Digitalizirani učbeniki

Digitalizirani učbeniki

Novost na spletnem portalu Zgodovina Slovenije - SIstory

V okviru projekta J6-2573 (A) Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, digitaliziramo stare učbenike, ki še niso dostopni na internetu.

V sodelovanju s Slovenskim šolskim muzejem smo na SIstory objavili:

 

Schreiner, Henrik in Bezjak, Janko: Druga nemška vadnica za slovenske obče ljudske šole. Dunaj, 1903.

Schreiner, Henrik in Bezjak, Janko: Slovenska jezikovna vadnica za tesno združeni pouk v slovnici, pravopisju in spisju. V petih zvezkih. Zv. 3, Za četrto šolsko leto. Dunaj, 1907.

Juvančič, Friderik: Učna knjiga francoskega jezika za srednje in njim sorodne šole. Ljubljana, 1911.

Deutsches Lesebuch für die erste Klasse slowenischer und slowenisch-utraquistischer Mittelschulen und verwandter Lehranstalten, Bd. 1. Laibach, 1910.

Gerkman, Franc: Navodilo kako je rabiti pervo nemško slovnico za slovenske ljudske šole. Zv. 1. Ljubljana. 1874.

Stroj, Alojzij: Kratka zgodovina katoliške Cerkve za šole. Z 28 podobami. Celovec, 1904.

Kavčič, Jakob: Katoliška liturgika za šolski in domači pouk. Maribor, 1907.

Srednji katekizem ali krščanski nauk. Ljubljana, 1907.

Panholzer, Johann: Male zgodbe Svetega pisma stare in nove zaveze. Za katoliško mladino nižjih razredov občih ljudskih šol. Dunaj, 1908.

Šket, Jakob: Slovenska čitanka za drugi razred srednjih šol. Celovec, 1901.

Krulec, Ivan: Navodilo k "Moji prvi čitanki." Dunaj, 1915.

Močnik, Franc: Návod k drugi računici za slovenske ljudske šole. Številjenje s cénami od 1 do 100. Dunaj, 1871.

Močnik, Franc: Geometrijsko oblikoslovje za dekliške meščanske šole. Ljubljana, 1897.

Močnik, Franc: Návod k drugi računici za slovenske ljudske šole. Številjenje s cénami od 1 do 100. Dunaj, 1871.
Objavljeno: 03.11.2022