logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Serijske publikacije

/

Razprave in gradivo

Stanje in perspektive raziskovanja etničnosti in manjšin v Sloveniji

(Uvodno predavanje na konferenci Izzivi raziskovanja etničnosti in manjšin na začetku 21. stoletja, 18.11.2005 v Ljubljani)

Avtor(ji):Dušan Nećak
Soavtor(ji):Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)
Leto:2006
Založnik(i):Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Jezik(i):slovenščina
Vrst(e) gradiva:besedilo
Datoteke (1)
Ime:Razprave_in_gradiva-50-51.pdf
Velikost:1.50MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
Področje raziskovanja narodnega vprašanja je izrazito interdisciplinarno in multidisciplinarno. Trditve nekaterih strokovnjakov o upadu pomembnosti nacionalizma, nacionalne države in narodne identitete kot odločilnih družbenih dejavnikov oziroma procesov v svetu po padcu komunističnih režimov so se v realnosti kmalu izkazale za zgrešene. Manipulacija z narodno identiteto je danes najpomembnejši vzrok za družbene stranpoti in nestrpnosti. Z večjo mobilnostjo svetovnega prebivalstva pa so tako politiki kot raziskovalci poleg omenjenega področja soočeni s širokim spektrom vprašanj, ki se tičejo položaja in varovanja novodobnih manjšin, beguncev in azilantov. Z naslovno problematiko se danes ukvarjajo različne raziskovalne inštitucije predvsem v okviru temeljnih raziskovalnih projektov. Največ raziskav je s področja etničnosti in narodnih manjšin, relativno malo pa s področja narodnega vprašanja. Pregled opravljenih raziskav na prvem področju v zadnjem desetletju kaže na tri tematske sklope: medetnični odnosi in etnična/ narodna identiteta; klasične teme s področja poučevanja narodnih manjšin; proučevanje izseljenska/emigrantske problematike. To kaže na dejstvo, da je raziskovanje omenjenih področij nikakor ni v zatonu. Nadaljevanje proučevanja je torej potrebno na področju klasičnih kot novih problematik, večji poudarek pa bi bilo potrebno dati komparativnim temam. Poleg tega je na metodološko-disciplinarnem področju treba poglabljati multi- in interdisciplinarni pristop za celovitejšo sliko obravnavane tematike.
Metapodatki (11)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/4989
  • naslov
   • Stanje in perspektive raziskovanja etničnosti in manjšin v Sloveniji
   • (Uvodno predavanje na konferenci Izzivi raziskovanja etničnosti in manjšin na začetku 21. stoletja, 18.11.2005 v Ljubljani)
   • Present situation and perspectives of the ethnicity and minority research studies in Slovenia
  • ustvarjalec
   • Dušan Nećak
  • soavtor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • predmet
   • narodno vprašanje
   • multi- in interdisciplinarni pristop
   • ethnicity question
   • inter- and multidisciplinary approach
  • opis
   • The research of ethnicity issue is distinctly inter- and multi-disciplinary. The claims of some experts about the decrease of significance of nationalism, national state and national identity as the primary social factors and processes in the world after the fall of communist systems, have soon turned out to be wrong. Manipulations of national identity are nowadays the most important cause of social intolerance. Due to the increasing mobility of the world population, politicians and researchers are faced with the wide spectrum of issues, concerning the status and protection of contemporary minorities, refugees and asylum seekers. Different research institutions are nowadays dealing with this topic as part of fundamental research projects. The greatest number of research projects is from the field of ethnicity and national minorites, relatively less from the field of national question. The survey of the accomplished research in the former field during the last decade points at three topical clusters: interethnic relations and ethnic/national identity, classical topics from the field of national minorities studies, emigration, thius proving that research of the above fields is certainly not declining. Further study is therefore necessary so in the field of classical as new topics; more emphasis, however, should be given to comparative topics. In the methodological and disciplinary field, the multi/interdisciplinary approach should be intensified to achieve a more all-embracing picture of the field.
   • Področje raziskovanja narodnega vprašanja je izrazito interdisciplinarno in multidisciplinarno. Trditve nekaterih strokovnjakov o upadu pomembnosti nacionalizma, nacionalne države in narodne identitete kot odločilnih družbenih dejavnikov oziroma procesov v svetu po padcu komunističnih režimov so se v realnosti kmalu izkazale za zgrešene. Manipulacija z narodno identiteto je danes najpomembnejši vzrok za družbene stranpoti in nestrpnosti. Z večjo mobilnostjo svetovnega prebivalstva pa so tako politiki kot raziskovalci poleg omenjenega področja soočeni s širokim spektrom vprašanj, ki se tičejo položaja in varovanja novodobnih manjšin, beguncev in azilantov. Z naslovno problematiko se danes ukvarjajo različne raziskovalne inštitucije predvsem v okviru temeljnih raziskovalnih projektov. Največ raziskav je s področja etničnosti in narodnih manjšin, relativno malo pa s področja narodnega vprašanja. Pregled opravljenih raziskav na prvem področju v zadnjem desetletju kaže na tri tematske sklope: medetnični odnosi in etnična/ narodna identiteta; klasične teme s področja poučevanja narodnih manjšin; proučevanje izseljenska/emigrantske problematike. To kaže na dejstvo, da je raziskovanje omenjenih področij nikakor ni v zatonu. Nadaljevanje proučevanja je torej potrebno na področju klasičnih kot novih problematik, večji poudarek pa bi bilo potrebno dati komparativnim temam. Poleg tega je na metodološko-disciplinarnem področju treba poglabljati multi- in interdisciplinarni pristop za celovitejšo sliko obravnavane tematike.
  • založnik
   • Inštitut za narodnostna vprašanja
  • datum
   • 2006
  • tip
   • besedilo
  • jezik
   • Slovenščina
  • jeDelOd