logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Serijske publikacije

/

Razprave in gradivo

Etničnost i etničke manjine u Hrvatskoj : skica stanja i perspektiva istraživanja


Soavtor(ji):Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)
Leto:2006
Založnik(i):Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Jezik(i):bosanski/hrvaški/srbski
Vrst(e) gradiva:besedilo
Datoteke (1)
Ime:Razprave_in_gradiva-50-51.pdf
Velikost:1.50MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
U radu se daje pogled na istraživanja etničnosti i etničkih manjina u Hrvatskoj od početka devedesetih godina do najnovijih na prijelazu stoljeća. Autori se najprije osvrću na određivanje i shvaćanje pojmova manjine i etničnosti u istraživačkome kontekstu, na neke aspekte utjecaja društvenoga konteksta na istraživače i na njihov pristup problematici te, posljedično, na samo istraživanje. U nastavku razmatranja jednostavnom tematskom analizom sadržaja inicijalno su sistematizirane istraživačke teme u sklopu etničke i manjinske problematike od početka devedesetih godina do 2005. prema znanstvenim disciplinama i istraživačkim institucijama koje se njima bave. Na osnovi uvida u glavne teme istraživanja skicirano je stanje (multidisciplinarnost, kritičko analiziranje prava manjina, kritičko razmatranje nacionalizma, diskurzivna okrenutost kulturnom pluralizmu i različitosti, pretežno dinamičko poimanje kulture, etničnosti i identiteta) te su naznačene neke perspektive istraživanja etničnosti i etničkih manjina u Hrvatskoj na početku 21. stoljeća.
Metapodatki (11)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/5011
  • naslov
   • Etničnost i etničke manjine u Hrvatskoj : skica stanja i perspektiva istraživanja
   • Ethnicity and ethnic minorities in Croatia: An outline of the situation and research perspectives
  • ustvarjalec
   • Jadranka Čačić-Kumpes
   • Josip Kumpes
  • soavtor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • predmet
   • etničnost
   • etnične manjšine
   • etnična struktura
   • nacionalizem
   • raziskave
   • Hrvaška
   • ethnicity
   • ethnic minorities
   • ethnic diversity
   • nationalism
   • ethnicity research
   • Croatia
  • opis
   • The paper presents an overview of research on ethnicity and on ethnic minorities in Croatia from the early 1990ćs until the most recent years at the turn of this century. The authors first review definition sand understandings of the concepts of minority and of ethnicity in the research context, as well as some aspects pertaining to the influence of the social context on researchers and on their approach to the subject and, consequently, to their research. Next, using a simple form of thematic content analysis, research themes in the framework of ethnic and minority topics from the early 1990ćs until 2005 are initially systematised, according to scientific disciplines and research institutions dealing with these themes. Based on their examination of the main research themes, the authors give an outline of the situation (the multidisciplinary approach, critical analysis of minority rights, critical examination of nationalism, discourse focused on cultural pluralism and diversity, a prevalently dynamic understanding of culture, ethnicity and identity) and indicate some new perspectives in regard to ethnic and minority research in Croatia at the start of the 21st century.
   • U radu se daje pogled na istraživanja etničnosti i etničkih manjina u Hrvatskoj od početka devedesetih godina do najnovijih na prijelazu stoljeća. Autori se najprije osvrću na određivanje i shvaćanje pojmova manjine i etničnosti u istraživačkome kontekstu, na neke aspekte utjecaja društvenoga konteksta na istraživače i na njihov pristup problematici te, posljedično, na samo istraživanje. U nastavku razmatranja jednostavnom tematskom analizom sadržaja inicijalno su sistematizirane istraživačke teme u sklopu etničke i manjinske problematike od početka devedesetih godina do 2005. prema znanstvenim disciplinama i istraživačkim institucijama koje se njima bave. Na osnovi uvida u glavne teme istraživanja skicirano je stanje (multidisciplinarnost, kritičko analiziranje prava manjina, kritičko razmatranje nacionalizma, diskurzivna okrenutost kulturnom pluralizmu i različitosti, pretežno dinamičko poimanje kulture, etničnosti i identiteta) te su naznačene neke perspektive istraživanja etničnosti i etničkih manjina u Hrvatskoj na početku 21. stoljeća.
  • založnik
   • Inštitut za narodnostna vprašanja
  • datum
   • 2006
  • tip
   • besedilo
  • jezik
   • Bosanski/hrvaški/srbski
  • jeDelOd