pri Kranju (Anton Korošec je sedmi z leve), Beograd, 8. junij 1937, AJ-377-38-283.
  Člani jugoslovanske vlade na železniški postaji Topčider ob prihodu kneza Pavla Karađorđevića z obiska na Brdu pri Kranju (Anton Korošec je sedmi z leve), Beograd, 8. junij 1937, AJ-377-38-283.
 • Razglas oponentov Slovenske ljudske stranke(SLS) vsem somišljenikom in »zavedenim Slovencem«, s pozivom, da izstopijo iz Jugoslovanske radikalne skupnosti, podprejo SLS s programom, ki ga določa slovenska deklaracija z dne 1. januarja 1933, in se s tem zoperstavijo vladi Milana Stojadinovića in Antona Korošca, Ljubljana, 7. november 1937, AJ-37-11-77-478. (Stran 1)
  Razglas oponentov Slovenske ljudske stranke(SLS) vsem somišljenikom in »zavedenim Slovencem«, s pozivom, da izstopijo iz Jugoslovanske radikalne skupnosti, podprejo SLS s programom, ki ga določa slovenska deklaracija z dne 1. januarja 1933, in se s tem zoperstavijo vladi Milana Stojadinovića in Antona Korošca, Ljubljana, 7. november 1937, AJ-37-11-77-478. (Stran 1)
 • Razglas oponentov Slovenske ljudske stranke(SLS) vsem somišljenikom in »zavedenim Slovencem«, s pozivom, da izstopijo iz Jugoslovanske radikalne skupnosti, podprejo SLS s programom, ki ga določa slovenska deklaracija z dne 1. januarja 1933, in se s tem zoperstavijo vladi Milana Stojadinovića in Antona Korošca, Ljubljana, 7. november 1937, AJ-37-11-77-478. (Stran 2)
  Razglas oponentov Slovenske ljudske stranke(SLS) vsem somišljenikom in »zavedenim Slovencem«, s pozivom, da izstopijo iz Jugoslovanske radikalne skupnosti, podprejo SLS s programom, ki ga določa slovenska deklaracija z dne 1. januarja 1933, in se s tem zoperstavijo vladi Milana Stojadinovića in Antona Korošca, Ljubljana, 7. november 1937, AJ-37-11-77-478. (Stran 2)
 • Centralni tiskovni urad v Ljubljani poroča centralnemu tiskovnemu uradu pri predsedstvu Ministrskega sveta Kraljevine Jugoslavije o prepovedi letaka z naslovom »Gospod minister dr. Korošec«, ker njegova vsebina ogroža javni red in mir v državi, Ljubljana, 3. oktober 1938, AJ-38-84-209.
  Centralni tiskovni urad v Ljubljani poroča centralnemu tiskovnemu uradu pri predsedstvu Ministrskega sveta Kraljevine Jugoslavije o prepovedi letaka z naslovom »Gospod minister dr. Korošec«, ker njegova vsebina ogroža javni red in mir v državi, Ljubljana, 3. oktober 1938, AJ-38-84-209.
 • Milan Stojadinović in Anton Korošec na balkonu vladne palače pred volitvami leta 1938, Beograd, 10. december 1938, AJ-377-38-143.
  Milan Stojadinović in Anton Korošec na balkonu vladne palače pred volitvami leta 1938, Beograd, 10. december 1938, AJ-377-38-143.
 • Poročilo centralnega tiskovnega urada pri predsedstvu Ministrskega sveta Kraljevine Jugoslavije o sprevodu, s katerim so pospremili posmrtne ostanke Antona Korošca v Ljubljano, Beograd, 15. december 1940 , AJ-38-107-245. (Stran 1)
  Poročilo centralnega tiskovnega urada pri predsedstvu Ministrskega sveta Kraljevine Jugoslavije o sprevodu, s katerim so pospremili posmrtne ostanke Antona Korošca v Ljubljano, Beograd, 15. december 1940 , AJ-38-107-245. (Stran 1)
 • Poročilo centralnega tiskovnega urada pri predsedstvu Ministrskega sveta Kraljevine Jugoslavije o sprevodu, s katerim so pospremili posmrtne ostanke Antona Korošca v Ljubljano, Beograd, 15. december 1940 , AJ-38-107-245. (Stran 2)
  Poročilo centralnega tiskovnega urada pri predsedstvu Ministrskega sveta Kraljevine Jugoslavije o sprevodu, s katerim so pospremili posmrtne ostanke Antona Korošca v Ljubljano, Beograd, 15. december 1940 , AJ-38-107-245. (Stran 2)
 • Poročilo centralnega tiskovnega urada pri predsedstvu Ministrskega sveta Kraljevine Jugoslavije o sprevodu, s katerim so pospremili posmrtne ostanke Antona Korošca v Ljubljano, Beograd, 15. december 1940 , AJ-38-107-245. (Stran 3)
  Poročilo centralnega tiskovnega urada pri predsedstvu Ministrskega sveta Kraljevine Jugoslavije o sprevodu, s katerim so pospremili posmrtne ostanke Antona Korošca v Ljubljano, Beograd, 15. december 1940 , AJ-38-107-245. (Stran 3)
 • Poročilo centralnega tiskovnega urada pri predsedstvu Ministrskega sveta Kraljevine Jugoslavije o sprevodu, s katerim so pospremili posmrtne ostanke Antona Korošca v Ljubljano, Beograd, 15. december 1940 , AJ-38-107-245. (Stran 4)
  Poročilo centralnega tiskovnega urada pri predsedstvu Ministrskega sveta Kraljevine Jugoslavije o sprevodu, s katerim so pospremili posmrtne ostanke Antona Korošca v Ljubljano, Beograd, 15. december 1940 , AJ-38-107-245. (Stran 4)