Razvoj institucij

Občina Beograd

Ustanovljena je bila leta 1839 kot občina prvega razreda. Funkcijo predsednika občine in upravnika mesta je do leta 1841 opravljala ista oseba. Leta 1922 so sprejeli prvi statut beograjske občine. Takoj po osvoboditvi Beograda, oktobra 1944, je začel delovati izvršni narodnoosvobodilni odbor.

Slavnostne dvorane Skupščine mesta Beograd so v stavbi Obrenovićevega Starega dvora.

 • Zahteva Uprave mesta Beograd ministrstvu za notranje zadeve za določitev občinskih pravic glede razpolaganja s prihodki, Beograd, 1840. IAB, UGB.
  Zahteva Uprave mesta Beograd ministrstvu za notranje zadeve za določitev občinskih pravic glede razpolaganja s prihodki, Beograd, 1840. IAB, UGB.
 • Del statuta beograjske občine, Beograd, 1922. IAB, OGB.
  Del statuta beograjske občine, Beograd, 1922. IAB, OGB.
 • Obrenovićev Stari dvor (danes Skupščina mesta Beograd), okrog 1926. IAB, Zf.
  Obrenovićev Stari dvor (danes Skupščina mesta Beograd), okrog 1926. IAB, Zf.
 • Motiv s Kalemegdana, Beograd, 1930. IAB, Zf.
  Motiv s Kalemegdana, Beograd, 1930. IAB, Zf.
 • Prvi zapisnik izvršnega narodnoosvobodilnega odbora mesta Beograd, 1944. IAB, SGP. (Stran 1)
  Prvi zapisnik izvršnega narodnoosvobodilnega odbora mesta Beograd, 1944. IAB, SGP. (Stran 1)
 • Prvi zapisnik izvršnega narodnoosvobodilnega odbora mesta Beograd, 1944. IAB, SGP. (Stran 2)
  Prvi zapisnik izvršnega narodnoosvobodilnega odbora mesta Beograd, 1944. IAB, SGP. (Stran 2)

Pravosodje

Organizacija sodstva se je začela leta 1805 z ustanovitvijo sovjeta. Leta 1811 je bilo ustanovljeno Narodno ali Veliko sodišče. S turško ustavo (1838) so bili podani temelji pravne ureditve, vzpostavljeno je bilo pomiritveno, prvostopenjsko in prizivno sodišče. Z Državljanskim zakonikom (1844) je postala zasebna lastnina nedotakljiva. Namestniška ustava (1869) je najavila neodvisnost sodstva, cenitev in materialno zakonitost, javnost in pravico do obrambe. V 40. letih 19. stoletja so nastali prvi zametki pravnega zastopništva, o katerem je bil leta 1862 sprejet zakon, ki je z nekaterimi spremembami veljal do leta 1929, ko je bil sprejet zakon o odvetništvu.

 • Sprememba pristojnosti in dejavnosti prizivnega sodišča, Beograd, 1846. IAB, ZArh. (Stran 1)
  Sprememba pristojnosti in dejavnosti prizivnega sodišča, Beograd, 1846. IAB, ZArh. (Stran 1)
 • Sprememba pristojnosti in dejavnosti prizivnega sodišča, Beograd, 1846. IAB, ZArh. (Stran 2)
  Sprememba pristojnosti in dejavnosti prizivnega sodišča, Beograd, 1846. IAB, ZArh. (Stran 2)
 • Sodba sodišča, ki je po ukazu Mihaila Obrenovića sodilo sodnikom Velikega sodišča. Ti so namreč v aferi Majstorović oziroma pripravi prevrata s prihodom kneza Aleksandra Karađorđevića v Beograd, oprostili vse vpletene, 1864. IAB, UGB. (Stran 1)
  Sodba sodišča, ki je po ukazu Mihaila Obrenovića sodilo sodnikom Velikega sodišča. Ti so namreč v aferi Majstorović oziroma pripravi prevrata s prihodom kneza Aleksandra Karađorđevića v Beograd, oprostili vse vpletene, 1864. IAB, UGB. (Stran 1)
 • Sodba sodišča, ki je po ukazu Mihaila Obrenovića sodilo sodnikom Velikega sodišča. Ti so namreč v aferi Majstorović oziroma pripravi prevrata s prihodom kneza Aleksandra Karađorđevića v Beograd, oprostili vse vpletene, 1864. IAB, UGB. (Stran 2)
  Sodba sodišča, ki je po ukazu Mihaila Obrenovića sodilo sodnikom Velikega sodišča. Ti so namreč v aferi Majstorović oziroma pripravi prevrata s prihodom kneza Aleksandra Karađorđevića v Beograd, oprostili vse vpletene, 1864. IAB, UGB. (Stran 2)
 • Sodba sodišča, ki je po ukazu Mihaila Obrenovića sodilo sodnikom Velikega sodišča. Ti so namreč v aferi Majstorović oziroma pripravi prevrata s prihodom kneza Aleksandra Karađorđevića v Beograd, oprostili vse vpletene, 1864. IAB, UGB. (Stran 3)
  Sodba sodišča, ki je po ukazu Mihaila Obrenovića sodilo sodnikom Velikega sodišča. Ti so namreč v aferi Majstorović oziroma pripravi prevrata s prihodom kneza Aleksandra Karađorđevića v Beograd, oprostili vse vpletene, 1864. IAB, UGB. (Stran 3)
 • Vrtna knjiga Đura J. Savkovića, upravitelja iz Slatine, Kosmajski okraj, Beograjsko okrožje, 1902. IAB, ZArh.
  Vrtna knjiga Đura J. Savkovića, upravitelja iz Slatine, Kosmajski okraj, Beograjsko okrožje, 1902. IAB, ZArh.
 • Jovan Avakumović (1841–1928), prvak liberalne stranke, upravnik Beograda, minister za pravosodje, znani beograjski odvetnik kazenskega prava. IAB, Zf.
  Jovan Avakumović (1841–1928), prvak liberalne stranke, upravnik Beograda, minister za pravosodje, znani beograjski odvetnik kazenskega prava. IAB, Zf.

Uprava mesta Beograd Policija

Uprava mesta Beograd je bila ustanovljena z Zakonom o ureditvi občin iz leta 1839. Ko je Beograd postal prestolnica (1841), je bila uprava kot krajevna policijska oblast ločena od občine in sodišča. Leta 1860 je bil Beograd razdeljen na šest četrti: vračarsko, varoško, dorćolsko, terazijsko, palilulsko in savamalsko. Z uredbo o razdelitvi države na oblasti leta 1922 je Beograd dobil posebno upravo pod nadzorstvom ministrstva za notranje zadeve. Beograjska policija je bila moderno organizirana s strokovnim kadrom. Oddelek splošne policije je skrbel za državno varnost, javni red, preprečevanje vohunstva in aktivnosti Komunistične partije Jugoslavije. Vzdrževal je neposredne stike s Sodiščem za zaščito države.

 • Uradniki terazijske četrti, Beograd, 1901. IAB, ZArh.
  Uradniki terazijske četrti, Beograd, 1901. IAB, ZArh.
 • Stara stavba Uprave mesta Beograd Glavnjača. IAB, Zf.
  Stara stavba Uprave mesta Beograd Glavnjača. IAB, Zf.
 • Nastavitev Ane Krejčik, prve ženske v policijski službi, kot poverjenice policije za zaščito ženske mladine v Beogradu, 1923. IAB, Pf G.
  Nastavitev Ane Krejčik, prve ženske v policijski službi, kot poverjenice policije za zaščito ženske mladine v Beogradu, 1923. IAB, Pf G.
 • Dopis ministrstva za notranje zadeve tožilcu Sodišča za zaščito države s podatki o Josipu Brozu in drugih vodilnih komunistih, 1937. IAB, UGB. (Stran 1)
  Dopis ministrstva za notranje zadeve tožilcu Sodišča za zaščito države s podatki o Josipu Brozu in drugih vodilnih komunistih, 1937. IAB, UGB. (Stran 1)
 • Dopis ministrstva za notranje zadeve tožilcu Sodišča za zaščito države s podatki o Josipu Brozu in drugih vodilnih komunistih, 1937. IAB, UGB. (Stran 2)
  Dopis ministrstva za notranje zadeve tožilcu Sodišča za zaščito države s podatki o Josipu Brozu in drugih vodilnih komunistih, 1937. IAB, UGB. (Stran 2)
 • Stavba Uprave mesta Beograd na Obilićevem vencu. IAB, Zf.
  Stavba Uprave mesta Beograd na Obilićevem vencu. IAB, Zf.