Narodna galerija - knjižice in brošure

Narodna galerija - knjižice in brošure

Narodna galerija - knjižice in brošure

Gradivo vključuje tiskovine, ki so izšle v založništvu Narodne galerije. Med arhivsko-dokumentarnim gradivom so pozivi k ustanovitvi galerije, njeni pravilniki in temu sorodne objave, med monografskimi publikacijami pa večji delež obsegajo razstavni katalogi galerijskih razstavnih projektov.



Objavljeno: 18.07.2022