logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Serijske publikacije

/

Prispevki za novejšo zgodovino

Nacistična oblast na Koroškem 1938-1945 in njena politika do Slovencev


Avtor(ji):Marjan Linasi
Soavtor(ji):Jasna Fischer (odg. ur.)
Leto:1997
Založnik(i):Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Jezik(i):slovenščina
Vrst(e) gradiva:besedilo
Datoteke (1)
Ime:Prispevki_za_novejso_zgodovino_1997_2.pdf
Velikost:3.75MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
Avtor obravnava nacistično oblast, njene strukture in nosilce ter namene in cilje na Koroškem severno od senžermenske meje od anšlusa 13. 3. 1938 in južno od nje od 6. 4. 1941 do konca 2. svetovne vojne. Prizadevanja struktur nacističnega sistema, tako nacionalsocialistične stranke (NSDAP), v kateri je bilo na Koroškem severno od senžermenske meje včlanjenih 10 % prebivalstva, kot ostalih političnih in oblastnih struktur ter varnostno-policijskega aparata, so bila usmerjena v ustrahovanje prebivalstva in zatiranje vsakršne opozicije, in v radikalno ponemčenje slovenskega prebivalstva. Zapovedali so uporabo izključno nemščine v vsem javnem življenju, vključno z otroškimi vrtci in šolami, k nemškemu bogoslužju pa so prisilili tudi katoliško cerkev. Dodobra so izkoristili tudi gmotne in človeške potenciale, slednje tudi v smislu vojaške in delovne mobilizacije.
Metapodatki (11)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/2000
  • naslov
   • Nacistična oblast na Koroškem 1938-1945 in njena politika do Slovencev
   • Nazi Authority in Carinthia in the Period from 1938 to 1945 and its Policy towards Slovenes
  • ustvarjalec
   • Marjan Linasi
  • soavtor
   • Jasna Fischer (odg. ur.)
  • predmet
   • Koroška
   • nacizem
   • ponemčevanje
   • slovenska manjšina
   • raznarodovanje
  • opis
   • In this paper the author discusses the Nazi authority, its structures and bearers, its purposes and goals on Carinthian territory north of the Saint-Germain border (since annexation on March 13, 1938) and south of it (since April 6, 1941) until the end of the World War II. All efforts of Nazi structures, from Nazi party (NSDAP) which included 10 percent of Carinthian population north of the Saint-Germain border, that being the highest percentage of involved population among all countries in the German Reich, to other political and authoritative structures and repressive apparatus, particularly the gendarmerie, the police, the Gestapo and the Security service (SD), were directed, beside the terrorization of population and suppression of any opposition, also toward radical Germanization of Slovene population. To achieve this goal the Nazis availed themselves also of kindergartens and schools, they commanded the exclusive use of German language in all public life and even forced the Catholic church to perform the worship in German. They fully exploited material and human potentials, the latter by military mobilization of male population.
   • Avtor obravnava nacistično oblast, njene strukture in nosilce ter namene in cilje na Koroškem severno od senžermenske meje od anšlusa 13. 3. 1938 in južno od nje od 6. 4. 1941 do konca 2. svetovne vojne. Prizadevanja struktur nacističnega sistema, tako nacionalsocialistične stranke (NSDAP), v kateri je bilo na Koroškem severno od senžermenske meje včlanjenih 10 % prebivalstva, kot ostalih političnih in oblastnih struktur ter varnostno-policijskega aparata, so bila usmerjena v ustrahovanje prebivalstva in zatiranje vsakršne opozicije, in v radikalno ponemčenje slovenskega prebivalstva. Zapovedali so uporabo izključno nemščine v vsem javnem življenju, vključno z otroškimi vrtci in šolami, k nemškemu bogoslužju pa so prisilili tudi katoliško cerkev. Dodobra so izkoristili tudi gmotne in človeške potenciale, slednje tudi v smislu vojaške in delovne mobilizacije.
  • založnik
   • Inštitut za novejšo zgodovino
  • datum
   • 1997
  • tip
   • besedilo
  • jezik
   • Slovenščina
  • jeDelOd