logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Serijske publikacije

/

Razprave in gradivo

Raziskovanje etničnosti in manjšin na Madžarskem - na primeru institucionalizacije


Soavtor(ji):Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)
Leto:2006
Založnik(i):Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Jezik(i):slovenščina
Vrst(e) gradiva:besedilo
Datoteke (1)
Ime:Razprave_in_gradiva-50-51.pdf
Velikost:1.50MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
Osrednji del prispevka obravnava bistvene pojave in tendence v razvoju institucionalizacije raziskovanja etničnosti in manjšin na Madžarskem od prve polovice dvajsetega stoletja, ko se pojavi potreba po znanstveni disciplini, ki bi se ukvarjala z manjšinami, oziroma o umestitvi te discipline v institucionalne okvire, pa do danes. Pregled raziskovanja porabskih Slovencev,čemur je namenjen zadnji del prispevka, kaže, da se slovenska manjšina sooča s problemom pomanjkanja lastnih raziskovalcev (pomanjkanjem manjšinske elite nasploh) različnih znanstvenih profilov (prisotna je le etnologija in jezikoslovje) in s pomanjkanjem institucionalne infrastrukture.
Metapodatki (11)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/5010
  • naslov
   • Raziskovanje etničnosti in manjšin na Madžarskem - na primeru institucionalizacije
   • Research studies of ethnicity and minorities in Hungary in the case of institutionalization
  • ustvarjalec
   • Katalin Munda Hirnök
  • soavtor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • predmet
   • narodne in etnične manjšine
   • porabski Slovenci
   • Madžarska
   • raziskovanje
   • institucionalizacija
   • national and ethnic minorities
   • the Porabje Slovenes
   • Hungary
   • research studies
   • institutionalization
  • opis
   • The article focuses on the essential phenomena and tendencies in the development of institutionalization of research studies of ethnicity and minorities in Hungary ever since the 1st half of the 20th century, when the need of a social discipline as would deal with minorities appeared (or rather, the need to place this discipline within institutional framework), till the present day. The survey of research studies on the Porabje Slovenes, to which the last part of the article is dedicated, shows that the Slovene minority is faced with the problem of the lack of its own researchers (the lack of minority elite in general) of different scientific profiles (with the exception of ethnology and linguistics), as well as with the lack of institutional infrastructure.
   • Osrednji del prispevka obravnava bistvene pojave in tendence v razvoju institucionalizacije raziskovanja etničnosti in manjšin na Madžarskem od prve polovice dvajsetega stoletja, ko se pojavi potreba po znanstveni disciplini, ki bi se ukvarjala z manjšinami, oziroma o umestitvi te discipline v institucionalne okvire, pa do danes. Pregled raziskovanja porabskih Slovencev,čemur je namenjen zadnji del prispevka, kaže, da se slovenska manjšina sooča s problemom pomanjkanja lastnih raziskovalcev (pomanjkanjem manjšinske elite nasploh) različnih znanstvenih profilov (prisotna je le etnologija in jezikoslovje) in s pomanjkanjem institucionalne infrastrukture.
  • založnik
   • Inštitut za narodnostna vprašanja
  • datum
   • 2006
  • tip
   • besedilo
  • jezik
   • Slovenščina
  • jeDelOd