Izvleček
10. skupščina NDR – Le zavzeta učenka ali parlament z lastno kulturo?

1Zadnji parlament NDR, ki je obstajal le od marca do oktobra 1990, se je nedvomno razlikoval od parlamentov v drugih vzhodnoevropskih komunističnih državah. To je bilo povezano s posebnim položajem, ki ga je imel kot parlament  polovice nekdaj enotne države.. Po zmagi konservativcev na volitvah marca 1990 je bilo jasno, da večina volivcev želi čim hitrejšo združitev z Zahodno Nemčijo. Glavna naloga skupščine je bila organizacija tega procesa. Ker je bilo 400 novoizvoljenih poslancev popolnoma neizkušenih, je bilo zgledovanje po nemškem Bundestagu najbrž edina možnost za reševanje težav, s katerimi so se spoprijemali. To pa je pomenilo, da ni bilo veliko priložnosti in časa za razvoj lastnih rešitev. Kritiki so obsežno pomoč zahodnonemških političnih strank in institucij videli kot svojevrstno kolonizacijo. Tudi veliko poslancev je bilo zelo kritičnih do skupščinskega dela. Občutek pomanjkanja vpliva in nemoči je bil vsesplošen, toda obe strani sta bili obenem zmožni dosegati konsenz.

2Pričujoči članek poskuša odgovoriti na vprašanje, ali je bil ta parlament le prizadeven učenec zahodnonemškega učitelja ali pa je bil kljub okoliščinam sposoben razviti lastno parlamentarno kulturo in držo.

3Ključne besede: NDR, parlament, nemška združitev, federalizem