logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Serijske publikacije

/

Prispevki za novejšo zgodovino

Ideološke osnove kolaboracije v Evropi med drugo svetovno vojno ter kratka primerjava s Slovenijo


Avtor(ji):Boris Mlakar
Soavtor(ji):Zdenko Čepič (odg. ur.)
Leto:2007
Založnik(i):Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Jezik(i):slovenščina
Vrst(e) gradiva:besedilo
Avtorske pravice:
CC license

To delo avtorja Boris Mlakar je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna

Datoteke (1)
Ime:prispevki_za_novejso_zgodovino_2007_1.pdf
Velikost:93.55MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
Avtor na podlagj obšjme literature in v manjši meri tudi arhivskih virov obravnava vprašanje ideoloških in političnih osnov za različne oblike in stopnje kolaboracije z okupacijskimi oblastmi med drugo svetovno vojno v nekaterih izbranih evropskih deželah. Konkretne zadevne primere nato na kratko primerja s položajem oziroma dogajanjem v zasedeni Sloveniji. Ugotavlja, da ima med omenjenimi ideološkimi pogoji v Zahodni Evropi in v baltiskih deželah poglavitno vlogo prisotnost nacističnih in skrajnih nacionalističnih gibanj. V tej zvezi je prihajalo tudi do poskusov ustvaritve neke vrste fašistične internacionale, ki jih je nacistčlno vodstvo kanaliziralo v boj za t. i. "Novo Evropo". Ponekod je bil zelo pomemben tudi antisemitizem, predvsem pa vse bolj izrazit antikomunizem oziroma strah pred prevlado Sovjetske zveze v Evropi. Slednje je v povezavi z nasilnim nastopanjem partizanstva značilno tudi za Slovenijo. Vsepovsod pa pri nastanku kolaboracije igra vlogo tudi oportunizem ter boj za preživetje, pri čemer gre oportunizem uvrščati med ideološke osnove Ie z veliko mero rezerve.
Metapodatki (12)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/1325
  • naslov
   • Ideološke osnove kolaboracije v Evropi med drugo svetovno vojno ter kratka primerjava s Slovenijo
   • The Ideological Bases of the Collaboration in Europe During the Second World War and a Short Comparison with Slovenia
  • ustvarjalec
   • Boris Mlakar
  • soavtor
   • Zdenko Čepič (odg. ur.)
  • predmet
   • Evropa
   • druga svetovna vojna
   • Slovenija
   • okupacija
   • okupacijski sistemi
   • kolaboracija
   • ideologija
   • nacizem
   • nacionalizem
   • antisemitizem
   • Slovenia
   • Europe
   • Second World War
   • occupation
   • occupying regimes
   • collaboration
   • ideology
   • Nazism
   • nationalism
   • anti-Semitism
  • opis
   • Using extensive literature and some archive sources, the author explores the ideological and political bases of various forms and degrees of the collaboration with occupying regimes in selected European countries during the Second World War. Individual cases are then briefly compared with the situation and events in the occupied Slovenia. He concludes that, in Western Europe and the Baltic states, the main ideological role was played by extreme nationalist movements. In this respect, there were also attempts to create some kind of Fascist International, which the Nazi leadership intended to mobilize in its campaign far the so-called 'new Europe'. In some areas, anti-Semitism and anti-Communism, i.e. the fear of a Soviet domination, featured prominently. The latter, reinforced by the violent attitudes of the partisan movement, was typical of Slovenia. Everywhere, the emergence of collaboration was connected with survival and opportunism, although the latter may only be classified as an ideological basis conditionally.
   • Avtor na podlagj obšjme literature in v manjši meri tudi arhivskih virov obravnava vprašanje ideoloških in političnih osnov za različne oblike in stopnje kolaboracije z okupacijskimi oblastmi med drugo svetovno vojno v nekaterih izbranih evropskih deželah. Konkretne zadevne primere nato na kratko primerja s položajem oziroma dogajanjem v zasedeni Sloveniji. Ugotavlja, da ima med omenjenimi ideološkimi pogoji v Zahodni Evropi in v baltiskih deželah poglavitno vlogo prisotnost nacističnih in skrajnih nacionalističnih gibanj. V tej zvezi je prihajalo tudi do poskusov ustvaritve neke vrste fašistične internacionale, ki jih je nacistčlno vodstvo kanaliziralo v boj za t. i. "Novo Evropo". Ponekod je bil zelo pomemben tudi antisemitizem, predvsem pa vse bolj izrazit antikomunizem oziroma strah pred prevlado Sovjetske zveze v Evropi. Slednje je v povezavi z nasilnim nastopanjem partizanstva značilno tudi za Slovenijo. Vsepovsod pa pri nastanku kolaboracije igra vlogo tudi oportunizem ter boj za preživetje, pri čemer gre oportunizem uvrščati med ideološke osnove Ie z veliko mero rezerve.
  • založnik
   • Inštitut za novejšo zgodovino
  • datum
   • 2007
  • tip
   • besedilo
  • jezik
   • Slovenščina
  • jeDelOd
  • pravice
   • licenca: ccByNcNd