Raziskovalna infrastruktura slovenskega zgodovinopisja

Raziskovalno infrastrukturo slovenskega zgodovinopisja I0-0013 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Srednjeročni cilji Raziskovalne infrastrukture slovenskega zgodovinopisja (2015-2020):

  • Povezovanje z mrežo za humanistiko in umetnosti Digital Research Infrastructure for Arts and Humanities - DARIAH pri vzpostavljanju evropske digitalne raziskovalne infrastrukture za umetnosti in humanistiko.
  • Postavitev vozlišča nacionalne znanstvene digitalne humanistike DARIAH-SI.
  • Razvoj spletnega sistema slovenskega zgodovinopisja, ki bo poleg dostopnosti historičnih vsebin, relevantnih za proučevanje slovenske zgodovine, omogočal ustvarjanje raziskovalnih podatkov in njihovo uporabo v raziskovalnem okolju ter diseminacijo raziskovalnih rezultatov (portal Zgodovina Slovenije - SIstory).
  • S pomočjo metodologij in orodij digitalne humanistike digitalizirati in kodirati historična besedila.
  • S pomočjo metodologij in orodij digitalne humanistike uporabnike/raziskovalce usmerjati k uporabi novih tehnologij ter izkoriščanju možnosti, ki jih te ponujajo.

Več o dejavnostih raziskovalne infrastrukture glej Poročila.