logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931

/

Študije

Analiza prebivalstva izbranih ljubljanskih ulic iz leta 1921

Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine

Soavtor(ji):Bojan Balkovec (ment.)
Leto:2018
Založnik(i):Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana
Jezik(i):slovenščina
Vrst(e) gradiva:besedilo
Datoteke (1)
Ime:Analize_popisa_izbranih_ljubljanskih_ulic_2018.pdf
Velikost:3.02MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
Skupinsko delo, ki smo ga napravili študentje druge stopnje filozofske fakultete v okviru predmeta Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine, pod mentorstvom doc. dr. Bojana Balkovca ter v sodelovanju z Inštitutom novejše zgodovine, predstavlja analizo popisa prebivalstva izbranih ljubljanskih ulic iz leta 1921. V prvem koraku smo avtorji s pomočjo spletnega portala Sistory.si preko portala prepisali digitalizirane originale popisa prebivalstva iz leta 1921 v Ljubljani. Vsak avtor je tako obdelal 300 oseb popisa, ki smo jih kasneje uporabili v analizah. Popis prebivalstva je po obdelavi dostopen, vsem uporabnikom portala Sistory.si. Prav s tem razlogom, smo se lotili analize popisa, da bi uporabnikom prikazali, na kakšne načine lahko uporabijo omenjeni ali kateri drugi popis, ki ga ponuja Sistory. Tako smo se v drugem koraku lotili analize sledečih elementov: analiza izhodiščnih oseb popisa, analiza popisa prebivalstva glede na prisotnost, analiza rojstnih krajev popisanih oseb, analiza spolne strukture, analiza starostne strukture, analiza verske, narodnostne in jezikovne sestave prebivalstva analiza popisa prebivalstva glede na stan in analiza poklicev.
Metapodatki (10)