logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Skupščina Socialistične republike Slovenije (1963-1990)

/

6. sklic (1969-1974)

Prosvetno-kulturni zbor

6. seja - 26. novembra 1969
Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969
Prosvetno-kulturni zbor
6. seja - 26. novembra 1969
Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969

Datoteke (1)
Ime:Sejni_zapiski_1.9.-30.11.1969.pdf
Velikost:108.43MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
-- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=364) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=364) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 5. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=365) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=365) ---- 3. Osnutek zakona o poklicnem izobraževanju din urejanju učnih razmerij (#page=376) ---- 4. Razprava o organizaciji glasbene mladine Slovenije in o posredovanju kulturnih prireditev (#page=385) ---- 5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o finančnem programu za sofinanciranje gradnje študentskega stanovanjskega stolpiča II v Mariboru (#page=397) ---- 6. Predlog odloka o spremembah odloka o finančnem programu za, financiranje namestitve ogrevalnih in prezračevalnih naprav v poslopju Narodne galerije v Ljubljani (#page=398) ---- 7. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika republiškega sekretarja za prosveto in kulturo (#page=398) ---- 8. Predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje (#page=399) ---- 9. Predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi predsednika in članov skupne komisije republiškega zbora in prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije za .proučitev statutov univerze v Ljubljani, združenj visokošolskih zavodov in visokošolskih zavodov (#page=399) ---- 10. Predlog odloka o delovnem področju zborov Skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v Skupščini SR Slovenije in o razmerjih med zbori Skupščine SR Slovenije pri njihovem delu (#page=400)
Metapodatki (9)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/28293
  • naslov
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 6. seja - 26. novembra 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 6. seja - 26. novembra 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969
  • predmet
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • opis
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=364) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=364) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 5. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=365) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=365) ---- 3. Osnutek zakona o poklicnem izobraževanju din urejanju učnih razmerij (#page=376) ---- 4. Razprava o organizaciji glasbene mladine Slovenije in o posredovanju kulturnih prireditev (#page=385) ---- 5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o finančnem programu za sofinanciranje gradnje študentskega stanovanjskega stolpiča II v Mariboru (#page=397) ---- 6. Predlog odloka o spremembah odloka o finančnem programu za, financiranje namestitve ogrevalnih in prezračevalnih naprav v poslopju Narodne galerije v Ljubljani (#page=398) ---- 7. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika republiškega sekretarja za prosveto in kulturo (#page=398) ---- 8. Predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje (#page=399) ---- 9. Predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi predsednika in članov skupne komisije republiškega zbora in prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije za .proučitev statutov univerze v Ljubljani, združenj visokošolskih zavodov in visokošolskih zavodov (#page=399) ---- 10. Predlog odloka o delovnem področju zborov Skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v Skupščini SR Slovenije in o razmerjih med zbori Skupščine SR Slovenije pri njihovem delu (#page=400)
  • datum
   • 1969
   • 26. 11. 1969
  • tip
   • besedilo
  • jezik
   • Slovenščina
  • jeDelOd
  • pokritost
   • spatial, iso3166: SI
   • spatial, freeform: Slovenia
   • temporal: 26. 11. 1969