logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Serijske publikacije

/

Vojaška zgodovina

Vojaška zgodovina, 2008, št. 1


Soavtor(ji):Tomaž Kladnik (gl. in odg. ur.), Zvezdan Markovič (drugo), Meta Brulec (lekt.), Jeta Leskovar (prev.), Iris Žnidarič (prev.)
Leto:2008
Založnik(i):Vojaški muzej Slovenske vojske, Maribor, Defensor, Ljubljana
Jezik(i):slovenščina, angleščina
Vrst(e) gradiva:storitev, interaktivni vir
Datoteke (1)
Opis
Spoštovani prijatelji vojaške zgodovine, pred vami je prva številka novega letnika vojaškozgodovinskega časopisa Vojaškega muzej Slovenske vojske Vojaška zgodovina. Že ko so v Centru za vojaškozgodovinsko dejavnost leta 2000 izdali njegovo prvo številko, ki je prinašala vsebino referatov s posveta o novejši vojaški zgodovini na Slovenskem, je bilo to mogoče poimenovati za enega od prelomnih trenutkov v naši sodobni vojaški zgodovini, saj je pomenil zagon znanstveno raziskovalne in publicistične dejavnosti in nov prispevek k obravnavi slovenske, pa tudi obče vojaške zgodovine v slovenskem prostoru. V prvih številkah je bila večja pozornost namenjena obravnavi naše polpretekle zgodovine oziroma obdobju osamosvajanja in Obrambni vojni leta 1991. Objavljeni so bili spomini aktivnih udeležencev te vojne, ob njeni 10. obletnici pa je izšla tudi tematska številka. V šesti številki pa smo začeli objavljati tudi članke, ki obravnavajo slovensko vojaško zgodovino tudi v starejših obdobjih. Kar nekaj časa je v Vojaškem muzeju Slovenske vojske zorela ideja po vsebinski in oblikovni prenovi Vojaške zgodovine. Tako s to številko pričenjamo njegovo postopno preoblikovanje iz vojaško zgodovinskega zbornika v vojaškozgodovinski strokovni in znanstveni časopis, kar zagotavljajo ugledni domači in tuji člani uredniškega odbora in recenzenti znanstvenih člankov, ki jih objavljamo. V drugem delu časopisa pa bo prostor tudi za predstavitev ustanov, ki delujejo na področju vojaške zgodovine po svetu, kongresov, konferenc in simpozijev, kritik in ocen oziroma recenzij, arhivskega gradiva ter zgodovine posameznih vojaških enot, v katerih so se kot vojaki bojevali Slovenci.
Metapodatki (10)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/20691
  • naslov
   • Vojaška zgodovina, 2008, št. 1
   • Vojaška zgodovina / Military history, 2008, no. 1
  • soavtor
   • Tomaž Kladnik (gl. in odg. ur.)
   • Zvezdan Markovič (drugo)
   • Meta Brulec (lekt.)
   • Jeta Leskovar (prev.)
   • Iris Žnidarič (prev.)
  • predmet
   • vojaška zgodovina
   • military history
  • opis
   • Spoštovani prijatelji vojaške zgodovine, pred vami je prva številka novega letnika vojaškozgodovinskega časopisa Vojaškega muzej Slovenske vojske Vojaška zgodovina. Že ko so v Centru za vojaškozgodovinsko dejavnost leta 2000 izdali njegovo prvo številko, ki je prinašala vsebino referatov s posveta o novejši vojaški zgodovini na Slovenskem, je bilo to mogoče poimenovati za enega od prelomnih trenutkov v naši sodobni vojaški zgodovini, saj je pomenil zagon znanstveno raziskovalne in publicistične dejavnosti in nov prispevek k obravnavi slovenske, pa tudi obče vojaške zgodovine v slovenskem prostoru. V prvih številkah je bila večja pozornost namenjena obravnavi naše polpretekle zgodovine oziroma obdobju osamosvajanja in Obrambni vojni leta 1991. Objavljeni so bili spomini aktivnih udeležencev te vojne, ob njeni 10. obletnici pa je izšla tudi tematska številka. V šesti številki pa smo začeli objavljati tudi članke, ki obravnavajo slovensko vojaško zgodovino tudi v starejših obdobjih. Kar nekaj časa je v Vojaškem muzeju Slovenske vojske zorela ideja po vsebinski in oblikovni prenovi Vojaške zgodovine. Tako s to številko pričenjamo njegovo postopno preoblikovanje iz vojaško zgodovinskega zbornika v vojaškozgodovinski strokovni in znanstveni časopis, kar zagotavljajo ugledni domači in tuji člani uredniškega odbora in recenzenti znanstvenih člankov, ki jih objavljamo. V drugem delu časopisa pa bo prostor tudi za predstavitev ustanov, ki delujejo na področju vojaške zgodovine po svetu, kongresov, konferenc in simpozijev, kritik in ocen oziroma recenzij, arhivskega gradiva ter zgodovine posameznih vojaških enot, v katerih so se kot vojaki bojevali Slovenci.
   • Dear Military History Enthusiasts, this is the first issue of the new volume of the Vojaška zgodovina (Military History) magazine published by the Military Museum of the Slovenian Armed Forces. The very first issue of the Military History was brought out by the Center for Military History in 2000. It contained the research papers presented at the session on Newer Slovenian Military History. The publication of this first issue was a turning point for modern Slovenian military historyas it provided impetus to scientific research and publishing activities, in addition to contributing to discussion on both the Slovenian and general military history in Slovenia. The first issues dealt mainly with our modern history, i.e. Slovenia’s gaining independence and the defensive war of 1991. These issues included memoirs of the participants in the war. On the tenth anniversary of the war, a special issue was published. After the sixth issue, the publication included articles on older Slovenian military history. The idea of bringing up to date the content and design of the Military History has been contemplated by the Military Museum of the Slovenian Armed Forces for some time. This issue is the beginning of the Military History’s gradual transformation from a collection of papers on military history to a military history magazine that includes expert and scientific articles contributed by renowned Slovenian and foreign Editorial Board Members and authors of appraisals. The second part of the magazine concentrates on presentations of the military history institutions throughout the world, congresses, conferences and symposiums, critiques and appraisals, archival materials, and history of individual military units whose members included Slovenians.
  • založnik
   • Vojaški muzej Slovenske vojske
   • Defensor
  • datum
   • 2008
  • tip
   • storitev
   • interaktivni vir
  • jezik
   • Slovenščina
   • Angleščina
  • imaDel