logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Serijske publikacije

/

Razprave in gradivo

Rodnost, etničnost in nacija : razmisleki o preučevanju demografskih značilnosti nacionalnih populacij


Soavtor(ji):Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)
Leto:2006
Založnik(i):Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Jezik(i):slovenščina
Vrst(e) gradiva:besedilo
Datoteke (1)
Ime:Razprave_in_gradiva-50-51.pdf
Velikost:1.50MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
Od leta 2000 je napoved demografov o svetovni prebivalstveni eksploziji zasenčila bojazen pred prebivalstveno implozijo v državah t. i. razvitega sveta, kjer so zabeležili rodnostne stopnje pod ravnijo enostavne obnove prebivalstva. Posledice takega prebivalstvenega trenda, zlasti staranje prebivalstva, skušajo vlade evropskih držav reševati s pomočjo dveh scenarijev: s pronatalističnimi ukrepi, ali pa s priselitvami. Prav priselitvepa se zdijo oblikovalcem politik sporne zaradi vročih razprav o izgubi nacionalne identitete, ker se evropske države ne vidijo kot priseljenske države in zaradi bojazni pred izbruhi diskriminacije oziroma ksenofobije. Smrt naroda in podobne metafore implicitno predpostavljajo, kdo bi se moral reproducirati, namesto da bi prepoznavale legitimnost tistih,ki se reproducirajo. Torej ne gre toliko za to, da so evropske države sterilne, ampak za to, da so določena razumevanja naroda/nacije vedno bolj v nasprotju z demografskimi realitetami. Posledično tudi preučevanja prebivalstvene dinamike ni več mogoče ločevati od preučevanja etničnosti, nacionalizma in mednarodnih zadev, pri čemer je nujno nanovo ovrednotiti še vedno prevladujoč statistični realizem . Nenazadnje bo razumevanje rodnosti pod ravnijo enostavne obnove prebivalstva boljše, če bo utemeljeno v alternativnih demografijah , ki splošne trende prebivalstvene dinamike pojasnjujejo skozi pomenska polja in izkustva posameznika.
Metapodatki (11)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/5016
  • naslov
   • Rodnost, etničnost in nacija : razmisleki o preučevanju demografskih značilnosti nacionalnih populacij
   • Fertility, ethnicity and nation: some reflections on the study of demographic characteristics of national populations
  • ustvarjalec
   • Duška Knežević Hočevar
  • soavtor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • predmet
   • rodnost
   • migracije
   • teorija prvega demografskega prehoda
   • teorija drugega demografskega prehoda
   • narod
   • nacija
   • etničnost
   • fertility
   • migration
   • theory of the first and the second demographic transition
   • nation
   • ethnicity
  • opis
   • Since 2000, the discussion on population implosion - sustained below replacement level fertility - in the developed world has prevailed over the previous demographic concern about the population explosion in the developing world. European governments seek to solve repercussions of such population trend, particularly the ageing society,by two scenarios: by pro-natalist measures or by immigration. The latter seems controversial in view of hot public debates on the loss of national identity, and the fear of discrimination or xenophobia outbursts usually underlies such discussions. Moreover, the European states do not perceive themselves as immigrant societies. The death of the nation and similar metaphors implicitly presume who should reproduce, instead of recognizing the legitimacy of those who actually do. It is not so much that the European states are sterile, but that certain understandings of nation are in increasing inconsistency with the demographic reality. Therefore, the study of population dynamics can no longer be separated from the study of ethnicity, nationalism and international affairs; it is also necessary to re-consider the still prevailing statistical realism . The understanding of sustained fertility below replacement level will be much better if grounded in alternative demographies that clarify the general trends of population dynamics through individual experiences.
   • Od leta 2000 je napoved demografov o svetovni prebivalstveni eksploziji zasenčila bojazen pred prebivalstveno implozijo v državah t. i. razvitega sveta, kjer so zabeležili rodnostne stopnje pod ravnijo enostavne obnove prebivalstva. Posledice takega prebivalstvenega trenda, zlasti staranje prebivalstva, skušajo vlade evropskih držav reševati s pomočjo dveh scenarijev: s pronatalističnimi ukrepi, ali pa s priselitvami. Prav priselitvepa se zdijo oblikovalcem politik sporne zaradi vročih razprav o izgubi nacionalne identitete, ker se evropske države ne vidijo kot priseljenske države in zaradi bojazni pred izbruhi diskriminacije oziroma ksenofobije. Smrt naroda in podobne metafore implicitno predpostavljajo, kdo bi se moral reproducirati, namesto da bi prepoznavale legitimnost tistih,ki se reproducirajo. Torej ne gre toliko za to, da so evropske države sterilne, ampak za to, da so določena razumevanja naroda/nacije vedno bolj v nasprotju z demografskimi realitetami. Posledično tudi preučevanja prebivalstvene dinamike ni več mogoče ločevati od preučevanja etničnosti, nacionalizma in mednarodnih zadev, pri čemer je nujno nanovo ovrednotiti še vedno prevladujoč statistični realizem . Nenazadnje bo razumevanje rodnosti pod ravnijo enostavne obnove prebivalstva boljše, če bo utemeljeno v alternativnih demografijah , ki splošne trende prebivalstvene dinamike pojasnjujejo skozi pomenska polja in izkustva posameznika.
  • založnik
   • Inštitut za narodnostna vprašanja
  • datum
   • 2006
  • tip
   • besedilo
  • jezik
   • Slovenščina
  • jeDelOd