Jugoslovanska ideja

Vsakemu svoje

Težnje po narodni osvoboditvi pa tudi o združitvi jugoslovanskih narodov so se širile v vsem 19. in začetku 20. stoletja. Ločeni zaradi zgodovinskih, političnih in družbenih razmer so Srbi in Slovenci našli načine, da so s kulturnimi povezavami in z živahno društveno dejavnostjo krepili ideje o medsebojni povezavi in skupnem poreklu. Ideja o bratstvu slovanskih narodov, skrbno negovana pa tudi pogojevana s političnimi razmerami, je uspela preseči razlike, ki so nastale med stoletja ločenimi narodi v dveh cesarstvih. Konec prve svetovne vojne je prinesel nov evropski zemljevid. Nova Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je prinesla jugoslovanski ideji nove preizkušnje.

 • Poročilo Koste Glavinića, predsednika beograjske občine, o prisotnosti beograjske delegacije na slavnostnem odkritju spomenika slovenskemu pesniku Francetu Prešernu v Ljubljani. Srbska delegacija je ob tej priložnosti položila tudi srebrni venec z napisom Svojemu – Beograd Prešernu, 28. 8. 1905, Beograd, 6. september 1905. IAB, OGB.
  Poročilo Koste Glavinića, predsednika beograjske občine, o prisotnosti beograjske delegacije na slavnostnem odkritju spomenika slovenskemu pesniku Francetu Prešernu v Ljubljani. Srbska delegacija je ob tej priložnosti položila tudi srebrni venec z napisom Svojemu – Beograd Prešernu, 28. 8. 1905, Beograd, 6. september 1905. IAB, OGB.
 • Družina Koste Glavinića, Beograd. IAB, Pf G.
  Družina Koste Glavinića, Beograd. IAB, Pf G.
 • Dr. Ivan Hribar s soprogo Marijo in njeno sestro. Hribar je kot ljubljanski župan leta 1905 beograjski občini poslal zahvalno pismo za prisotnost na slavnostnem odkritju spomenika slovenskemu pesniku Francetu Prešernu in poudaril, da se je povezava med bratskima narodoma s tem še okrepila. Družini Hribar in Glavinić je povezovalo dolgoletno prijateljstvo, 1930. IAB, Pf G.
  Dr. Ivan Hribar s soprogo Marijo in njeno sestro. Hribar je kot ljubljanski župan leta 1905 beograjski občini poslal zahvalno pismo za prisotnost na slavnostnem odkritju spomenika slovenskemu pesniku Francetu Prešernu in poudaril, da se je povezava med bratskima narodoma s tem še okrepila. Družini Hribar in Glavinić je povezovalo dolgoletno prijateljstvo, 1930. IAB, Pf G.
 • Poziv Beograjčanom, naj z okrašenimi hišami in sodelovanjem v sporedu sprejema Slovencev prispevajo k njihovemu čim prijetnejšemu bivanju v Beogradu. Med gosti iz Slovenije so bili tudi člani pevskega društva Ljubljanski zvon, ki so imeli v Narodnem pozorištu koncert za žrtve poplave v porečju Resave, Beograd, 21. junij 1910. IAB, Pf G.
  Poziv Beograjčanom, naj z okrašenimi hišami in sodelovanjem v sporedu sprejema Slovencev prispevajo k njihovemu čim prijetnejšemu bivanju v Beogradu. Med gosti iz Slovenije so bili tudi člani pevskega društva Ljubljanski zvon, ki so imeli v Narodnem pozorištu koncert za žrtve poplave v porečju Resave, Beograd, 21. junij 1910. IAB, Pf G.