logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Skupščina Socialistične republike Slovenije (1963-1990)

/

6. sklic (1969-1974)

Gospodarski zbor

26. seja - 24. junija 1971
Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971
Gospodarski zbor
26. seja - 24. junija 1971
Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971

Datoteke (1)
Ime:Sejni_zapiski_1.6.-30.6.1971.pdf
Velikost:73.12MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
-- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=159) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=159) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 25. seje gospodarskega zbora (#page=160) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=160) ---- 3. Osnutki zakonov o financiranju graditve energetskih objektov (#page=171) ------ a) osnutek zakona o financiranju energetskih objektov iz sredstev proizvodnih in proizvodno-prenosnih elektrogospodarskih podjetij (#page=171) ------ b) osnutek zakona o obveznem posojilu uporabnikov družbenih sredstev za financiranje graditve energetskih objektov (#page=171) ------ c) osnutek zakona o prispevku potrošnikov električne ene (#page=171) ---- 4. Predlog odloka o začasnem finančnem načrtu posebnega računa o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1971 (#page=184) ---- 5. Osnutek zakona o konverziji investicijskih kreditov za modernizacijo železniških prog Zidani most-Šentilj ter Koper-Prešnica-Divača (#page=185) ---- 6. Osnutek zakona o konverziji investicijskih kreditov za investicije časopisnega in grafičnega podjetja »Delo« v Ljubljani (#page=185) ---- 7. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1971-1975 (#page=190) ---- 8. Mnenje k predlogu odloka o razrešitvi nekaterih republiških sekretarjev in namestnika republiškega sekretarja, o imenovanju republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo ter o določitvi oseb, ki bodo nadomeščale republiške sekretarje (#page=191)
Metapodatki (9)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/28069
  • naslov
   • Gospodarski zbor
   • 26. seja - 24. junija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971
   • Gospodarski zbor
   • 26. seja - 24. junija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971
  • predmet
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • opis
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=159) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=159) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 25. seje gospodarskega zbora (#page=160) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=160) ---- 3. Osnutki zakonov o financiranju graditve energetskih objektov (#page=171) ------ a) osnutek zakona o financiranju energetskih objektov iz sredstev proizvodnih in proizvodno-prenosnih elektrogospodarskih podjetij (#page=171) ------ b) osnutek zakona o obveznem posojilu uporabnikov družbenih sredstev za financiranje graditve energetskih objektov (#page=171) ------ c) osnutek zakona o prispevku potrošnikov električne ene (#page=171) ---- 4. Predlog odloka o začasnem finančnem načrtu posebnega računa o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1971 (#page=184) ---- 5. Osnutek zakona o konverziji investicijskih kreditov za modernizacijo železniških prog Zidani most-Šentilj ter Koper-Prešnica-Divača (#page=185) ---- 6. Osnutek zakona o konverziji investicijskih kreditov za investicije časopisnega in grafičnega podjetja »Delo« v Ljubljani (#page=185) ---- 7. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1971-1975 (#page=190) ---- 8. Mnenje k predlogu odloka o razrešitvi nekaterih republiških sekretarjev in namestnika republiškega sekretarja, o imenovanju republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo ter o določitvi oseb, ki bodo nadomeščale republiške sekretarje (#page=191)
  • datum
   • 1971
   • 24. 06. 1971
  • tip
   • besedilo
  • jezik
   • Slovenščina
  • jeDelOd
  • pokritost
   • spatial, iso3166: SI
   • spatial, freeform: Slovenia
   • temporal: 24. 06. 1971