logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Serijske publikacije

/

Razprave in gradivo

Raziskave na področju slovenskega narodnega vprašanja v Sloveniji po letu 1990


Soavtor(ji):Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)
Leto:2006
Založnik(i):Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Jezik(i):slovenščina
Vrst(e) gradiva:besedilo
Datoteke (1)
Ime:Razprave_in_gradiva-50-51.pdf
Velikost:1.50MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
INV predstavlja danes eno najstarejših evropskih znanstvenih ustanov, ki svoje delo v celoti posveča proučevanju narodnostne in še posebej manjšinske problematike. Raziskovalci se ukvarjajo s številnimi področji raziskovanja položaja slovenskih avtohtonih manjšin v sosednjih državah, obeh avtohtonih manjšin v Sloveniji in Slovencev kot izseljenskih skupnosti zunaj slovenskega etničnega ozemlja. Pogoste so tudi raziskave položaja romske skupnosti in zgodovine Nemcev na območju današnje Republike Slovenije. Po osamosvojitvi Slovenije se je razmahnilo še raziskovanje t. i. novodobnih manjšin , ki jih predstavljajo priseljenske skupnosti v Sloveniji. Na eni strani gre za priseljenske skupnosti iz nekdanje Jugoslavije, ki so se v Sloveniji naselile od šestdesetih let 20. st. dalje, na drugi pa za priseljenske skupnosti, ki so se v Sloveniji naselile šele po njeni osamosvojitvi. Z raziskavami slovenskega narodnega vprašanja se ukvarjajo še raziskovalci na univerzah v Ljubljani, Mariboru in Kopru, na različnih inštitutih v okviru ZRC SAZU v Ljubljani, na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani itd. Ne gre pa prezreti tudi raziskav v okviru institucij slovenskih manjšin v Avstriji, Italiji in na Madžarskem. Rezultat omenjenih proučevanj so številna dela, od katerih so bila mnoga objavljena tudi v uglednih tujih revijah oziroma zbornikih simpozijev. Samo raziskovalci INV so po letu 1990 v tujini objavili več kot 200 tovrstnih prispevkov in šest knjig.
Metapodatki (11)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/4991
  • naslov
   • Raziskave na področju slovenskega narodnega vprašanja v Sloveniji po letu 1990
   • Research on slovene national question in Slovenia after 1990
  • ustvarjalec
   • Matjaž Klemenčič
  • soavtor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • predmet
   • slovensko narodno vprašanje
   • avtohtone manjšine
   • novodobne manjšine
   • priseljenske skupnosti
   • slovensko izseljenstvo
   • slovene national question
   • autochthonous minorities
   • »new minorities«
   • immigrant communities
   • Slovene emigration
  • opis
   • Institute for Ethnic Studies (IES) is one of the oldest European scholarly institutions in which scholars almost exclusively deal with issues connected with ethnic, especially minority questions. Researchers devote their interdisciplinary research work to numerous and varied issues in research of the past and present of Slovene autochthonous minorities in the neighboring countries, of both autochthonous ethnic minorities in Slovenia (Italians, Hungarians), and Slovene ethnic communities outside Slovene ethnic territories. Researchers devote their time also to research on Roma, as well as to history of Germans in the present Republic of Slovenia. After Slovenia became an independent state, it became very popular to do research on so-called "new minorities", i.e. immigrants to Slovenia. They represent on the one hand immigrant communities from the former Yugoslav republics who settled in Slovenia en masse from 1960s onward, and on the other hand they represent also those ethnic groups who settled in Slovenia after it gained independence in 1991. Besides the IES there are also other institutions in Slovenia in which researchers do similar research, i.e. universities in Ljubljana, Maribor, and Koper; different institutes of the Scientific Research Center of Slovene Academy of Arts and Sciences in Ljubljana, the Institute for Contemporary History, etc. Very significant is also research done by research institutes sponsored by different organizations of Slovene minorities in Austria, Italy, and Hungary. The results are numerous books and scientific articles published in numerous international and Slovene reviews and other publications. The IES researchers alone have since 1990 published more then 200 articles and 6 books outside of the Slovene ethnic territories.
   • INV predstavlja danes eno najstarejših evropskih znanstvenih ustanov, ki svoje delo v celoti posveča proučevanju narodnostne in še posebej manjšinske problematike. Raziskovalci se ukvarjajo s številnimi področji raziskovanja položaja slovenskih avtohtonih manjšin v sosednjih državah, obeh avtohtonih manjšin v Sloveniji in Slovencev kot izseljenskih skupnosti zunaj slovenskega etničnega ozemlja. Pogoste so tudi raziskave položaja romske skupnosti in zgodovine Nemcev na območju današnje Republike Slovenije. Po osamosvojitvi Slovenije se je razmahnilo še raziskovanje t. i. novodobnih manjšin , ki jih predstavljajo priseljenske skupnosti v Sloveniji. Na eni strani gre za priseljenske skupnosti iz nekdanje Jugoslavije, ki so se v Sloveniji naselile od šestdesetih let 20. st. dalje, na drugi pa za priseljenske skupnosti, ki so se v Sloveniji naselile šele po njeni osamosvojitvi. Z raziskavami slovenskega narodnega vprašanja se ukvarjajo še raziskovalci na univerzah v Ljubljani, Mariboru in Kopru, na različnih inštitutih v okviru ZRC SAZU v Ljubljani, na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani itd. Ne gre pa prezreti tudi raziskav v okviru institucij slovenskih manjšin v Avstriji, Italiji in na Madžarskem. Rezultat omenjenih proučevanj so številna dela, od katerih so bila mnoga objavljena tudi v uglednih tujih revijah oziroma zbornikih simpozijev. Samo raziskovalci INV so po letu 1990 v tujini objavili več kot 200 tovrstnih prispevkov in šest knjig.
  • založnik
   • Inštitut za narodnostna vprašanja
  • datum
   • 2006
  • tip
   • besedilo
  • jezik
   • Slovenščina
  • jeDelOd