Digitalizirani učbeniki

Digitalizirani učbeniki

Novost na spletnem portalu Zgodovina Slovenije - SIstory

V okviru projekta J6-2573 (A) Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, digitaliziramo stare učbenike, ki še niso dostopni na internetu.

V sodelovanju s Slovenskim šolskim muzejem smo na SIstory objavili:

 

Sket, Jakob in Wester, Josip: Slovenska čitanka za prvi razred srednjih šol. I. Celovec, 1910.

Sket, Jakob in Wester, Josip: Slovenska čitanka za drugi razred srednjih šol. II. Celovec, 1911.

Sket, Jakob: Slovenska čitanka za prvi razred srednjih šol. Prvi zvezek. Celovec, 1889.

Sket, Jakob: Slovenska čitanka za četrti razred srednjih šol. Celovec, 1839.

Lendovšek, Josip : Kurze methodische Anleitung zum Unterrichte in der slovenischen Sprache. Im Anschlusse an desselben Verfasesers "Slovenischens Elementarbuch für Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten." Celovec, 1890.

Šolar, Janez: Deutsch-Slowenisches Wörterbuch zu Prof. K. A. Madieras deutschen Lesebüchern für die 1. und 2. Klasse an Mittelschulen. Ljubljana, 1873.

Kermavner, Valentin: Latinska slovnica. Ljubljana, 1893.

Požar, Lovro: Latinske vadbe za četrti gimnazijski razred. Ljubljana, 1901.

Žepić, Stanko: Latinsko-slovenske vaje za I. gimnasijski razred. Novo mesto, 1857.

Kermavner, V., Pleteršnik, M., Vodušek, M., Wiesthaler, Fr. in Žakelj, Fr.: Latinsko-slovenski slovnik za tretji in četrti gymnasijski razred. Ljubljana, 1882.

Matek, Blaž: Geometrija za nižje gimnazije. Prvi del. Ljubljana, 1896.

Perva nemška slovnica za slovenske ljudske šole. Dunaj, 1871.

Druga Nemška slovnica za slovenske ljudske šole. Dunaj, 1876.

Tretja nemška slovnica za slovenske ljudske šole. Dunaj, 1870.

Madiera, Antonín Karel: Deutsches Lesebuch für die erste Klasse an Gymnasien und Realschulen. Praga, 1872.

Madiera, Antonín Karel: Deutsches Lesebuch für die zweite Klasse an Gymnasien und Realschulen. Praga, 1874.

Schreiner, Henrik in Hubad, Franc: Čitanka za obče ljudske šole. Izdaja v štirih delih. Del 2, za drugo in tretje šolsko leto štiri- in večrazrednih ljudskih šol. Dunaj, 1902.

Schreiner, Henrik in Bezjak, Janko: Slovenska jezikovna vadnica za tesno združeni pouk v slovnici, pravopisju in spisju. V petih zvezkih. Zv. 5, Za šesto, sedmo in osmo šolsko leto. Dunaj, 1914.

Miklošič, Ivan: Slovenisch-deutsche Fibel für allgemeine Volksschulen. Dunaj, 1898.

Praprotnik, Andrej: Spisje za slovensko mladino. Ljubljana, 1852.

Karlin, Andrej: Zgodovina razodetja božjega v novi zavezi. Za nižje razrede srednjih šol. Ljubljana, 1897. Objavljeno: 02.08.2022