logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Skupščina Socialistične republike Slovenije (1963-1990)

/

6. sklic (1969-1974)

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969
Priloge
Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969

Datoteke (1)
Ime:Sejni_zapiski_1.9.-30.11.1969.pdf
Velikost:108.43MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=540) -- 2. Predlog za izdajo zakona o sredstvih SR Slovenije za posege v gospodarstvu (#page=557) ---- Poročila (#page=561) -- 3. Predlog za izdajo zakona o progresivnem davku na presežne osebne dohodke (#page=564) ---- Poročila (#page=573) -- 4. Poročilo h gradivu o poslovanju republiške skupnosti otroškega varstva (#page=578) -- 5. Predlog za izdajo zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (#page=579) ---- Poročila (#page=582) -- 6. Predlog za izdajo zakona o obveznem pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam (#page=585) ---- Poročila (#page=587) -- 7. Predlog za izdajo zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval (#page=589) ---- Poročila (#page=591) -- 8. Predlog zakona o prenehanju višje stomatološke šole v Mariboru (#page=592) ---- Poročila (#page=593) -- 9. Poročilo o obravnavi informacije o izobrazbeni strukturi zaposlenih v Sloveniji (#page=600) -- 10. Poročilo o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije o izboljšanju zavodskega socialnega varstva (#page=603) -- 11. Poročilo o obravnavi poročila o izvajanju zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov (#page=605) -- 12. Osnutek resolucije o okvirih ekonomske politike in politiki zbiranja ter uporabe sredstev za splošno potrošnjo v letu 1970 (#page=606) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=620) ---- Poročila (#page=626) -- 13. Predlog zakona o rudarstvu (#page=640) ---- Obrazložitev (#page=645) ---- Amandmaja izvršnega sveta (#page=648) ---- Poročila (#page=648) -- 14. Osnutek zakona o spremembah zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966-1970 (#page=653) ---- Obrazložitev (#page=654) ---- Poročila (#page=656) -- 15. Predlog za izdajo zatona o povračilu dela obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma (#page=660) ---- Poročila (#page=662) -- 16. Predlog odloka o potrditvi subsidiarne pogodbe, sklenjene med SR Slovenijo in SFR Jugoslavijo, zaradi najetja kreditov pri mednarodni banki za obnovo in razvoj (#page=664) ---- Obrazložitev (#page=664) ---- Poročila (#page=666) -- 17. Predlog odloka o dodelitvi sredstev za pomoč prizadetim ob potresu v Banjaluki (#page=669) ---- Obrazložitev (#page=669) ---- Poročila (#page=670) -- 18. Predlog za izdajo zakona o minimalnem osebnem dohodku delavcev (#page=671) ---- Obrazložitev (#page=675) ---- Poročila (#page=678) -- 19. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem davku od prometa na drobno (#page=683) ---- Obrazložitev (#page=683) ---- Poročila (#page=685) -- 20. Predlog zakona o označevanju vina (#page=688) ---- Obrazložitev (#page=691) ---- Poročila (#page=693) -- 21. Predlog sklepa in priporočila za izboljšanje krvodajalske dejavnosti v SR Sloveniji (#page=695) ---- Obrazložitev (#page=697) ---- Poročilo (#page=698) -- 22. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnih zavodih (#page=699) ---- Poročila (#page=704) -- 23. Osnutek zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb (#page=706) ---- Obrazložitev (#page=706) ---- Poročila (#page=710) -- 24. Osnutek zakona o tehničnih inšpekcijah na področju industrije in gradbeništva (#page=712) ---- Obrazložitev (#page=715) ---- Poročila (#page=718) -- 25. Osnutek zakona o tržni inšpekciji (#page=720) ---- Obrazložitev (#page=721) ---- Poročila (#page=723) -- 26. Osnutek zakona o poklicnem izobraževanju in o urejanju učnih razmerij (#page=725) ---- Obrazložitev (#page=736) ---- Poročila (#page=741) -- 27. Predlog odloka o delovnem področju zborov Skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v Skupščini SR Slovenije in o razmerjih med zbori Skupščine SR Slovenije pri njihovem delu (#page=757) ---- Obrazložitev (#page=763) ---- Poročila (#page=767) -- 28. Predlog odloka o spremembi odloka o finančnem programu za financiranje namestitve ogrevalnih in prezračevalnih naprav v poslopju Narodne galerije v Ljubljani (#page=771) ---- Obrazložitev (#page=771) ---- Poročila (#page=772) -- 29. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o finančnem programu za sofinanciranje graditve študentskega stanovanjskega stolpiča II v Mariboru (#page=773) ---- Obrazložitev (#page=773) ---- Poročila (#page=776) -- 30. Poročilo k informaciji o delu in možnostih organizacije glasbene mladine Slovenije in informacijo o posredovanju kulturnih prireditev v Sloveniji (#page=778) -- 31. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju nekaterih članov sveta za narodno obrambo (#page=779) ---- Obrazložitev (#page=780) -- 32. Predlog odloka o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje (#page=780) ---- Obrazložitev (#page=781) -- 33. Predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje (#page=782) ---- Obrazložitev (#page=783) -- 34. Predlog odloka o ustanovitvi in imenovanju začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti (#page=784) ---- Obrazložitev (#page=785) -- 35. Predlog odloka o ustanovitvi komisije enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah (#page=785) ---- Obrazložitev (#page=786) -- 36. Predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah (#page=787) ---- Obrazložitev (#page=788) -- 37. Predlog odloka o ustanovitvi komisije in izvolitvi predsednika in članov skupne komisije republiškega zbora in prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev statutov univerze v Ljubljani, združenj visokošolskih zavodov in visokošolskih zavodov (#page=790) ---- Obrazložitev (#page=791) -- 38. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju nekaterih članov upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije (#page=792) ---- Obrazložitev (#page=793) -- 39. Predlog odloka o imenovanju republiškega sekretarja za urbanizem (#page=800) ---- Obrazložitev (#page=800) -- 40. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici (#page=801) ---- Obrazložitev (#page=801) -- 41. Predlog odloka o določitvi števila din izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča Novo mesto (#page=801) ---- Obrazložitev (#page=805) -- 42. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov vrhovnega sodišča SR Slovenije (#page=809) ---- Obrazložitev (#page=810) -- 43. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana upravnega odbora republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij (#page=811) ---- Obrazložitev (#page=811) -- 44. Predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri okrožnih sodiščih v Celju in Kopru (#page=812) ---- Obrazložitev (#page=812) -- 45. Seznam govornikov (#page=813)
Metapodatki (9)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/28297
  • naslov
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969
  • predmet
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • opis
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=540) -- 2. Predlog za izdajo zakona o sredstvih SR Slovenije za posege v gospodarstvu (#page=557) ---- Poročila (#page=561) -- 3. Predlog za izdajo zakona o progresivnem davku na presežne osebne dohodke (#page=564) ---- Poročila (#page=573) -- 4. Poročilo h gradivu o poslovanju republiške skupnosti otroškega varstva (#page=578) -- 5. Predlog za izdajo zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (#page=579) ---- Poročila (#page=582) -- 6. Predlog za izdajo zakona o obveznem pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam (#page=585) ---- Poročila (#page=587) -- 7. Predlog za izdajo zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval (#page=589) ---- Poročila (#page=591) -- 8. Predlog zakona o prenehanju višje stomatološke šole v Mariboru (#page=592) ---- Poročila (#page=593) -- 9. Poročilo o obravnavi informacije o izobrazbeni strukturi zaposlenih v Sloveniji (#page=600) -- 10. Poročilo o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije o izboljšanju zavodskega socialnega varstva (#page=603) -- 11. Poročilo o obravnavi poročila o izvajanju zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov (#page=605) -- 12. Osnutek resolucije o okvirih ekonomske politike in politiki zbiranja ter uporabe sredstev za splošno potrošnjo v letu 1970 (#page=606) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=620) ---- Poročila (#page=626) -- 13. Predlog zakona o rudarstvu (#page=640) ---- Obrazložitev (#page=645) ---- Amandmaja izvršnega sveta (#page=648) ---- Poročila (#page=648) -- 14. Osnutek zakona o spremembah zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966-1970 (#page=653) ---- Obrazložitev (#page=654) ---- Poročila (#page=656) -- 15. Predlog za izdajo zatona o povračilu dela obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma (#page=660) ---- Poročila (#page=662) -- 16. Predlog odloka o potrditvi subsidiarne pogodbe, sklenjene med SR Slovenijo in SFR Jugoslavijo, zaradi najetja kreditov pri mednarodni banki za obnovo in razvoj (#page=664) ---- Obrazložitev (#page=664) ---- Poročila (#page=666) -- 17. Predlog odloka o dodelitvi sredstev za pomoč prizadetim ob potresu v Banjaluki (#page=669) ---- Obrazložitev (#page=669) ---- Poročila (#page=670) -- 18. Predlog za izdajo zakona o minimalnem osebnem dohodku delavcev (#page=671) ---- Obrazložitev (#page=675) ---- Poročila (#page=678) -- 19. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem davku od prometa na drobno (#page=683) ---- Obrazložitev (#page=683) ---- Poročila (#page=685) -- 20. Predlog zakona o označevanju vina (#page=688) ---- Obrazložitev (#page=691) ---- Poročila (#page=693) -- 21. Predlog sklepa in priporočila za izboljšanje krvodajalske dejavnosti v SR Sloveniji (#page=695) ---- Obrazložitev (#page=697) ---- Poročilo (#page=698) -- 22. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnih zavodih (#page=699) ---- Poročila (#page=704) -- 23. Osnutek zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb (#page=706) ---- Obrazložitev (#page=706) ---- Poročila (#page=710) -- 24. Osnutek zakona o tehničnih inšpekcijah na področju industrije in gradbeništva (#page=712) ---- Obrazložitev (#page=715) ---- Poročila (#page=718) -- 25. Osnutek zakona o tržni inšpekciji (#page=720) ---- Obrazložitev (#page=721) ---- Poročila (#page=723) -- 26. Osnutek zakona o poklicnem izobraževanju in o urejanju učnih razmerij (#page=725) ---- Obrazložitev (#page=736) ---- Poročila (#page=741) -- 27. Predlog odloka o delovnem področju zborov Skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v Skupščini SR Slovenije in o razmerjih med zbori Skupščine SR Slovenije pri njihovem delu (#page=757) ---- Obrazložitev (#page=763) ---- Poročila (#page=767) -- 28. Predlog odloka o spremembi odloka o finančnem programu za financiranje namestitve ogrevalnih in prezračevalnih naprav v poslopju Narodne galerije v Ljubljani (#page=771) ---- Obrazložitev (#page=771) ---- Poročila (#page=772) -- 29. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o finančnem programu za sofinanciranje graditve študentskega stanovanjskega stolpiča II v Mariboru (#page=773) ---- Obrazložitev (#page=773) ---- Poročila (#page=776) -- 30. Poročilo k informaciji o delu in možnostih organizacije glasbene mladine Slovenije in informacijo o posredovanju kulturnih prireditev v Sloveniji (#page=778) -- 31. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju nekaterih članov sveta za narodno obrambo (#page=779) ---- Obrazložitev (#page=780) -- 32. Predlog odloka o ustanovitvi komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje (#page=780) ---- Obrazložitev (#page=781) -- 33. Predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje (#page=782) ---- Obrazložitev (#page=783) -- 34. Predlog odloka o ustanovitvi in imenovanju začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti (#page=784) ---- Obrazložitev (#page=785) -- 35. Predlog odloka o ustanovitvi komisije enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah (#page=785) ---- Obrazložitev (#page=786) -- 36. Predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah (#page=787) ---- Obrazložitev (#page=788) -- 37. Predlog odloka o ustanovitvi komisije in izvolitvi predsednika in članov skupne komisije republiškega zbora in prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije za proučitev statutov univerze v Ljubljani, združenj visokošolskih zavodov in visokošolskih zavodov (#page=790) ---- Obrazložitev (#page=791) -- 38. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju nekaterih članov upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije (#page=792) ---- Obrazložitev (#page=793) -- 39. Predlog odloka o imenovanju republiškega sekretarja za urbanizem (#page=800) ---- Obrazložitev (#page=800) -- 40. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici (#page=801) ---- Obrazložitev (#page=801) -- 41. Predlog odloka o določitvi števila din izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča Novo mesto (#page=801) ---- Obrazložitev (#page=805) -- 42. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov vrhovnega sodišča SR Slovenije (#page=809) ---- Obrazložitev (#page=810) -- 43. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana upravnega odbora republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij (#page=811) ---- Obrazložitev (#page=811) -- 44. Predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri okrožnih sodiščih v Celju in Kopru (#page=812) ---- Obrazložitev (#page=812) -- 45. Seznam govornikov (#page=813)
  • datum
   • 1970
  • tip
   • besedilo
  • jezik
   • Slovenščina
  • jeDelOd
  • pokritost
   • spatial, iso3166: SI
   • spatial, freeform: Slovenia
   • temporal: 01. 01. 1970