Digitalizirani učbeniki

Digitalizirani učbeniki

Novost na spletnem portalu Zgodovina Slovenije - SIstory

V okviru projekta J6-2573 (A) Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, digitaliziramo stare učbenike, ki še niso dostopni na internetu.

V sodelovanju s Slovenskim šolskim muzejem smo na SIstory objavili:

1. Berilo za drugi klas malih šol na kmetih. Dunaj, 1855. 
https://hdl.handle.net/11686/file26199

2.      Schreiner, Henrik in Hubad Fr.: Čitanka za obče ljudske šole, II. del, za drugo in tretje šolsko leto štiri- in večrazrednih ljudskih šol. Dunaj, 1902.
http://hdl.handle.net/11686/45551

3.      Schreiner, Henrik: Čitanka za obče ljudske šole, II. del (srednja stopnja). Za eno- do trirazredne šole, Dunaj 1915.
http://hdl.handle.net/11686/45519

4.      Schreiner, Henrik: Čitanka za obče ljudske šole. Izdaja v štirih delih. III. del. Za šesto, sedmo in osmo šolsko leto štiri- in večrazrednih ljudskih šol, Dunaj 1915.
http://hdl.handle.net/11686/45518

5.      Schreiner, Henrik: Čitanka za obče ljudske šole. Izdaja v štirih delih. IV. del. Za šesto, sedmo in osmo šolsko leto štiri- in večrazrednih ljudskih šol, Dunaj 1913.
http://hdl.handle.net/11686/45465

6.      Valentič, Anton: Navod k naučenju italijanskega jezika za slovenske ljudske šole, II. del.
http://hdl.handle.net/11686/45579

7.      Začetnica za slovenske ljudske šole. Dunaj, 1899.
http://hdl.handle.net/11686/45582

Krulec, Ivan: Moja prva čitanka. Za najnižjo stopnjo občih ljudskih šol. Po analitično-sintetični metodi.
http://hdl.handle.net/11686/45580Objavljeno: 29.12.2021