logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Skupščina Socialistične republike Slovenije (1963-1990)

/

6. sklic (1969-1974)

Gospodarski zbor

6. seja - 19. novembra 1969
Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969
Gospodarski zbor
6. seja - 19. novembra 1969
Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969

Datoteke (1)
Ime:Sejni_zapiski_1.9.-30.11.1969.pdf
Velikost:108.43MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
-- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=249) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=249) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 5. seje gospodarskega zbora (#page=250) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=250) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o povračilu dela obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma (#page=259) ---- 4. Osnutek zakona o spremembah zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966-1970 (#page=260) ---- 5. Predlog odloka o potrditvi subsidiarne pogodbe, sklenjene med SR Slovenijo in SFR Jugoslavijo, zaradi najetja kredita pri mednarodni banki za obnovo in razvoj in informacija o problematiki modernizacije hitre ceste Šentilj-Nova Gorica (#page=266) ---- 6. Osnutek zakona o tehničnih inšpekcijah na področju industrije in gradbeništva (#page=271) ---- 7. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o spremembah zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966-1970 (#page=272) ---- 8. Osnutek zakona o tržni inšpekciji (#page=280) ---- 9. Predlog zakona o rudarstvu (#page=280) ---- 10. Osnutek zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb (#page=281) ---- 11. Predlog za izdajo zakona o minimalnem osebnem dohodku delavcev (#page=282) ---- 12. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno (#page=283) ---- 13. Predlog zakona o označevanju vina (#page=283) ---- 14. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno (#page=283) ---- 15. Predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje (#page=288) ---- 16. Predlog odloka o delovnem .področju zborov Skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v Skupščini SR Slovenije in o razmerjih med zbori Skupščine SR Slovenije pri njihovem delu (#page=288) ---- 17. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju nekaterih članov upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije (#page=289) ---- 18. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana upravnega odbora republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij (#page=290)
Metapodatki (9)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/28290
  • naslov
   • Gospodarski zbor
   • 6. seja - 19. novembra 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969
   • Gospodarski zbor
   • 6. seja - 19. novembra 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969
  • predmet
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • opis
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=249) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=249) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 5. seje gospodarskega zbora (#page=250) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=250) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o povračilu dela obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma (#page=259) ---- 4. Osnutek zakona o spremembah zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966-1970 (#page=260) ---- 5. Predlog odloka o potrditvi subsidiarne pogodbe, sklenjene med SR Slovenijo in SFR Jugoslavijo, zaradi najetja kredita pri mednarodni banki za obnovo in razvoj in informacija o problematiki modernizacije hitre ceste Šentilj-Nova Gorica (#page=266) ---- 6. Osnutek zakona o tehničnih inšpekcijah na področju industrije in gradbeništva (#page=271) ---- 7. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o spremembah zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966-1970 (#page=272) ---- 8. Osnutek zakona o tržni inšpekciji (#page=280) ---- 9. Predlog zakona o rudarstvu (#page=280) ---- 10. Osnutek zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb (#page=281) ---- 11. Predlog za izdajo zakona o minimalnem osebnem dohodku delavcev (#page=282) ---- 12. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno (#page=283) ---- 13. Predlog zakona o označevanju vina (#page=283) ---- 14. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno (#page=283) ---- 15. Predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje (#page=288) ---- 16. Predlog odloka o delovnem .področju zborov Skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v Skupščini SR Slovenije in o razmerjih med zbori Skupščine SR Slovenije pri njihovem delu (#page=288) ---- 17. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju nekaterih članov upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije (#page=289) ---- 18. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana upravnega odbora republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij (#page=290)
  • datum
   • 1969
   • 19. 11. 1969
  • tip
   • besedilo
  • jezik
   • Slovenščina
  • jeDelOd
  • pokritost
   • spatial, iso3166: SI
   • spatial, freeform: Slovenia
   • temporal: 19. 11. 1969