logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Skupščina Socialistične republike Slovenije (1963-1990)

/

6. sklic (1969-1974)

Republiški zbor

28. seja - 30. junija 1971
Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971
Republiški zbor
28. seja - 30. junija 1971
Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971

Datoteke (1)
Ime:Sejni_zapiski_1.6.-30.6.1971.pdf
Velikost:73.12MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
-- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=70) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=70) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 27. seje republiškega zbora (#page=72) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=72) ---- 3. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1970 (#page=82) ---- 4. Predlog zakona o pristojnosti republiških upravnih organov za izvrševanje pooblastil zveznih upravnih organov, ki prenehajo veljati z uveljavitvijo amandmajev XX do XLII k ustavi SFRJ, o pristojnosti ustavnega sodišča SR Slovenije in podaljšanju veljavnosti nekaterih zveznih predpisov (#page=87) ---- 5. Osnutek zakona o cestah (#page=90) ---- 6. Osnutek odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji (#page=114) ---- 7. Zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 1970 (#page=114) ---- 8. Finančni načrt cestnega sklada SR Slovenije za leto 1971 (#page=115) ---- 9. Osnutek zakona o financiranju energetskih objektov iz sredstev proizvodnih in proizvodno-prenosnih elektrogospodarskih podjetij (#page=122) ---- 10. Osnutek zakona o obveznem posojilu uporabnikov družbenih sredstev za financiranja graditve energetskih objektov (#page=129) ---- 11. Osnutek zakona o prispevku odjemalcev električne energije za financiranje energetskih objektov (#page=129) ---- 12. Predlog zakona o republiških priznavalninah (#page=129) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo (#page=130) ---- 14. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje nakupa tehnične opreme organov za notranje zadeve v SR Sloveniji (#page=134) ---- 15. Predlog odloka o finančnem programu za gradnjo in nakup stanovanj za delavce organov za notranje zadeve (#page=135) ---- 16. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1971 do 1975 (#page=135) ---- 17. Predlog odloka o zagotovitvi sredstev univerzi v Ljubljani za odplačilo kreditov, uporabljenih za nakup dveh študentskih stolpičev v Študentskem naselju v Ljubljani (#page=135) ---- 18. Razrešitev in imenovanje tajnika Skupščine SR Slovenije ter imenovanje namestnika tajnika Skupščine SR Slovenije (#page=138) ---- 19. Imenovanje sekretarja izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (#page=140) ---- 20. Razrešitev nekaterih republiških sekretarjev in namestnika republiškega sekretarja, imenovanje republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo ter določitev oseb, ki bodo nadomeščale razrešene republiške sekretarje (#page=140)
Metapodatki (9)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/28067
  • naslov
   • Republiški zbor
   • 28. seja - 30. junija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971
   • Republiški zbor
   • 28. seja - 30. junija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971
  • predmet
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • opis
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=70) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=70) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 27. seje republiškega zbora (#page=72) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=72) ---- 3. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1970 (#page=82) ---- 4. Predlog zakona o pristojnosti republiških upravnih organov za izvrševanje pooblastil zveznih upravnih organov, ki prenehajo veljati z uveljavitvijo amandmajev XX do XLII k ustavi SFRJ, o pristojnosti ustavnega sodišča SR Slovenije in podaljšanju veljavnosti nekaterih zveznih predpisov (#page=87) ---- 5. Osnutek zakona o cestah (#page=90) ---- 6. Osnutek odloka o razvrstitvi javnih cest v SR Sloveniji (#page=114) ---- 7. Zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 1970 (#page=114) ---- 8. Finančni načrt cestnega sklada SR Slovenije za leto 1971 (#page=115) ---- 9. Osnutek zakona o financiranju energetskih objektov iz sredstev proizvodnih in proizvodno-prenosnih elektrogospodarskih podjetij (#page=122) ---- 10. Osnutek zakona o obveznem posojilu uporabnikov družbenih sredstev za financiranja graditve energetskih objektov (#page=129) ---- 11. Osnutek zakona o prispevku odjemalcev električne energije za financiranje energetskih objektov (#page=129) ---- 12. Predlog zakona o republiških priznavalninah (#page=129) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo (#page=130) ---- 14. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje nakupa tehnične opreme organov za notranje zadeve v SR Sloveniji (#page=134) ---- 15. Predlog odloka o finančnem programu za gradnjo in nakup stanovanj za delavce organov za notranje zadeve (#page=135) ---- 16. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1971 do 1975 (#page=135) ---- 17. Predlog odloka o zagotovitvi sredstev univerzi v Ljubljani za odplačilo kreditov, uporabljenih za nakup dveh študentskih stolpičev v Študentskem naselju v Ljubljani (#page=135) ---- 18. Razrešitev in imenovanje tajnika Skupščine SR Slovenije ter imenovanje namestnika tajnika Skupščine SR Slovenije (#page=138) ---- 19. Imenovanje sekretarja izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (#page=140) ---- 20. Razrešitev nekaterih republiških sekretarjev in namestnika republiškega sekretarja, imenovanje republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo ter določitev oseb, ki bodo nadomeščale razrešene republiške sekretarje (#page=140)
  • datum
   • 1971
   • 30. 06. 1971
  • tip
   • besedilo
  • jezik
   • Slovenščina
  • jeDelOd
  • pokritost
   • spatial, iso3166: SI
   • spatial, freeform: Slovenia
   • temporal: 30. 06. 1971