Prestolnica

Mesto

Leta 1841 je Beograd postal prestolnica kneževine Srbije in začel se je njegov hitri razvoj. Od uličnih svetilk na začetku 19. stoletja je prešel v 20. stoletje z električno razsvetljavo, načrtno speljanimi in poimenovanimi ulicami, vodovodom in tramvajem. Družbeno življenje mesta je potekalo po vzoru Dunaja, Pešte in Pariza. Gradili so večnadstropne stavbe, vodnjake in z velikimi kamni tlakovane ulice. Da bi bolje nadzorovali izgradnjo mesta, so izdelali načrt, s katerim so natančno določili mestni predel in nove površine za gradnjo. Vendar mesto, ki je bilo vsakih nekaj desetletij izpostavljeno vojnim uničenjem, ni moglo vzdrževati razvojne kontinuitete.

 • Prvo poimenovanje beograjskih ulic, 1848. IAB, UGB.
  Prvo poimenovanje beograjskih ulic, 1848. IAB, UGB.
 • Načrt dvonadstropne hiše Radovana Barlovca na vogalu Knez Mihailove in Uskoške ulice, 1848. IAB, ZPM.
  Načrt dvonadstropne hiše Radovana Barlovca na vogalu Knez Mihailove in Uskoške ulice, 1848. IAB, ZPM.
 • Kapetan-Mišino poslopje, 1876. IAB, Zf.
  Kapetan-Mišino poslopje, 1876. IAB, Zf.
 • Terazije z vodnjakom, 1876. IAB, Zf.
  Terazije z vodnjakom, 1876. IAB, Zf.
 • Vstopnica na večerjo v čast prihoda Nikole Tesle, 1892. IAB. Lf PSP.
  Vstopnica na večerjo v čast prihoda Nikole Tesle, 1892. IAB. Lf PSP.
 • Načrt Beograda, 1893. IAB, ZPM.
  Načrt Beograda, 1893. IAB, ZPM.
 • Kraljica Draga Obrenović v plesni obleki, navdihnjeni s srbskimi srednjeveškimi motivi. IAB, Lf Vojislav Veljković.
  Kraljica Draga Obrenović v plesni obleki, navdihnjeni s srbskimi srednjeveškimi motivi. IAB, Lf Vojislav Veljković.

Podobe iz vsakdanjega življenja

V vsakdanjem življenju so se spremembe odražale predvsem v modi in običajih. Modernizacija je pustila vidne posledice v družabnem življenju predvsem v prehranjevalnih navadah, stanovanjski kulturi, načinu oblačenja in zabavi.

 • Podobe iz vsakdanjega življenja. IAB, Zf, ZArh, Lf MSP. (Slika 1)
  Podobe iz vsakdanjega življenja. IAB, Zf, ZArh, Lf MSP. (Slika 1)
 • Podobe iz vsakdanjega življenja. IAB, Zf, ZArh, Lf MSP. (Slika 2)
  Podobe iz vsakdanjega življenja. IAB, Zf, ZArh, Lf MSP. (Slika 2)
 • Podobe iz vsakdanjega življenja. IAB, Zf, ZArh, Lf MSP. (Slika 3)
  Podobe iz vsakdanjega življenja. IAB, Zf, ZArh, Lf MSP. (Slika 3)
 • Podobe iz vsakdanjega življenja. IAB, Zf, ZArh, Lf MSP. (Slika 4)
  Podobe iz vsakdanjega življenja. IAB, Zf, ZArh, Lf MSP. (Slika 4)
 • Podobe iz vsakdanjega življenja. IAB, Zf, ZArh, Lf MSP. (Slika 5)
  Podobe iz vsakdanjega življenja. IAB, Zf, ZArh, Lf MSP. (Slika 5)
 • Podobe iz vsakdanjega življenja. IAB, Zf, ZArh, Lf MSP. (Slika 6)
  Podobe iz vsakdanjega življenja. IAB, Zf, ZArh, Lf MSP. (Slika 6)
 • Podobe iz vsakdanjega življenja. IAB, Zf, ZArh, Lf MSP. (Slika 7)
  Podobe iz vsakdanjega življenja. IAB, Zf, ZArh, Lf MSP. (Slika 7)
 • Podobe iz vsakdanjega življenja. IAB, Zf, ZArh, Lf MSP. (Slika 8)
  Podobe iz vsakdanjega življenja. IAB, Zf, ZArh, Lf MSP. (Slika 8)

Glavno mesto Jugoslavije

Po koncu prve svetovne vojne je Beograd postal prestolnica nove Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (od leta 1929 Kraljevine Jugoslavije). Od leta 1924, ko je gospodarstvo kraljevine nekako premagalo povojno krizo, se je tudi Beograd vključil v duh novega časa. Postal je središče, kamor so prihajali umetniki in intelektualci iz vseh jugoslovanskih krajev. Še posebej močan pečat je na življenje Beograda med vojnama pustila ruska emigracija, predvsem na arhitekturo, znanost, opero, balet, gledališče in modo.

Beograd ima kot stoletno središče nekega naroda presenetljivo mlad grb. Šele leta 1995 so se odločili, da se grb Đorđa Andrejevića Kuna iz leta 1931 s heraldičnimi in grafičnimi popravki razglasi za grb Beograda.

 • Ulica kralja Milana z zgradbo protokola. IAB, Zf.
  Ulica kralja Milana z zgradbo protokola. IAB, Zf.
 • Kavarna Albanija na vogalu Kolarčeve in Knez Mihailove ulice, Beograd, po 1930. IAB, Zf.
  Kavarna Albanija na vogalu Kolarčeve in Knez Mihailove ulice, Beograd, po 1930. IAB, Zf.
 • Grb Beograda. IAB, OGB.
  Grb Beograda. IAB, OGB.
 • Beograjski občinski predstavniki polagajo temeljni kamen Mostu kralja Aleksandra I., Beograd, 1932. IAB, Lf MSP.
  Beograjski občinski predstavniki polagajo temeljni kamen Mostu kralja Aleksandra I., Beograd, 1932. IAB, Lf MSP.
 • Lok Mostu kralja Aleksandra I., Beograd, 1934, načrt. IAB, SO Zemun.
  Lok Mostu kralja Aleksandra I., Beograd, 1934, načrt. IAB, SO Zemun.
 • Nedokončana stavba Narodne skupščine, Beograd. IAB, Lf MSP.
  Nedokončana stavba Narodne skupščine, Beograd. IAB, Lf MSP.
 • Beograjski sejem na levem bregu Save, Beograd, 1937. IAB, Lf NS.
  Beograjski sejem na levem bregu Save, Beograd, 1937. IAB, Lf NS.
 • Palača Albanija, Beograd, 1938. IAB, OGB, TD.
  Palača Albanija, Beograd, 1938. IAB, OGB, TD.

Enotnost v različnosti

Beograd že stoletja živi kot multikulturna in multietnična družba. Območje ima svoje značilnosti, ki izhajajo iz stičišča več svetovnih religij in kultur. V zgodovini z menjavanjem različnih družbenoekonomskih sistemov zasledujemo razne etnične skupnosti s svojo zgodovinsko in kulturno podobo ter medsebojnim prepletanjem. Beograd je ohranil svoj kozmopolitski duh. Bil in ostal je mesto strpnosti, odprt za vse, ki želijo živeti v njem. V njem ni pomembna nacionalna pripadnost, ampak želja postati Beograjčan.

 • Krstna, poročna in mrliška matična knjiga župnijske cerkve Blažene device Marije, Zemun, 1721–1752. IAB, ZCMK.
  Krstna, poročna in mrliška matična knjiga župnijske cerkve Blažene device Marije, Zemun, 1721–1752. IAB, ZCMK.
 • Stolna cerkev svetega nadangela Mihaela, Beograd, konec 19. stoletja. IAB, Zf.
  Stolna cerkev svetega nadangela Mihaela, Beograd, konec 19. stoletja. IAB, Zf.
 • Džamija Bajrakli, Beograd. IAB, Zf.
  Džamija Bajrakli, Beograd. IAB, Zf.
 • Sinagoga Beth Israel v Ulici carja Uroša, zgrajena 1908, porušena med drugo svetovno vojno. IAB, Zf.
  Sinagoga Beth Israel v Ulici carja Uroša, zgrajena 1908, porušena med drugo svetovno vojno. IAB, Zf.
 • Romska družina pri praznovanju hišnega zavetnika, Beograd, 1924. IAB, Lf MSP.
  Romska družina pri praznovanju hišnega zavetnika, Beograd, 1924. IAB, Lf MSP.
 • Budistično svetišče v Beogradu, zgrajeno leta 1929 kot prvo te vrste v Evropi, osnutek in izgled, spremembe, 1935. IAB, OGB, TD.
  Budistično svetišče v Beogradu, zgrajeno leta 1929 kot prvo te vrste v Evropi, osnutek in izgled, spremembe, 1935. IAB, OGB, TD.
 • Projekt nove stavbe evangeličanske cerkvene občine. V njej danes deluje BITEF, izgled, 1940. IAB, TD.
  Projekt nove stavbe evangeličanske cerkvene občine. V njej danes deluje BITEF, izgled, 1940. IAB, TD.