logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Skupščina Socialistične republike Slovenije (1963-1990)

/

6. sklic (1969-1974)

Republiški zbor

6. seja - 19. in 20. novembra 1969
Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969
Republiški zbor
6. seja - 19. in 20. novembra 1969
Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969

Datoteke (1)
Ime:Sejni_zapiski_1.9.-30.11.1969.pdf
Velikost:108.43MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
-- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=71) ---- 2. Poročila pred določitvijo dnevnega reda (#page=71) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=71) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 5. seje republiškega zbora (#page=72) ---- 2. Osnutek resolucije o okvirih ekonomske politike in politiki zbiranja ter uporabe sredstev za splošno potrošnjo v letu 1970 (skupno z enotnim zborom) (#page=73) ---- 3. Poslanska vprašanjA (#page=126) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o minimalnem osebnem dohodku delavcev (#page=142) ---- 5. Predlog zakona o rudarstvu (#page=142) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o povračilu dela obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma (#page=143) ---- 7. Osnutek zakona o spremembah zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966-1970 (#page=146) ---- 8. Predlog odloka o potrditvi subsidiarne pogodbe, sklenjene med SR Slovenijo in SFR Jugoslavijo zaradi najetja kredita pri mednarodni banki za obnovo in razvoj to informacija o -problematiki modernizacije hitre ceste Šentilj-Nova Gorica (#page=157) ---- 9. Predlog odloka o dodelitvi sredstev za pomoč prizadetim ob potresu v Banjaluki (#page=165) ---- 10. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno (#page=167) ---- 11. Predlog zakona o označevanju viina (#page=168) ---- 12. Predlog sklepa in priporočila za izboljšanje krvodajalske dejavnosti v Sloveniji (#page=170) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnih zavodih (#page=177) ---- 14. Osnutek zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb (#page=187) ---- 15. Osnutek zakona o tehničnih inšpekcijah na področju industrije in gradbeništva (#page=187) ---- 16. Osnutek zakona o tržni inšpekciji (#page=192) ---- 17. Osnutek zakona o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij (#page=192) ---- 18.Predlog odloka o delovnem področju zborov Skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih marajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v Skupščini SR Slovenije in o razmerjih med zbori Skupščine SR Slovenije pri njihovem delu (#page=207) ---- 19. Predlog odloka o spremembi odloka o finančnem programu za financiranje namestitve ogrevalnih in prezračevalnih naprav v poslopju Narodne galerije v Ljubljani (#page=212) ---- 20. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o finančnem programu za sofinanciranje graditve študentskega stanovanjskega stolpiča II v Mariboru (#page=212) ---- 21. Volitve in imenovanja (#page=213)
Metapodatki (9)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/28288
  • naslov
   • Republiški zbor
   • 6. seja - 19. in 20. novembra 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969
   • Republiški zbor
   • 6. seja - 19. in 20. novembra 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 2, Seje od 1. IX. 1969 do 30. XI. 1969
  • predmet
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • opis
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=71) ---- 2. Poročila pred določitvijo dnevnega reda (#page=71) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=71) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 5. seje republiškega zbora (#page=72) ---- 2. Osnutek resolucije o okvirih ekonomske politike in politiki zbiranja ter uporabe sredstev za splošno potrošnjo v letu 1970 (skupno z enotnim zborom) (#page=73) ---- 3. Poslanska vprašanjA (#page=126) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o minimalnem osebnem dohodku delavcev (#page=142) ---- 5. Predlog zakona o rudarstvu (#page=142) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o povračilu dela obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma (#page=143) ---- 7. Osnutek zakona o spremembah zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966-1970 (#page=146) ---- 8. Predlog odloka o potrditvi subsidiarne pogodbe, sklenjene med SR Slovenijo in SFR Jugoslavijo zaradi najetja kredita pri mednarodni banki za obnovo in razvoj to informacija o -problematiki modernizacije hitre ceste Šentilj-Nova Gorica (#page=157) ---- 9. Predlog odloka o dodelitvi sredstev za pomoč prizadetim ob potresu v Banjaluki (#page=165) ---- 10. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno (#page=167) ---- 11. Predlog zakona o označevanju viina (#page=168) ---- 12. Predlog sklepa in priporočila za izboljšanje krvodajalske dejavnosti v Sloveniji (#page=170) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnih zavodih (#page=177) ---- 14. Osnutek zakona o zaposlovanju slepih invalidnih oseb (#page=187) ---- 15. Osnutek zakona o tehničnih inšpekcijah na področju industrije in gradbeništva (#page=187) ---- 16. Osnutek zakona o tržni inšpekciji (#page=192) ---- 17. Osnutek zakona o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij (#page=192) ---- 18.Predlog odloka o delovnem področju zborov Skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih marajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v Skupščini SR Slovenije in o razmerjih med zbori Skupščine SR Slovenije pri njihovem delu (#page=207) ---- 19. Predlog odloka o spremembi odloka o finančnem programu za financiranje namestitve ogrevalnih in prezračevalnih naprav v poslopju Narodne galerije v Ljubljani (#page=212) ---- 20. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o finančnem programu za sofinanciranje graditve študentskega stanovanjskega stolpiča II v Mariboru (#page=212) ---- 21. Volitve in imenovanja (#page=213)
  • datum
   • 1969
   • 20. 11. 1969
  • tip
   • besedilo
  • jezik
   • Slovenščina
  • jeDelOd
  • pokritost
   • spatial, iso3166: SI
   • spatial, freeform: Slovenia
   • temporal: 19. 11. 1969
   • temporal: 20. 11. 1969