Izvleček
V parlamentu naj bi potekale razprave, vendar se je to izkazalo za nemogoče: Zvezni parlament in žametna revolucija na Češkoslovaškem leta 1989

1Leta 1989, ko se je zrušil komunistični režim, se je na Češkoslovaškem pogosto ponavljala zahteva, da bi bilo treba pomembno politično razpravo o usmeritvi države voditi zlasti v parlamentu. Vendar se je parlament vse leto izmikal bistvenim političnim razpravam. Zakonodajno telo ni postalo politični oder in forum za pomembne razprave ali prizorišče merjenja moči nasprotnikov. Članek opisuje poskuse pooblastitve parlamenta in analizira razloge za njihov neuspeh. Osredotoča se zlasti na nekaj tednov po padcu berlinskega zidu, ki so na Češkoslovaškem dosegli vrhunec z izvolitvijo Václava Havla in Aleksandra Dubčka na vrhovni ustavni funkciji predsednika in predsednika zveznega parlamenta.

2Ključne besede: Češkoslovaška 1989, parlamentarizem, zvezni parlament, komunistična partija Češkoslovaške