Splošni pogoji uporabe portala Zgodovina Slovenije - SIstory

Obveščamo vas, da so splošni pogoji uporabe vsebin, ki so objavljene na spletnem portalu Zgodovina Slovenije - SIstory zaradi postopkov prenove portala v pripravi, zato so objavljeni začasni pogoji uporabe vsebin.

1. Splošno

Vsebina Splošnih pogojev o uporabi spletnega portala Zgodovina Slovenije – SIstory (v nadaljevanju portal SIstory) se nanaša na pogoje uporabe spletnih vsebin na spletni strani sistory.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletne strani sistory.si.

2. Avtorske in sorodne pravice

V času obnove portala SIstory so vse pravice na objavljenih vsebinah, ki so varovane z avtorsko in sorodnimi pravicami, pridržane, kar pomeni, da jih je brez predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic prepovedano uporabljati in izkoriščati, kar velja tako za komercialne kot za nekomercialne namene uporabe, pri čemer pa te omejitve ne posegajo v dovoljene oblike uporabe avtorsko varovanih vsebin, kot jih določajo pravila veljavnega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Omejitve prav tako ne veljajo za dela v javni domeni, na katerih so avtorske pravice že potekle.

3. Priprava splošnih pogojev

Po vzpostavitvi obnovljenega portala SIstory si bomo prizadevali, da bo večina vsebin na voljo pod pogoji ustrezne licence Creative Commons, kar bo uporabnikom omogočalo prostejšo uporabo in izkoriščanje avtorskih del, objavljenih na portalu Sistory.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.sistory.si/ Inštituta za novejšo zgodovino. Spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi v nadaljevanju navedenih izjem (nedostopnih vsebin).

Pri razvoju novih spletišč in aplikacij sledimo smernicam WCAG 2.0 ali WCAG 2.1 (angl. Web Content Acessibility Guidelines), ki se delijo na tri ravni Skladne vsebine: A, AA in AAA. Na Inštitutu za novejšo zgodovino se trudimo biti skladni najmanj z ravnjo AA.

Pri implementaciji priporočil je kljub temu lahko prišlo do nenačrtovanih in nezaželenih napak ali hroščev.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • odzivno oblikovanje (angl. responsive) – postavitev vsebine se prilagaja ločljivosti zaslona,
  • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, brajevo vrstico) – delna implementacija,
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške) – delna implementacija,
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem)– delna implementacija,
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
  • slike so opremljene z nadomestnimi besedilom – ne velja za vse objave podatkov, zaradi tehničnih omejitev.

Na Inštitutu za novejšo zgodovino se nenehno trudimo izboljšati uporabniško izkušnjo za naše uporabnike in glede na rezultate evalvacijskih orodij https://wave.webaim.org/ in https://tenon.io/ sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine v trenutni fazi prilagoditve spletne strani še ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ta izjava je bila pripravljena 15. 9. 2020 na podlagi samoocene. Izjava je bila nazadnje pregledana 15. 9. 2020.

Vsebine se na spletišču pogosto posodabljajo. Kljub prizadevanjem, da bi bile čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, lahko obiskovalci spletišča naletijo na težave z dostopnostjo. Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov Inštituta za novejšo zgodovino.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv@gov.si