Digitalizirani učbeniki

Digitalizirani učbeniki

Novost na spletnem portalu Zgodovina Slovenije - SIstory

V okviru projekta J6-2573 (A) Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, digitaliziramo stare učbenike, ki še niso dostopni na internetu.
V sodelovanju s Slovenskim šolskim muzejem smo na SIstory objavili:

1. Valenčič, Anton: Praktičen navod k naučenju italijanskega jezika za slovenske ljudske šole, I. del, 1909. http://hdl.handle.net/11686/45583
2. Praprotnik, Andrej: Abecednik za slovenske ljudske šole, 1883. http://hdl.handle.net/11686/45584
3. Jesenko, Janez: Zemljepis za drugi in tretji razred srednjih šol, 1883. http://hdl.handle.net/11686/46034
4. Jesenko, Janez: Zemljepis za prvi razred srednjih šol, 1890. http://hdl.handle.net/11686/46048
5. Orožen, Fran: Zemljepis za meščanske šole. Enodelna izdaja, z 22 slikami, 1911. http://hdl.handle.net/11686/46058
6. Orožen, Fran: Zemljepis za meščanske šole. Prva stopnja s 13 slikami, 1892. http://hdl.handle.net/11686/46496
7. Macher, Ivan: Prirodopis živalstva. Za nižje razrede srednjih šol, 1913. http://hdl.handle.net/11686/46487
8. Macher, Ivan: Prirodopis za meščanske šole. 1. stopnja s 110 slikami, 1905. http://hdl.handle.net/11686/46492
9. Macher, Ivan: Prirodopis rastlinstva. Za nižje razrede srednjih šol. S 171 slikami in s 15 podobami v barvotisku, 1909. http://hdl.handle.net/11686/46493
10. Ozvald, Karl. Psihologija za srednje šole. šestnajst slik v prilogi, 1913. http://hdl.handle.net/11686/46489
11. Herle, Vladimir: Kemija in mineralogija za IV. razred gimnazij in realnih gimnazij, 1910. http://hdl.handle.net/11686/46494
12. Apih, Josip: Realna knjižnica Zbirka učne snovi za pouk v realijah na ljudskih šolah. Pomožne knjige za ljudsko-šolske učitelje. I. del. Zgodovinska učna snov za ljudske šole, 1902. http://hdl.handle.net/11686/46495Objavljeno: 14.03.2022