Med srpom in kladivom

Osvoboditev leta 1944

Močne sile Rdeče armade in Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije so od 11. do 14. oktobra stiskale obroč okoli Beograda. Boji so potekali za vsako ulico in hišo. Množično so pomagali tudi meščani. Porušen zaradi bombardiranj, pouličnih bojev in nemškega uničevanja ob umiku je bil Beograd 20. oktobra osvobojen.

Postal je prestolnica nove države, Demokratične federativne Jugoslavije z novo državno ureditvijo. Beograjčani so se na ulicah in trgih veselili osvoboditeljev.

 • Uničeno nemško motorno vozilo pred študentskim domom v Ulici kralja Aleksandra ob osvoboditvi Beograda, 1944. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
  Uničeno nemško motorno vozilo pred študentskim domom v Ulici kralja Aleksandra ob osvoboditvi Beograda, 1944. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
 • Ukaz št. 1 poveljnika mesta Beograd, 1944. IAB, ZP.
  Ukaz št. 1 poveljnika mesta Beograd, 1944. IAB, ZP.
 • Beograjčani v osvobojenem mestu pri Vukovem spomeniku, 1944. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
  Beograjčani v osvobojenem mestu pri Vukovem spomeniku, 1944. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
 • Zborovanje pri Vukovem spomeniku, 1944. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
  Zborovanje pri Vukovem spomeniku, 1944. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.

Obnova

Nekaj dni po osvoboditvi je izvršilni narodnoosvobodilni odbor vse tiste, ki niso bili sposobni za fronto, organiziral za čiščenje ruševin, ponovno vzpostavitev komunalne infrastrukture in pomembnejših cest. Zbirali so tudi hrano, oblačila in drugo za pomoč na fronti.

Številne prostovoljne delovne akcije so prerasle v množična tekmovanja. Organizirali so tudi udarniške nedelje, ko so najboljšim posameznikom podeljevali udarniške značke.

Istočasno so v skladu z določbami mednarodnega kazenskega prava sodili številnim vojnim zločincem. Med njimi so bili tudi vodilni iz III. in IV. odseka specialne policije. Z zakoni o zaplembi in nacionalizaciji (1945–1946) je bila mnogim odvzeta lastnina v korist države. Zaplenjeno je bilo tudi imetje kraljevske družine Karađorđević.

 • Mali udarnik, Beograd. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
  Mali udarnik, Beograd. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
 • Delovne akcije v osvobojenem mestu, 1944. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
  Delovne akcije v osvobojenem mestu, 1944. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
 • Zbiranje smuči za fronto, Beograd, 1944. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
  Zbiranje smuči za fronto, Beograd, 1944. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
 • Sodba II. okrajnega sodišča mesta Beograd o zaplembi imetja članom kraljevske družine Karađorđević, Beograd, 1947. IAB, SGB. (Stran 1)
  Sodba II. okrajnega sodišča mesta Beograd o zaplembi imetja članom kraljevske družine Karađorđević, Beograd, 1947. IAB, SGB. (Stran 1)
 • Sodba II. okrajnega sodišča mesta Beograd o zaplembi imetja članom kraljevske družine Karađorđević, Beograd, 1947. IAB, SGB. (Stran 2)
  Sodba II. okrajnega sodišča mesta Beograd o zaplembi imetja članom kraljevske družine Karađorđević, Beograd, 1947. IAB, SGB. (Stran 2)
 • Sodba Okrožnega sodišča mesta Beograd V imenu ljudstva za obtožene Bećarevića, Vujkovića in Gubareva, 1949. IAB, OSB.
  Sodba Okrožnega sodišča mesta Beograd V imenu ljudstva za obtožene Bećarevića, Vujkovića in Gubareva, 1949. IAB, OSB.
 • Sklep Prezidija Ljudske skupščine FLRJ, s katerim je bila zavrnjena prošnja za pomilostitev Bećarevića, Vujkovića in Gubareva, ki so bili obsojeni na smrt z obešanjem, Beograd, 1949. IAB, OSB.
  Sklep Prezidija Ljudske skupščine FLRJ, s katerim je bila zavrnjena prošnja za pomilostitev Bećarevića, Vujkovića in Gubareva, ki so bili obsojeni na smrt z obešanjem, Beograd, 1949. IAB, OSB.

Izgradnja Beograda in Novega Beograda

Po koncu vojne so načrtovali nove ceste, proge in naselja. Z urbanističnimi načrti je bila predvidena tudi obnova in rekonstrukcija poškodovanih stavb in izgradnja modernih objektov. Odločili so se, da nadaljujejo s širitvijo mesta na levem bregu Save. Izgradnja Novega Beograda se je začela leta 1947. Gradila ga je mladina vseh slojev iz vse Jugoslavije v mladinskih delovnih brigadah. Vsako leto je bilo novo mesto vse večje. Nove dele mesta so večinoma gradili po vzoru evropske moderne. Tako je Novi Beograd eno od največjih in najlepših naselij, zgrajenih v Corbusierovem slogu.

 • Mladinske in udarniške delovne brigade obnavljajo stari in gradijo Novi Beograd, Beograd, 1946. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
  Mladinske in udarniške delovne brigade obnavljajo stari in gradijo Novi Beograd, Beograd, 1946. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
 • Mladinske in udarniške delovne brigade obnavljajo stari in gradijo Novi Beograd, Beograd, 1946. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
  Mladinske in udarniške delovne brigade obnavljajo stari in gradijo Novi Beograd, Beograd, 1946. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
 • Mladinske in udarniške delovne brigade obnavljajo stari in gradijo Novi Beograd, Beograd, 1946. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
  Mladinske in udarniške delovne brigade obnavljajo stari in gradijo Novi Beograd, Beograd, 1946. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
 • Mladinske in udarniške delovne brigade obnavljajo stari in gradijo Novi Beograd, Beograd, 1946. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
  Mladinske in udarniške delovne brigade obnavljajo stari in gradijo Novi Beograd, Beograd, 1946. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
 • Mladinske in udarniške delovne brigade obnavljajo stari in gradijo Novi Beograd, Beograd, 1946. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
  Mladinske in udarniške delovne brigade obnavljajo stari in gradijo Novi Beograd, Beograd, 1946. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
 • Mladinske in udarniške delovne brigade obnavljajo stari in gradijo Novi Beograd, Beograd, 1946. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
  Mladinske in udarniške delovne brigade obnavljajo stari in gradijo Novi Beograd, Beograd, 1946. IAB, Zf RP i NOB i socijalističke izgradnje.
 • Panorama Novega Beograda s palačo Srbija, stanovanjskimi bloki in Zahodnimi vrati, stolpom Genex. Danes je Novi Beograd mesto sonca, prostranih površin in zelenja, ki je nastal po idejni zasnovi velikega francoskega arhitekta Le Corbusiera, Beograd, 2009. IAB, Zf v digitalni obliki.
  Panorama Novega Beograda s palačo Srbija, stanovanjskimi bloki in Zahodnimi vrati, stolpom Genex. Danes je Novi Beograd mesto sonca, prostranih površin in zelenja, ki je nastal po idejni zasnovi velikega francoskega arhitekta Le Corbusiera, Beograd, 2009. IAB, Zf v digitalni obliki.

Niti Vzhod niti Zahod - Neuvrščeni

Josip Broz (1892–1980), član Komunistične partije od leta 1920, od leta 1937 njen generalni sekretar, predsednik Jugoslavije, maršal in poveljnik oboroženih sil. Po osvoboditvi je vodil tudi obnovo države in uvajanje socialističnega sistema. Jugoslavija se je v 50. in 60. letih vse bolj odpirala svetu, Beograd pa je bil od leta 1954 stičišče državnikov, ki so utemeljili politiko neuvrščenosti.

Josip Broz Tito, Gamal Abdel Naser in Džavaharlal Nehru so bili ustanovitelji gibanja neuvrščenih. Beograd je bil leta 1961 gostitelj I. konference neuvrščenih držav in s tem središče svetovne diplomacije. Tu so vse do 90. let potekale številne mednarodne konference.

Tito je leta 1980 umrl v Ljubljani. Pogreba v Beogradu so se udeležili najvišji državniki sveta.

 • Tito in Churchill, London, 1953. IAB, Legat Konstantina Koče Popovića i Leposave Lepe Perović (v nadaljevanju: Legat Koče Popovića).
  Tito in Churchill, London, 1953. IAB, Legat Konstantina Koče Popovića i Leposave Lepe Perović (v nadaljevanju: Legat Koče Popovića).
 • Tito in Hruščov, Beograd, 1955. IAB, Legat Koče Popovića.
  Tito in Hruščov, Beograd, 1955. IAB, Legat Koče Popovića.
 • Tito in Gamal Abdel Naser, Kairo, 1956. IAB, Legat Koče Popovića.
  Tito in Gamal Abdel Naser, Kairo, 1956. IAB, Legat Koče Popovića.
 • Tito z Ernestom Che Guevaro, kubansko misijo dobre volje in sodelavci, Brioni, 1959. IAB, Legat Koče Popovića.
  Tito z Ernestom Che Guevaro, kubansko misijo dobre volje in sodelavci, Brioni, 1959. IAB, Legat Koče Popovića.
 • Prihod predsednika Gane Kwama Nkrumaha na I. konferenco neuvrščenih, Beograd, 1961. IAB, Legat Koče Popovića.
  Prihod predsednika Gane Kwama Nkrumaha na I. konferenco neuvrščenih, Beograd, 1961. IAB, Legat Koče Popovića.
 • Pogreb Josipa Broza Tita, Beograd, 1980. IAB, ZŠT Živka Jovanovića.
  Pogreb Josipa Broza Tita, Beograd, 1980. IAB, ZŠT Živka Jovanovića.

Mesto prihodnosti

Beograd je gostil svetovne in evropske konference na najvišjem nivoju. Tu potekajo tudi številni športni in kulturni dogodki, Beograjske glasbene slavnosti, otroški festival Radost Evrope, filmski festivala FEST. Leta 1967 je bil ustanovljen Beograjski mednarodni gledališki festival BITEF, ki ga prirejajo še zdaj.

Beograd se kljub vsem tegobam in krizam kot tolikokrat do sedaj ponovno obnavlja in prerašča v moderno mesto, največje v regiji.

 • Pogled na cerkev sv. Save na Vračarju, ki so jo gradili skoraj celo stoletje. Stoji na kraju, kjer so Turki leta 1594 zažgali relikvije največjega srbskega svetnika sv. Save. Beograd, 1936. IAB, OGB.
  Pogled na cerkev sv. Save na Vračarju, ki so jo gradili skoraj celo stoletje. Stoji na kraju, kjer so Turki leta 1594 zažgali relikvije največjega srbskega svetnika sv. Save. Beograd, 1936. IAB, OGB.
 • Model velike kupole Beograjskega sejma pod obremenitvijo. IAB, SGB.
  Model velike kupole Beograjskega sejma pod obremenitvijo. IAB, SGB.
 • Športno-rekreacijski center Tašmajdan. IAB, Zf v digitalni obliki.
  Športno-rekreacijski center Tašmajdan. IAB, Zf v digitalni obliki.
 • Stolp na Avali so zgradili leta 1965 po načrtih arhitektov Uroša Bogunovića, Slobodana Janjića in statika Milana Krstića. Leta 1999 so ga porušila letala NATA. Leta 2009 so ga obnovili in ga ponovno odprli za javnost. IAB, Zf v digitalni obliki.
  Stolp na Avali so zgradili leta 1965 po načrtih arhitektov Uroša Bogunovića, Slobodana Janjića in statika Milana Krstića. Leta 1999 so ga porušila letala NATA. Leta 2009 so ga obnovili in ga ponovno odprli za javnost. IAB, Zf v digitalni obliki.
 • Plakat za I. BITEF, Beograd, 1967. IAB, BITEF.
  Plakat za I. BITEF, Beograd, 1967. IAB, BITEF.
 • Plakat za FEST. IAB, Zf v digitalni obliki.
  Plakat za FEST. IAB, Zf v digitalni obliki.
 • Napoved BEMUS-a. IAB, Zf v digitalni obliki.
  Napoved BEMUS-a. IAB, Zf v digitalni obliki.
 • Plakat za otroški festival Radost Evrope. IAB, Zf v digitalni obliki.
  Plakat za otroški festival Radost Evrope. IAB, Zf v digitalni obliki.